PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | 360 |
Tytuł artykułu

Pełnoporcjowe kiszonki z udziałem buraków i mocznika w żywieniu zwierząt przeżuwających

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Full diet silages containing beet and urea in ruminant nutrition
RU
Primenenie polnoporcionnykh silosov s soderzhaniem svjokly i mocheviny v kormlenii zhvachnykh
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the experiments was the evaluation of the physiological and productive effects of the application of full diet silages in the nutrition of heifers, bulls, milk cows and sheep. These silages contained sugar beet or half-sugar beet (50% d.m.) urea (20 - 60% N in total N ) , fiber foods, mineral additions and conservants. The average content of d.m. in silages was 21 - 26%, crude protein and crude fiber was 13 - 16% and 12 - 16% respectively and the concentration of the metabolic energy (ME) was 9.4 - 10.6 MDME per kilogram d.m.. The application of these silages alloued to eliminate the concentrates from the diet for heifers, bulls and sheep. Feeding ad libitum gave the body gain 0.8 - 1.0 kg per day in the case of the bulls. In the case of heifers good health and fertility uas obtained. Cous fed with these silages gave about 12 l of milk per day. These effects were due to good mutual cooperation of the energetic and nitrogen metabolism in the rumen of the animals fed with the diet containing beet and urea.
RU
Целвю проведенных экспериментов была оценка физиологически-продуктивных эффектов, вытекающих из применения полнорационных силосов в кормлении яловок, рогатого скота, молочных коров, а также овец. Полнорационные силосы готовились с уделом сахарной или полусахарной свёклы (50% сухой массы), мочевины (20 - 60% N в N общем), корм волокнистых, минеральных и консервирующих веществ. Среднее содержание сухой массы в силосах составляло 21 - 26%, общего белка и сырого волокна соответственно 13 - 16 и 12 - 16%, концентрация метаболической энергии (МЕ) 9,4 - 10,6 MJ МЕ/кг сухой массы. Применение этих силосов позволило полностью исключить кормовые смеси из кормовых доз предназначенных для рогатого скота, яловок и овец. Скармливание этих силосов "ad libitum'' разрешило увеличить прирост живой массы в границах 0,8 - 1,0 кг/сутки у рогатого скота. У яловок обеспе-чает значительную здоровость и плодовитость, а в кормлении молочных коров обеспечивает потребности необходимые для получения около 12 л молока/сутки. Достигнутие эффекты вытекают из полезного взаимодействия энерго и азотного обмена в рубце животных, кормленных полнорационными дозами силосов с содержанием свёклы и мочевины.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
360
Opis fizyczny
s.81-87,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa
autor
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w Warszawie, Warszawa
autor
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, Polska Akademia Nauk, Jabłonna
Bibliografia
 • 1. Barej W.: Związki azotowe niebiałkowe w żywieniu zwierząt. Praca zbiorowa pod red. M. Chomyszyna, Kraków 1978.
 • 2. Bartley E. E., Davidovich A. D., Barr G. W., Griffel G. W., Dayton A. D., Deyoe C. W., Bechtle R. M.: . Anim. Sci. 43, 335, 1976.
 • 3. Johnson R. R.: J. Anim. Sci. 43, 184, 1976.
 • 4. Kulasek G., Barej W., Leontowicz H., Krasicka B., Chomyszyn M., Zawitkowski J.: Brit. J. Nutr. 43, 229, 1980.
 • 5. Leontowicz H.: Rozprawa doktorska, Warszawa, 1978.
 • 6. Leontowicz H., Barej W., Kulasek G., Ruciński R.: Nowe Rolnictwo 1 3/14, 43, 1979.
 • 7. Leontowicz H., Kulasek G., Leontowicz M., Krzemiński R.: Ann. Warsaw Agric. Univ. SGGU-AR, Vet. Med. (w druku).
 • 8. Leontowicz H., Krzemiński R., Leontowicz M., Kulasek G.: Ann. Warsaw Agric. Uniu. SGGW-AR, U et. Med. (w druku).
 • 9. Miller E. L., Balch C. C., Ørskou E. R., Roy J. H. B., Smith H. R.: EAAP, Protein Metabolism and Nutrition 22, 1977.
 • 10. Muhrer M. E., Harris D. W., Bloorafield R. A.: J. Anim. Sci. 27, 1771, 1968.
 • 11. Ruciński P.: Rozprawa doktorska, Warszawa, 1980.
 • 12. Schwartz H. M., Gilchrist F. C. M.: W: J. W. Mc Donald, A. C. J. Warner - Digestion and Metabolism in the Ruminant. The uniw. of New England Publ. Unit., Australia, 165, 1975.
 • 13. Skulmowski J., Juśko-Grundbeck J., Cąkała S., Zahor-Honory D.: Pol. Arch. Wet. 16, 539, 1973.
 • 14. Szynkiewicz Z., Kulasek G., Rumińska A., Leontowicz H.: Biul. VI Zjazdu PTNW, Wrocław, 1, 294, 1978.
 • 15. Thomas P. C. J EAAP, Protein Metabolism and Nutrition, 22, 1977.
 • 16. Waldo D. R.: J. Dairy Sci. 51 , 265, 1969 .
 • 17. Visek W. J.: J. Dairy Sci. 51, 286, 1968.
 • 18. Instytut Fizjologii Zwierząt SGGW-AR: Raport końcowy pracy badawczej pt: "Zastosowanie korzeni buraka cukrowego i pół-cukrowego uzupełnionych białkozastąpczymi preparatami azotowymi w pełnoporcjowych dawkach dla przeżuwaczy", t. I, 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1a0eac24-ecaa-445f-acac-e298edfd46c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.