PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 66 | 02 |

Tytuł artykułu

Czy zostaną wprowadzone dopuszczalne poziomy arsenu w żywności ?

Warianty tytułu

EN
Will the maximum levels of arsenic in food be Introduced?

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przedstawiono i porównano dane pochodzące z monitoringu polskiego (2004-2008) i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia środków spożywczych arsenem. Omówiono zagrożenie dla zdrowia w świetle ostatnich opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2009 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/ /WHO ds. Substancji Dodatkowych (JECFA) z 2010 r. Obecnie w ustawodawstwie Unii Europejskiej brak określenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów tego pierwiastka w środkach spożywczych. Główną przyczyną jest brak dostatecznej liczby wyników badań podających - oprócz całkowitej zawartości arsenu - również zanieczyszczenie nieorganicznymi, bardziej toksycznymi związkami tego pierwiastka. Celowe jest wprowadzenie limitów arsenu nieorganicznego, przede wszystkim w ryżu i produktach, przeznaczonych zwłaszcza dla niemowląt i małych dzieci oraz obniżenie pobrania arsenu nieorganicznego z żywnością.
EN
The article presents the data from Polish national monitoring studies (2004-2008) and data from other European Union countries concerning presently reported arsenic contamination of foodstuffs; health hazards in the light of recent European Food Safety Authority (EFSA 2009) and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA 2010) opinions were discussed. Current European Union legislation does not contain maximum permissible levels of the discussed element in foodstuffs. This results from insufficient analytical speciation data, not just for total arsenic content but also for more toxic inorganic arsenic compounds. It is important to establish limits for inorganic arsenic content, primarily in rice and processed rice products, especially in baby foods, and to reduce dietary exposure to inorganic arsenic.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

66

Numer

02

Opis fizyczny

s.10-12,14-15,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
autor
autor
autor

Bibliografia

 • [1] Cui X., Kobayashi V., Akashi M., Okayasu R.: 2008. Metabolism and the paradoxical effects of arsenic: carcinogenesis and anticancer. Curr. Med. Chem., 15, (22), 2293-2304.
 • [2] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM): 2009. Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal, 7, 1351.
 • [3] Food Standards Agency: 2009. Food Survey Information Sheets on the www: http://www.food.gov.uk/science/surveillance. Measurement of the concentration of Metals and other elements from the 2006 UKTotal Study.
 • [4] GEMS/Food Consumption Cluster Diets, WHO: 2007.
 • [5] Główny Urząd Statystyczny: 2011. Informacje i opracowania statystyczne, budżety gospodarstw domowych w 2010 r., Warszawa.
 • [6] Hayakawa T., Kobahashi Y., Cui X.: 2005. A new metabolic pathway of arsenite: arsenic-glutathione complexes are substrates for human arsenic methyltransferase Cyt19. Arch. Toxicol., 79, 183-191.
 • [7] Leblanc J.-C., Guerin Т., Noël L., Calamassi-Tran G., Volatier J.-L., Verger R: 2005. Dietary exposure estimates of 18 elements from the 1st French Total Diet Study. Food Addit. Contam., 22,624-641.
 • [8] Meharg A. A., Sun G., Williams P. H., Adomako E., Deacon С., ZhuY.-G., Feldmann J., Raab A.: 2008. Inorganic arsenic levels in baby rice are of concern. Environ Pollut.,152, 746-749.
 • [9] Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r., 55; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, 14), ze zm.
 • [10] Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16 marca 2005 r, 1), ze zm.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. 2007 nr 20 poz. 119), ze zm.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466).
 • [13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), ze zm.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz.U. 2011 nr 2 poz. 3), ze zm.
 • [15] SCOOP (Scientific Co-operation on Questions Relating to Food): 2004. Assessment of the dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the European Union Member States.
 • [16] Sharma V.K., Sohn M.: 2009. Aquatic arsenic:Toxicity, speciation, transformation and remediation. Environ. Int., 35,743-759.
 • [17] Starska K., Wojciechowska-Mazurek M., Mania M., Rebeniak M., Karłowski K.: 2010. Zanieczyszczenie żywności ołowiem i arsenem, w: Ocena narażenia konsumentów na chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności - programy realizowane w latach 2004-2008; red. Karłowski K., Rybińska K., Postupolski J., Warszawa, 44-70.
 • [18] U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition: 2007.Total Diet Study Statistics on Element Results.
 • [19] Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Brulińska-Ostrowska E., Plewa M., Biernat U., Karłowski K.: 2008; 2010. Monitoring zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia, cz. I - Rocz. PZH, 59, 251 -266; cz. II - Rocz. PZH, 61, 27-35.
 • [20] WHO Technical Report Series: 2011. Evaluation of certain contaminants in food (Seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), No 959.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-196d2698-4a79-46ad-9f8e-20d166c2ff55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.