PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 |
Tytuł artykułu

Trudności w ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie i rola wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w ich pokonywaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Difficulties in the use of direct payments and the role of the Agricultural Advisory Centres in application process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
System płatności bezpośrednich jest jednym z najpowszechniej stosowanych instru­mentów WPR. Przy aplikowaniu o dopłaty coraz większego znaczenia nabierają instytucje pomagające przy wypełnianiu wniosku oraz informujące beneficjentów o systemie dopłat. Głównym celem badań przybliżonych w niniejszym artykule była ocena trudności w ko­rzystaniu z dopłat bezpośrednich przez polskich rolników i rola WODR w ich pokonywa­niu. Co roku beneficjenci dopłat natrafiają na pewne problemy związane z wykonywaniem czynności niezbędnych przy wypełnianiu wniosku i dostępem do informacji. Do najtrud­niejszych czynności, które trzeba wykonać aby otrzymać płatności, należy wypełnianie formularza wniosku i załącznika graficznego i te czynności (takie jak np. pomiar wielkości działek) są najczęściej zlecane do wykonania osobie trzeciej. Również informacje dotyczą­ce wypełniania wniosku zostały ocenione przez właścicieli badanych gospodarstw rolnych jako najtrudniej dostępne. Przy pozyskiwaniu informacji i wykonywaniu tych czynności rolnicy korzystali głównie z pomocy ośrodków doradztwa rolniczego.
EN
A system of direct payments is one of the most widely used instruments of the CAP. In applying for aid is becoming increasingly important to assist institutions in completing the application and informing beneficiaries about the system. The main goal of the paper was to evaluate the importance of Agricultural Advisory Centres to apply for direct pay­ments. Each year, beneficiaries applying for the payments meet with the some problems related to the completing the application and access to information. The most difficult steps that must be done to get payments are filling the applications and graphics attach­ments, which are often contracted. Also, base on the results information about completing the application has been assessed as the most difficult available. Agricultural Advisory Centre was the main institution to help in completing applications and providing infor­mation about direct payments.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.56-66,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
Bibliografia
  • 1. Czubak W. (2008): Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie, Wieś i Rolnictwo; IRWiR PAN; nr 4(141).
  • 2. Ewolucja płatności bezpośrednich w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (2011); MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci- -bezposrednie; data dostępu do strony: 29.12.2011.
  • 3. Kiryluk-Dryjska E., Poczta W. (2010): Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
  • 4. Kujawiński W. (2009): Metodyka Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań.
  • 5. Matthews A. (2010): How Might the EU's Common Agricultural Policy Affect Trade and Development After 2013, An Analysis of the European Commission's, ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development.
  • 6. Stanisz A. (2007): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3 Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
  • 7. System Informacji Zarządczej ARiMR 2011, Warszawa. http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/24052011_Platn_bezp.7-13.pdf, dane na dzień 30.04.2011.
  • 8. Tomczak F. (2009): Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, IERiGŻ-PIB, Raport Programu Wieloletniego nr 125, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1af73deb-2bd9-435c-b4b5-e9791ec9405c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.