PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 99 |
Tytuł artykułu

Modyfikacja parametrów morfologicznych i strukturotwórczych roślin lnu oleistego nawożonych makro- i mikroelementami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Modification of morphological and structure forming parameters of oil flax plants of fertilization with macro and microelements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W trzyletnim doświadczeniu polowym badano reakcję odmian lnu oleistego (Oliwin, Opal, Szafir) nawożonych nawozami jedno- i wieloskładnikowymi, Insolem K i Plonvitem R, na cechy morfo-logiczne roślin przed zbiorem (wysokość roślin, długość techniczną, liczbę rozgałęzień i średnicę łodyg) oraz elementy struktury plonu - liczbę torebek na roślinie i masę 1000 nasion. Przebieg warunków pogodowych decydował istotnie o wszystkich parametrach morfologicz¬nych i strukturotwórczych roślin lnu oleistego, natomiast czynnik genetyczny nie miał wpływu na liczbę rozgałęzień i liczbę torebek na roślinie. Odmiana Szafir uzyskała, w porównaniu z pozosta¬łymi odmianami, najwyższą masę 1000 nasion. Czynnik nawozowy wskazuje na korzystny wpływ nawożenia podstawową dawką NPK w połączeniu z Plonvitem R oraz z 20 i 40 kg N.
EN
Three - year - lasting field experiment aimed at investigation of the effect of oil flax cultivars (Oliwin, Opal, Szafir) fertilization with mono - and multi - compound fertilizers, Insol K and Plon- vit R, on plants morphological properties before harvest (plants height, technical length of straw, number of branches and stem diameter), as well as elements of yield structure - number of capsules per plant and thousand seed weight. The course of weather conditions was significantly decisive regarding all morphological and structure - forming parameters of oil flax plants, while genetic factor did not affect the number of branches and capsules per plant. Szafir cultivar featured the highest value of thousand seed weight as compared to the remaining cultivars. Fertilization factors points to advantageous effect of ferti¬lization with a basic dose of NPK, combined with Plonvit R and with 20 and 40 kg N.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
99
Opis fizyczny
s.143-158,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Burkin I., 1976. Znaczenie molibdenu w produkcji rolniczej. PWR, Warszawa: 10-162. Czuba R., 1986. Nawozy mikroelementowe w produkcji roślinnej. PWR, Warszawa: 5-11.
 • Czuba R., 2000. Mikroelementy we współczesnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 471, cz. I: 161-170.
 • Czuba R., Sztuder H., Świerczewska M., 1999. Efekty dolistnego dokarmiania roślin uprawnych. Rocz. Glebozn., Warszawa, T. 50, Nr. 1, 2 Cz. IV.
 • Dembiński F., 1975. Rośliny oleiste. PWRiL, Warszawa: 301-312.
 • Fulara A., 1960. Uprawa ważniejszych roślin oleistych. PWR, Warszawa: 65-68.
 • Kukresh S., Khodyankova S., 2001. Application of new forms of complex mineral fertilizers with bioactive substances and microelements for long fiber flax. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura. v. 89: 111-112.
 • Kukresh S.P., Khodyankova S.F., 2006. Resource-saving and ecologically valid agrochemical methods of complex application of macro- and microfertilizers, plant growth regulators and means of chemical protection of fiber flax. A^po^Ko^o^Ha. v. 4: 75-82.
 • Mańkowski J., 1994. Poradnik plantatora lnu i konopi. Instytut Włókien Naturalnych.
 • Pali G.P., Tripathi R.S., 2000. (Indira Gandhi Agricultural University, Raipur (India). Dept. of Agronomy), Performance of linseed (Linum usitatissimum) varieties under varying sowing and fertilizer management in rainfed condition. Journal of Agronomy. v. 45(4): 771-775.
 • PN-R-65950, 1994.
 • Sanchez Vallduvi G.E., Flores C.C., 1999. Nitrogen fertilization in linseed (Linum usitatissimumL.) crops. Effect on seed yield and its components. Investigacion Agraria. Produccion y Proteccion Vegetale. t. 14(3): 475-482.
 • Strasil Z., Vorlicek Z., 2004. Effect of soil and weather conditions and some agricultural practices on yield components in linseed (Linum usitatissimum). Scientia Agriculturae Bohemica. v. 35(2): 52-56.
 • Suratman G., Mauludi L., 1989. Effect of manure and fertilizer on plant growth and dry stem pro-duction of flax. Pemberitaan Penelitian Tanaman Industri. v. 15(1): 27-30.
 • Szukalski H., 1979. Mikroelementy w produkcji roślinnej. PWRiL, Warszawa: 18-205.
 • Szyszkowska A., 1962. Uprawa lnu nasiennego w woj. białostockim, 1, 6-7: 16.
 • Tsyganov A.R. Kukresh S., Khodyankova S., Duktov V., 2004. Content of microelements in crops of long-fibred flax depending on forms and microfertilizers applied. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio E Agricultura, v. 59 (4): 1663-1668.
 • Wielebski F., 1997. Wpływ wzrastających dawek siarki na skład glukozynolanów zawartych w na-sionach dwóch odmian rzepaku ozimego. Rośliny oleiste, XVII: 179-186.
 • Zając T., 2001. Porównanie produktywności składu chemicznego i profilu kwasów tłuszczowych żółtych i brązowych nasion lnu oleistego. Rośliny Oleiste. Tom XXII. IHAR.
 • Zając T., 2004. Współczesne uwarunkowania uprawy i wykorzystania lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). Post. Nauk Rol., 2/2004, 77-78: 84, 87.
 • Zając T., Antonkiewicz J., Witkowicz R., 2002. Kształtowanie się zawartości wybranych pierwi¬astków w roślinach lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w zależności od faz rozwojowej i części rośliny Acta Agrobotanica Vol. 55, z. 2 -2002: 37-50.
 • Zając T., Borowiec F., Micek P., 2001. Porównanie produktywności, składu chemicznego i profilu kwasów tłuszczowych żółtych i brązowych nasion lnu oleistego. Rośliny oleiste. XXII: 441-453.
 • Zając T., Kulig B., 2001. Oszacowanie wpływu wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie lnu oleistego w doświadczeniu 3 4-1 . Rośliny Oleiste; tom XXII. 598, 602.
 • Zając T. i wsp., 2002. Plonowanie odmian lnu oleistego w różnych warunkach siedliska. Rośliny Oleiste, tom XXIII: 275-276.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-19de98ac-1159-4288-8011-0f109ce5e479
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.