PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Właściwości przeciwutleniające niskoprzetworzonych płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Antioxidant properties of low-processed wrinkled rose (Rosa rugosa) petals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena wpływu dodatku sacharozy oraz temperatury i czasu przechowywania niskoprzetworzonych produktów z płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa) na zawartość składników fenolowych oraz właściwości przeciwutleniające. Produkty sporządzano z 0,5-procentowym dodatkiem kwasu cytrynowego i dodatkiem sacharozy wynoszącym 50 ÷ 75 %, a następnie przechowywano je przez 378 dni w temperaturze 6 i 21 ºC. Stwierdzono, że temperatura składowania miała istotny wpływ na zawartość antocyjanów w badanych produktach, nie wpłynęła ona natomiast istotnie na zawartość polifenoli oraz na właściwości przeciwutleniające. Do 126. dnia składowania w próbach o zawartości 50 i 60 % sacharozy obserwowano wzrost zawartości związków polifenolowych (odpowiednio do: 1720 mg/100 g i 1150 mg/100 g), których ilość zmniejszała się następnie wraz z wydłużającym się czasem przechowywania (odpowiednio do: 770 mg/100 g i 778 mg/100 g). Najsilniejsze właściwości przeciwutleniające, wyrażone zarówno jako EC₅₀ (1,6 g/g DPPH), jak i wielkością siły redukującej (1,67 A₇₀₀) wykazywały produkty o zawartości sacharozy 50 - 55 %, pomiędzy 84. a 126. dniem ich przechowywania. Po upływie tego czasu obserwowano obniżanie aktywności przeciwutleniającej.
EN
The objective of the research study was to assess the impact of sucrose addition as well as of temperature and storage time of low-processed products produced from wrinkled rose (Rosa rugosa ) petals on the content of phenolic compounds and antioxidant properties. The products to be analyzed were made by adding 0.5 % of citric acid and 50 - 75 % of sucrose. Next, those products were stored during a period of 378 days at a temperature of 6 and 21°C. It was found that the storage temperature had a significant impact on the anthocyanin content in the products analyzed; however, it did not significantly affect the content of polyphenols therein and their antioxidant properties. In the samples containing 50 and 60 % of sucrose, an increase in the content of total polyphenols was reported after a 126 day storage period (to a level of 1720 mg/100 g and 1150 mg/100 g, respectively); after that period, their quantity decreased along with the extension of storage time (to a level of 770 mg/100 g and 778 mg/100 g, respectively). The strongest antioxidant properties, expressed both as EC₅₀ (1.6 g/g DPPH) and as the reducing power (1.67 A₇₀₀), had the products with 50 - 55 % of sucrose, between the 84th and 126th day of storage. After this time, a decrease in the antioxidant activity was reported.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.155-169,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków
 • Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 122, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • [1] Amakura Y., Umino Y., Tsuji S., Tonogai Y.: Influence of jam processing on the radical scavenging activity and phenolic content in berries. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 6292-6297.
 • [2] Arroyo-Lopez F.N., Duran-Quintana M.C., Romero C., Rodrguez-Gomez F., Garrido-Fernandez A.: Effect of storage process on the sugars, polyphenols, color and microbiological changes in cracked Manzanilla-Alorena table olives. J. Agric. Food Chem., 2007, 55, 7434-7444.
 • [3] Benvenuti S., Pellati F., Melegari M., Bertelli D.: Polyphenols, anthocyanins, Ascorbic acid, and
 • radical scavenging activity of Rubus, Ribes, and Aronia. Food Chem. Toxicol., 2004, 69 (3), 164-
 • 169.
 • [4] Bhaskar J.J., Shobha M.S., Sambaiah K., Salimath P.V.: Beneficial effects of banana (Musa sp. Var. elakki bale) flower and pseudostem on hyperglycemia and advanced glycation end-products (AGEs) in streptozotocin-induced diabetic rats. J. Physiol Biochem., 2011, 67, 415-425.
 • [5] Boulton R.: The copigmentation of anthocyanins and its role in the color of red wine: A critical
 • review. Am. J. Enol. Viticul., 2001, 52, 67-87.
 • [6] Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C.: Use of free radical method to evaluate antioxidant
 • activity. Lebensm.- Wiss.u.- Technol., 1995, 28 (1), 25-30.
 • [7] Cavalcanti R.N., Santos D.T., Meireles M.A.A.: Non-thermal stabilization mechanisms of anthocyanins in model and food systems - An overview. Food Res. Int., 2011, 44, 499-509.
 • [8] Cendrowski A., Mitek M., Siestrzewitowska K.: Wpływ procesu technologicznego na zawartość
 • antocyjanów i barwę konfitur z płatków róży pomarszczonej (Rosa rugosa). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 5 (84), 47-59.
 • [9] Chaovanalikit A., Wrolstad R.E.: Total anthocyanins and total phenolics of fresh and processed
 • cherries and their antioxidant properties. J. Food Sci., 2004, 69 (1), 67-72.
 • [10] Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A.: Metody statystyczne dla chemików. PWN, Warszawa 1991.
 • [11] Fei He., Na-Na L., Lin Mu., Qiu-Hong P., Jun Wang., Reeves M.J., Chang-Qing D.: Anthocyanins and their variation in red wines I. Monomeric anthocyanins and their color expression. Molecules, 2012, 17 (2), 1571-1600.
 • [12] Fu M., Ng T.B., Jiang Y., Pi Z.F., Liu Z.K., Li L., Liu F.: Compunds from rose (Rosa rugosa)
 • flowers with human immunodeficiency virus type 1 reverse transcriptase inhibitory activity. J.
 • Pharm. Pharmacol., 2006, 58 (9), 1275-1280.
 • [13] Garcia-Viguera C., Zafrilla P., Romero F., Abellán P., Artés F., Tomás-Barberán F.A.: Color stability of strawberry jam as affected by cultivar and storage temperature. J. Food Sci., 1999, 64 (2), 243-247.
 • [14] González-Manzano S., Santos-Buelga C., Duenas M., Rivas-Gonzalo J.C., Escribano-Bailón T.: Colour implications of self-association processes of wine anthocyanins. Eur. Food Res. Technol.,
 • 2008, 226, 483-490.
 • [15] Hashidoko Y.: The phytochemistry of Rosa rugosa. Phytochemistry, 1996, 43, 535-549.
 • [16] Hui-Chun Hsiao B.S.: Anthocyanin color enhancement by using catechin as copigments and stability during storage. Thesis. Presented in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree Master in the Graduate School of The Ohio State University. Graduate Program in Food Science and Technology. Advisor: Dr. M. Monica Giusti. The Ohio State University 2014.
 • [17] Kalisz B., Kalisz S., Oszmiański J.: Wpływ flawonoidów tarczycy bajkalskiej na aktywność przeciwutleniającą i stabilizację antocyjanów oraz barwę kompotów i dżemów truskawkowych. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2004, 3 (1), 73-83.
 • [18] Kalisz S., Oszmiański J., Hładyszowski J., Mitek M. Stabilization of anthocyanin and skullcap flavone complexes – Investigations with computer simulation and experimental methods. Food Chem., 2013, 138, 491-500.
 • [19] Klimczak I., Małecka M., Szlachta M., Gliszczyńska-Świgło A.: Effect of storage on the content of polyphenols, vitamin C and the antioxidant activity of orange juices. J. Food Comp. Anal., 2007, 20, 313-322.
 • [20] Kmiecik W., Jaworska G., Lisiewska Z.: Effect of sucrose, L-ascorbic acid and pectin on the quality of frozen strawberries. EJPAU, Food Sci. Technol., 2000, 3 (2), www.ejpau.media.pl.
 • [21] Lee J., Durst R.W., Wrolstad R.E.: Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH differential method: collaborative study. J. AOAC Int., 2005, 88 (5), 1269-1278.
 • [22] Lohachoompol V., Srzednicki G., Craske J.: The change of total anthocyanins in blueberries and their antioxidant effect after drying and freezing. J. Biomed. Biotechnol., 2004, 5, 248-252.
 • [23] Mazza G., Brouillard R.: The mechanism of co-pigmentation of anthocyanins in aqueous solutions. Phytochemistry, 1990, 29, 1097-1102.
 • [24] Mlcek J., Rop O.: Fresh edible flowers of ornamental plants – A new source of nutraceutical foods. Trends Food Sci. Technol., 2011, 22, 561-569.
 • [25] Mollov P., Mihalev K., Shikov V., Yoncheva N., Karagyozov V.: Colour stability improvement of strawberry beverage by fortification with polyphenolic copigments naturally occurring in rose petals. Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2007, 8, 318-321.
 • [26] Moyer R.A., Hummer K.E., Finn C.E., Frei B., Wrolstad R.E.: Anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity in diverse small fruits: Vaccinum, Rubus, and Ribes. J. Agric. Food Chem., 2002, 50 (3), 519-525.
 • [27] Murakami M., Yamaguchi T., Takamura H., Matoba T.: Effects of thermal treatment on radicalscavenging activity of single and mixed polyphenolic compounds. JFS: Food Chem. Toxicol., 2004, 69 (1), 7-10.
 • [28] Ng T.B., He J.S., Niu S.M., Zhao L., Pi Z.F., Shao W., Liu F.: A gallic acid derivative and polysaccharides with antioxidant activity from the rose (Rosa rugosa) flowers. J. Pharm. Pharmacol., 2004, 56 (4), 537-545.
 • [29] Nowak R., Olech M., Pecio Ł., Oleszek W., Los R., Malm A., Rzymowska J.: Cytotoxic, antioxidant, antimicrobial properties and chemical composition of rose petals. J. Sci. Food Agric. 2013, 2014, 94 (3), 560-567.
 • [30] Ochoa M.R., Kesseler A.G., Vulliound M.B., Lozano J.E.: Physical and chemical characteristics of raspberry pulp: storage effect on composition and color. Lebensm.-Wiss. U.-Technol., 1999, 32, 149-153.
 • [31] Oszmiański J.: Stabilizacja i zastosowanie barwnika antocyjanowego aronii do barwienia napojów. Acta Sci. Pol., Technol. Alimen., 2002, 1 (1), 37-45.
 • [32] Recamales. Á.F., Sayago A., González-Miret M.L., Hernaz D.: The effect of time and storage conditions on the phenolic composition and colour of white wine. Food Res. Int., 2006, 39, 220-229.
 • [33] Singleton V.L., Orthofer R., Lamuela-Raventos R.M.: Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Cocalteau reagent. Method. Enzymol., 1999, 299, 152-178.
 • [34] Skupień K., Wójcik-Stopczyńska B.: Ocena jakości przecierów z truskawek odmiany ‘Elsanta’. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2005, 4 (2), 25-35.
 • [35] Stasiak A., Pawlak M., Sosnowska D., Wilska-Jeszka J.: Szybkość degradacji barwników antocyjanowych i kwasu askorbinowego w roztworach o różnych stężeniach sacharozy. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1998, 12, 33-34.
 • [36] Ścibisz I., Gasik A., Mitek M., Cendrowski A.: Wpływ warunków przechowywania na barwę dżemów z owoców kolorowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 1 (74), 99-111.
 • [37] Tsai P.J., Huang H-P.: Effect of polymerization on the antioxidant capacity of anthocyanins in Roselle. Food Res. Int., 2004, 37, 313-318.
 • [38] Tsai P.J., Delva L., Yu T. Y., Huang Y.T., Dufossé L.: Effect of sucrose on the anthocyanin and
 • antioxidant capacity of mulberry extract during high temperature heating. Food Res. Int., 2005, 38,
 • 1059-1065.
 • [39] Wicklund T., Rosenfeld H.J., Martinsen B.K., Sundfør M.W., Lea P., Bruun T., Blomhoff R.,
 • Haffner K.: Antioxidant capacity and colour of strawberry jam as influenced by cultivar and storage
 • conditions. Lebensm.- Wiss.u.- Technol., 2005, 38, 387-391.
 • [40] Wrolstad R.E., Skrede G., Lea P., Enersen G.: Influence of sugar on anthocyanin pigment stability in frozen strawberries. J. Food Sci., 1990, 55 (4), 1064-1065, 1072.
 • [41] Xie Y., Zhang W.: Antihypertensive activity of Rosa rugosa Thunb. Flowers: angiotensin I converting enzyme inhibitor. J. Ethnopharmacol., 2012, 144 (3), 562-566.
 • [42] Yen G.-C., Chen H.-Y.: Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. J. Agric. Food Chem., 1995, 43, 27-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1a6ec3c1-b8f4-4be9-926c-d12501c83dfb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.