PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 342 |
Tytuł artykułu

Wpływ gęstości sadzenia na współczynnik rozmnażania u 21 odmian ziemniaka w różnych warunkach glebowych i klimatycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Planting density effect on the reproduction coefficient of 21 potato varieties under different soil and climate conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В период 1971-1979 гг. в опытных станциях Института картофе­леводства и в сельскохозяйственных академиях проводились опыты со средне-раннеопелыми, средне-позднеспелыми и позднеспелыми сорта­ми по влиянию густоты посадки на коэффициент размножения. Установ­лено, что более густое стояние растений на обоих родах почв приво­дило эффект повышения густоты посадки с 40 см до 20 см был выше на более тяжелой почве. Условия увлажнения не модифицировали систе­мы результатов образующихся под влиянием густоты посадки. Почвенные же условия оказывали модифицирующее влияние на образование коэффи­циента размножения, в частности: у 10 сортов - Аба, Церта, Элида, Янка, Ина, Нотець, Поля, Просна, Сова - реагирование сортов на гус­тоту посадки было сходным на обеих почвах. У сортов же Брыза, Краб, Кора, Леда, Нарев, Ныса, Одра, Ронда, Рысь, Сокул и Тарпан значение более густой посадки на более тяжелых почвах было выше, чем на бо­лее легких почвах.
EN
Experiments with medium-early, medium-late and late potato varieties on the planting density effect upon the reproduction coefficient were carried out in the period 1971-1979 at Experiment Stations of the Institute for Potato Research and at Agricultural Universities. The experiments have proved that the density of plants in the stand on each soil kind resulted in a significant growth of the reproduction coefficient value, the effect of increased planting density being stronger on light soil. Moisture conditions did not modify the scheme nf the re­sults under the effect of planting density. On the other hand, the soil conditions influenced the reproduction coefficient, viz.: in 10 varieties (Aba, Certa, Elida, Ina, Janka, Noteć, Pola, Prosną and Sowa) the reaction of varieties to the planting density was similar in both soils, whereas in 11 varieties (Bryza, Krab, Kora, Leda, Narew, Nysa, Odra, Ronda, Ryś, Sokół and Tarpan) the effect of denser plant­ing on heavier soils was stronger than on light soils.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
342
Opis fizyczny
s.85-93,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ziemniaka, Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji w Jadwisinie, Jadwisin
 • Instytut Ziemniaka, Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji w Jadwisinie, Jadwisin
Bibliografia
 • 1. Dmochowski S.: Wpływ różnej gęstości sadzenia ziemniaków na plon i wielkość kłębów. Biul. CZSR, 1-2, 75-109, 1958.
 • 2. Egorov N. N., Filipov D. J.: Gustota posadki kartofelja v lesostepnoj zone Altaj- skovo kraja. Kartofel i OvoSci, 12, 11-12, 1975.
 • 3. Gabriel W., Walczak W., Około-Kułak S.: Wpływ sposobu podkiełkowywania i nisz­czenia naci na plon i liczbę zbieranych sadzeniaków. Biul. Inst. Ziemn., 5, 53-72, 1970.
 • 4. Gójski В., Manikowski Z.: Wpływ terminu zbioru na współczynnik rozmnażania 17 odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 342, 75-84, 1988.
 • 5. Kusiorska K., Majkowski K., Poprocki S.: Gęstość sadzenia ziemniaków uprawia­nych na sadzeniaki. Cz. I. Dynamika wzrostu 5 odmian ziemniaka uprawianych w różnej gęstości, Cz. II. Wpływ zwartości łanu na plon bulw i jego strukturę u odmian ziemniaka. Roczn. Nauk Roln. A, 98, 2, 149-177, 1973.
 • 6. Roztropowicz S., Gójski В.: Wpływ podkiełkowywania i gęstości sadzenia na tem­po uzyskiwania przez bulwy wielkości odpowiedniej dla sadzeniaków. IX Sesja Naukowa Instytutu Ziemniaka,Koszalin 11-12 III 1976 г., 63-66, 1976.
 • 7. Roztropowicz S.: Wielkość sadzeniaków i gęstość sadzenia przy różnych kierun­kach użytkowania. Agrotechnika ziemniaków - I Sesja Naukowa Instytutu Ziemnia­ka, Koszalin 1968 r., 40-47, 1968.
 • 8. Songin W., Songin H.: Efekty ekonomiczne gęstości sadzenia ziemniaków przy upra­wie na sadzeniaki. Zesz. Nauk. WSR Szczecin 14, 117-120, 1964.
 • 9. Songin W.: Wpływ gęstości sadzenia na plon ziemniaków i niektóre aspekty jego struktury w nawiązaniu do uprawy sadzeniaków. Zesz. Nauk. WSR Szczecin 17, 35- -51, 1965.
 • 10. Wierzejska A., Kaczorek S., Gójski В., Goc K., Manikowski Z.: Wpływ warunków glebowo-klimatycznych na wydajność sadzeniaków u 15 odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 342, 21-30, 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1a2e3283-b037-4b10-a590-1db7a1d8428c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.