PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 6 |
Tytuł artykułu

Endo- i egzogenne źródła wzrostu gospodarczego w rolnictwie - zarys problemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The endogenous and exogenous sources of growth in agriculture - outline of the problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena na gruncie teoretycznym źródeł wzrostu gospodarczego w rolnictwie. Rozważania prowadzono z wykorzystaniem formalnych modeli analitycznych, nawiązując do standardów zaawansowanego rozumowania stosowanego w mikroekonomii. Rozważaniom poddano zarówno źródła endo-, jak i egzogenne. Źródła endogenne wynikają m.in. z produktywnego zastosowania czynnika ziemi, pracy i kapitału. Źródła egzogenne to m.in. transfery i dotacje płynące do sektora rolnego determinujące inwestycje w rolnictwie.
EN
The aim of the paper is to evaluate theoretically sources of economic growth in agriculture. Considerations are conducted on the basis of formal analytical models referring to the standards on the sophisticated reasoning used in microeconomics. Considerations have been subjected to both the endogenous and exogenous sources. The endogenous sources result among others from productive use of land, labor and capital factors. The exogenous sources include transfers and subsidies flowing to the agricultural sector causing investment in agriculture.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
6
Opis fizyczny
s.19-24,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2011: Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t.11, z. 4, 7-16.
 • Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W. 2013: Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ISBN 978-83-7658-371-6.
 • Coelli T.J., Rao D.S.P., O`Donnell C.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis, 2. Edition, Springer, New York.
 • Fedyszak-Radziejowska B. 2015: Szanse rozwoju gminy wiejskiej pod białoruską granicą, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, [online], http://www.isp.org.pl/files/14612676550071003001128606435.pdf.
 • Figiel S., Rembisz W. 2009: Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym – ujęcie analityczne i empiryczne, Raport PW, nr 169, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Gołębiewska B. 2008: Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych rolnictwie krajów UE, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 1, 91-96.
 • Gomułka S. 2008: Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych: konwergencja czy dywergencja, PWE (na podstawiewykładu wygłoszonego na konferencji w SGH, 16.11.2006), [online], www.pte.pl/pliki/2/12/mechanizm_03_10.doc.
 • Klank L. 2006: Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. 2004: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 107-122.
 • Kowalski A. 2007: Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego, [w:] W.Rembisz, M.Idzik (red.), Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa,13-40.
 • Machowska-Okrój S. 2014: Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,nr 35, t. 2, 409-430.
 • Pacho W. 2000: Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa, Dom Wyd. Elipsa, WSHiFM, Warszawa.
 • Poczta W., Średzińska J., Mrówczyńska-Kamińska A. 2009: Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja GospodarkiŻywnościowej, nr 76, 17-31.
 • Przygodzka E. 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Rembisz W. 2005: Wynagrodzenia czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych, Zag. Ekon. Rol., nr 4, Warszawa, 24-43.
 • Rembisz W. 2006: Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, Zag. Ekon. Rol., nr 2, Warszawa, 14-30.
 • Rosner A. 2002: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, [w:] A.Rosner (red.). 2002: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR, PAN, Warszawa.
 • Stachowiak Z. 1996: Ekonomia zarys podstawowych problemów, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Walenia A. 2009: Wybrane zagadnienia rozwoju rolnictwa na obszarach Polski Wschodniej, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 9, issue 24, 176-188.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1b25338b-aaed-4fec-b0fb-42b2b877d5a7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.