PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Grzyby glebowe w rekultywowanych gruntach zwałowiska Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w latach 1995 - 1996 na rekultywowanych, toksycznie kwaśnych gruntach zwałowiska „Bełchatów”, neutralizowanych kredą, popiołem, wapniakiem, wapnem palonym i mączką fosforytową. Celem badań było poznanie grzybów glebowych, zasiedlających grunty wierzchowiny zwałowiska przed i po neutralizacji oraz określenie wpływu stosowanych neutralizatorów na skład i dynamikę populacji grzybów glebowych. Określono dynamikę liczebności populacji grzybów glebowych, gatunki grzybów dominujących i influentnych oraz wskaźnik zagęszczenia kolonii. Stwierdzono, że toksycznie kwaśne grunty zwałowiskowe są ubogie pod względem mikologicznym, zasiedlają je tylko nieliczne grzyby glebowe, głównie z rodzaju Penicillium i Aspergillus. Wykonanie neutralizacji spowodowało zróżnicowany, w zależności od zastosowanego neutralizatora, niekiedy dynamiczny, rozwój zbiorowisk grzybów glebowych. Przeprowadzono ocenę zastosowanych w doświadczeniu neutralizatorów w aspekcie ich wpływu na aktywność mikologiczną, tworzonej w procesie rekultywacji, gleby inicjalnej.
EN
The study was carried out in 1995 - 1996 on reclaimed toxically acid soils of the Bełchatów dumping ground neutralized with chalk, ash, limestone, burnt lime and ground phosphate rock. The aim of the study was to recognize the soil fungi colonizing top layer of dumping ground before and after neutralization, and to determine the effect of applied neutralizers on the composition and dynamics of fungi populations. The following factors were determined: dynamics of soil fungi population numbers, dominant and sub-dominant species, concentration index of the colonies. It was ascertained that in mycological aspect the toxically acid soils are poor, being only colonized by a few species of fungi, chiefly of the Penicillium and Aspergillus genera. Depending on applied neutralizer, the neutralization brought about a varied and sometimes dynamic development of soil fungi. The neutralizers used in the experiment were evaluated in aspect of their effect on mycological activity of initial soils being developed in reclamation process.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.571-577,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Franz G. 1973. Der Einfluss des pH Werters der Boeden sowie der Temperaturverhaeltnisse am Standort auf die Bodenpilzfłora. Landw. Forsch., Sonderh. 28(1): 270 - 281.
  • Harris R. F., Chesters G., Allen O. N. 1966. Soil agregate stabilization by the in digenous microfiora as affected by temperature. Proceed Soil Sci. Sac. of America 30(2): 213 - 217.
  • Kowalik M. 1993. Grzyby gleby inicjalnej industrioziemnej rekultywowanego w kierunku rolnym i leśnym zwałowiska kopalni siarki „Machów”. Zesz. Nauk. AR Kraków. Rozprawy 180: 78 ss.
  • Kowalik M. 1995a. Fungi colonizing initial soil reclaimed for afforestation on the „Machów” dumping ground escarpment. Phytopath. Polonica 9, XXI: 5 - 13.
  • Kowalik M. 1995b. Succession of fungi in the initial postindustrial soil. Acta Mycol. 30(1): 121 - 133.
  • Kowalik M., Kowalik S. 1996. Zbiorowiska grzybów glebowych ukształtowane w wyniku kilkunastoletniej uprawy rolniczej gruntów zwałowiskowych górnictwa siarki. Arch. Ochr. Śród. 1 - 2: 133 - 143.
  • Krzaklewski W., Kowalik S., Wójcik J. 1997. Rekultywacja utworów toksycznie kwaśnych w górnictwie węgla brunatnego. Monografia. Wydawnictwo Monos. Kraków: 95 ss.
  • Lehto T. 1994. Effects of soil pH and calcium on mycorrhizas of Picea abies. Plant and Soil 163: 69 - 75.
  • Mańka K. 1974. Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 160: 7 - 23.
  • Trique B. 1970. Croissance et sporulation de l'Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi et du Penicillium cyclopium Westl. en culture stationnaire ou agitee. Revue Mycol. 34: 365 - 375.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1a539905-2727-48f6-8a9b-2a2482bdde4c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.