PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 1 |
Tytuł artykułu

Wizerunek tradycyjnej żywności regionalnej w oczach mieszkańców Podkarpacia – ocena w świetle badań własnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The image of the traditional and region food products in the eyes of the Podkarpackie Province citizens - the assessment based on the author’s own research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ostatnia dekada przyniosła w Polsce wzrost zainteresowa¬nia kategoriami żywności tradycyjnej i regionalnej. Jest ono widoczne zarówno po stronie popytu, jak i podaży. W konse¬kwencji władze i organizacje pozarządowe poszukują dróg wsparcia i rozwoju tego sektora. Barierą ograniczającą efek¬tywność ich działań jest m.in. brak badań statystycznych odnoszących się do tej kategorii towarowej. Tradycyjna żywność regionalna charakteryzuje się pozytywnym wizerunkiem w oczach mieszkańców województwa podkarpackiego. Jest postrzegana podobnie do żywności ekolo-gicznej.
EN
The last decade has brought in Poland an increased inter¬est in traditional and regional foods. It is noticeable both in the demand and the supply. As a result, government and non-governmental organizations are looking for methods of support and development of this sector. One of the bar¬riers to the effectiveness of their activities is the lack of surveys relating to this category of goods. Traditional food products with the regional character have a positive image in the eyes of citizens of the Podkarpackie Province. This type of food is considered as similar to the organic one.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
1
Opis fizyczny
s.61-64,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Bibliografia
 • [1] BOROWSKA A. 2007. Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce. Raport z badań Grant Fundacji „Fundusz Współpracy" (W:) Konferencja „Rynek tradycyjnej żywności o uznanej ja¬kości. Materiały konferencyjne, Ożarów Mazowiecki, 10-11.12.2007, 7-23.
 • [2] BYSZEWSKA I. 2009. Podkarpacki Produkt Regio¬nalny w Unii Europejskiej (W:) Materiały konferencyj¬ne, Wydawnictwo PODR, Boguchwała, s. 3-18.
 • [3] BYSZEWSKA I. 2011. Strażnik kulinarnego dziedzic¬twa i jakości żywności (W:) Dziedzictwo i nowocze¬sność. Ochrona wiedzy tradycyjnej w Polsce i na świe¬cie - konferencja, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 15 kwietnia. www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=Gallery- Stats&id=29288 (dostęp: 06.05.2012)
 • [4] CHEN M-F. 2008. An integrated research framework to understand consumer attitudes and purchase inten¬sions toward genetically modified foods. British Food Journal, 110, 6, 559-579.
 • [5] Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI). Final report, London Economics, London 2008.
 • [6] GRĘBOWIEC M. 2010. Rola produktów tradycyj¬nych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabyw¬czych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościo¬wych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, 10, XXV, 2, 22-31.
 • [7] GUERRERO L., CLARET A., VERBEKE W., ENDERLI G., ŻAKOWSKA-BIEMAS S., VAN- HONACKER F., SAJDAKOWSKA M., GRANLI B.S., SCALVEDI L., CONTEL M., HERSLETH M. 2010. Perception of traditional food products in six European regions using free word associations. Food Quality and Preference, 21, 1008-1021.
 • [8] JASIŃSKI J., RZYTKI M. 2007. Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych (W:) Biuletyn Informacyj¬ny ARR1, 187, 33-44.
 • [9] JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ M. 1995. Czynniki wa-runkujące zachowania żywieniowe we współczesnych gospodarstwach domowych. Gospodarstwo domowe, 1, 25-28.
 • [10] Karcz K, Kędzior Z. 1999. Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, Wydaw¬nictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • [11] Lengard Almli V., Verbeke W., Vanhonacker F., Nas T., Hersleth M. 2011. General image and attribute perception of traditional food. Food Quality and Pref¬erence, 22, 1, 129-138.
 • [12] Pieniak Z., Verbeke W., Vanhonacker F., Guerrero L., Hersleth M. 2009. Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite, 53, 101-108.
 • [13] Pomianowski J. 2009. Badania konsumenckie żywno¬ści regionalnej. BiuletynNaukowy UWM, 30, 41-47.
 • [14] Regionalna Strategia Innowacj i Woj ewództwa Podkar¬packiego na lata 2005-2013, Oficyna Wyd. PRz, Rze¬szów 2004.
 • [15] Regionalny Program Operacyjny Województwa Pod-karpackiego na lata 2007-2013, Wyd. Zarząd Woje¬wództwa Podkarpackiego, Rzeszów 2007.
 • [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w spra¬wie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012).
 • [17] Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2007-2020, Wyd. Zarząd Województwa Podkarpackie¬go, Rzeszów 2006.
 • [18] Żakowska-Biemas S., Kuc K 2009. Żywność tradycyj¬na i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsu¬mentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 64, 105-114.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-19f6ca6e-f5c2-4565-993e-64a3e139b7d8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.