PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 3 |
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące postawy konsumentów wobec marki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Faktors determining consumers' attitudes towards the brand
RU
Faktory, opredeljajushhie otnoshenie potrebitelejj k marke
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza uwarunkowań postaw konsumentów wobec marek. Głównym celem rozważań jest wykazanie zależności między stopniem znajomości właściciela (twórcy marki) a postawami konsumentów wobec niej. Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy i zawiera: 1. analizy teoretyczne dotyczące postaw jako kategorii pozwalającej opisać zachowania konsumentów na rynku; 2. analizy czynników determinujących postawy konsumentów wobec marek; 3. wyniki badania empirycznego na temat postaw konsumentów w Polsce wobec marek czekolady należących do producentów i marek należących do dystrybutorów. Implikacje praktyczne: możliwości skutecznego wykorzystania marki jako niematerialnego zasobu zależą od reakcji konsumentów i ich postaw wobec marki. Jednym z wyzwań współczesnego marketingu jest aktywne kształtowanie pożądanych postaw konsumentów wobec marki.
EN
The subject of the article is an analysis of the determinants of consumer attitudes towards brands. The main objective of the article is an indication of the need for a multifaceted and integrated approach to the study of consumer attitudes to brand covering both factors from brand owners, as well as the determinants of those attitudes on the side of consumers. It is the conceptual and research article that includes: 1. The theoretical analysis of attitudes as categories that describe the behaviour of consumers in the market. 2. The analysis of the factors determining the attitude of consumers to brands. 3. The results of empirical research on consumer attitudes in Poland to chocolate brands belonging to producers and brands belonging to distributors. Practical implications: the possibilities of effective use of the brand as the intangible resource depend on the reaction of consumers and their attitudes towards the brand. One of the challenges of the modern marketing is active shaping the desired consumer attitudes towards the brand.
RU
Предмет статьи – анализ обусловленностей отношения потребителей к маркам. Основная цель рассуждений – выявить зависимости между степенью знания собственника (автора марки) и отношением потребителей к ней. Статья имеет концептуально-исследовательский характер и содержит: 1. теоретические анализы, касающиеся отношения как категории, позволяющей описать поведение потребителей на рынке; 2. анализы факторов, определяющих отношение потребителей к маркам; 3. результаты эмпирического исследования отношения потребителей в Польше к маркам шоколада, принадлежащим производителя, и маркам, принадлежащим дистрибьюторам. Практические импликации: возможности эффективного использования марки в качестве нематериального ресурса зависят от реакции потребителей и их отношения к марке. Одним из вызовов современного маркетинга является активное формирование отношения потребителей к марке.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
3
Opis fizyczny
s.341-352,rys.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Rynku, Marketingu i Jakości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul.Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
Bibliografia
 • Aaker D.A. (1991), Managing Brand Equity Capitalizing on the Value of Brand Name, The Free Press, New York.
 • Aaker D.A. (1996), Measuring Brand Equity Across Products and Markets, “California Management Review”, No. 38(3).
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna: serce i umysł, Zysk i Ska, Poznań.
 • Beristain J.J., Zorrilla P. (2011), The relationship between store image and store brand equity: A conceptual framework and evidence from hypermarkets, “Journal of Retailing and Consumer Services”, No. 18.
 • Christodoulides G., de Chernatony L. (2010), Consumer-based brand equity conceptualization and measurement.A literature review, “International Journal of Market Research”, No. 52(1).
 • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Grzywa A. (2010), Manipulacja czyli poznaj mechanizmy psychologiczne wywierania wpływu Wydawnictwo Psychologia Sukcesu, Kraśnik.
 • Jachnis A., Terelak J. (1998), Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Keller K.L. (1993), Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, “Journal of Marketing”, No. 57(1).
 • Maison D., Stasiuk K. (2013), Psychologiczne podejście do rozumienia postaw konsumenckich, „Problemy Zarządzania”, nr 12(45).
 • Mika S. (1980), Psychologia społeczna dla nauczycieli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, PWN, Warszawa.
 • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Kieżel. E. (red.) (2000), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk.
 • Zeithaml V.A. (1998), Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-end Model and Synthesis of Evidence, “Journal of Marketing”, No. 52(3).
 • Zimbardo P.G., Floyd L.R. (1994), Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-19c42299-a5d9-4e08-892d-fd2760fdceb5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.