PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |

Tytuł artykułu

Działania prośrodowiskowe w gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem programu rolnośrodowiskowego

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Pro-environment activities in agricultural holdings with the emphasis on agri-environmental programs

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania gospodarstw rolnych z terenu powiatu ostródzkiego, w których realizowany jest program rolnośrodowiskowy. Badania terenowe przeprowadzono w 2015 roku i objęto nimi 62 losowo wybranych beneficjentów programu. Badania wykazały, że program rolnośrodowiskowy realizowany był przede wszystkim w dużych gospodarstwach (o powierzchni przewyższającej średnią w kraju i w województwie warmińsko-mazurskim). Rolnicy przystępując do programu w zdecydowanej większości kierowali się kwestiami finansowymi. Jedynie nieliczni deklarowali, że znaczenie miała również ochrona środowiska. Do najczęściej wybieranych pakietów należały „Ochrona gleb i wód” i ,,Rolnictwo zrównoważone”. W tym przypadku również największe znaczenie miały względy ekonomiczne, w tym względna łatwość realizacji wymaganych działań. W żadnym z gospodarstw nie były prowadzone badania nad środowiskowymi efektami programu.
EN
The aim of this dissertation was to analyze and evaluate the functioning of farms in which agrienvironmental program has been implemented. Field studies were carried out in 2015 in the Ostróda district and and covered the 62 beneficiaries of the program. Studies have shown that the agri-environmental program was implemented primarily in relatively large households (with an area exceeding the average in the country and in the Warmia and Mazury voivodeship). Farmers joining the program in most guided by financial issues. Only a few declared that importance was also protection of the environment. To the most popular packages were „Soil and water protection” and ,,Sustainable Agriculture”. In this case, the most significant were the economic considerations including the relative ease of implementation of the required measures. None of the farms were not conducted research on the environmental effects of the program.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

5

Opis fizyczny

s.36-40,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

Bibliografia

 • Gotkiewicz Wojciech, Bartosz Mickiewicz. 2015. „The realization of the agri-environmental management scheme in the area of Natura 2000 in The Valley of Biebrza River”. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (38): 657-664.
 • GUS. 2015. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014. Warszawa.
 • Kaługa Ireneusz. 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na Obszarach Natura 2000.Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Kania Józef. 2006. „Programy rolnośrodowiskowe i zasady dobrej praktyki rolniczej jako możliwości optymalnego gospodarowania i ochrony dolin rzecznych”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4 (1): 77-79.
 • Mickiewicz Małgorzata, Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz. 2010. „Szanse i bariery wdrażania programu rolnośrodowiskowego na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego”. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10 (1/29): 99-108.
 • Mroczek Janusz, Joanna Kostecka, Maria Korczyńska. 2013. „Ocena roli programu rolnośrodowiskowego w postrzeganiu przez rolników wybranych aspektów problematyki środowiskowej”. Inżynieria Ekologiczna 34: 189-197.
 • Pawlewicz Adam, Piotr Bórawski. 2013. „Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 271-276.
 • Program ochrony środowiska dla powiatu ostródzkiego na lata 2010-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016. Załącznik do uchwały nr XIII/91/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 listopada 2011 r.
 • http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1aff7512-3381-499c-a925-50e20a646d39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.