PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 101 |

Tytuł artykułu

Reakcja chwastów na stres herbicydowy w zależności od ich fazy rozwojowej

Warianty tytułu

EN
Reaction of weeds to herbicidal stress depending on their growth stage

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania prowadzono w warunkach kontrolowanych, w hali wegetacyjnej. Ich celem była ocena wrażliwości Galium aparine L. i Stellaria media L., znajdujących się w różnych fazach rozwo¬jowych, na stres herbicydowy wywołany aplikacją dwóch mieszanin substancji aktywnych her¬bicydów - 2,4-D + florasulam oraz metrybuzyna + amidosulfuron. Środki te stosowano w dawce zalecanej oraz w dawkach obniżonych o 25, 50 i 75%. W badaniach uwzględniono trzy fazy roz¬wojowe chwastów: 1-2, 2-3 i 4-5 okółków liści dla G. aparine oraz 2-4, 6-8 i 10-12 liści dla S. media. Oceny wrażliwości dokonano na podstawie pomiaru ubytku ich świeżej masy pod wpły¬wem zastosowanego środka w porównaniu z obiektem pozbawionym czynnika stresowego. Re¬akcja chwastów na stres herbicydowy zależała od rodzaju stosowanego środka. Oba gatunki były bardziej wrażliwe na mieszaninę 2,4-D + florasulam niż metrybuzyna + amidosulfuron. Badane gatunki chwastów wykazały zróżnicowaną wrażliwość na herbicydy niezależnie od ich fazy roz¬wojowej oraz użytej dawki. Znacznie większą wrażliwością charakteryzowała się S. media, której biomasę skutecznie redukowała nawet dawka obniżona o połowę.
EN
Pot experiments were carried out under controlled environment conditions, in glasshouse. The aim of this study was evaluation of Galium aparine L. and Stellaria media L at different growth stages susceptibility to herbicidal stress, that was caused by application of two herbicides - 2,4-D + flora- sulam and metribuzin + amidosulfuron. Herbicides were used at recommended dose and lowered by 25, 50 and 75%. Experiments included three weeds growth stages: 1-2, 2-3, 4-5 whorls for G. aparine and 2-4, 6-8, 10-12 leaves for S. media. The susceptibility of weeds was determined on the base of fresh weight reduction influenced by herbicides activity compare to object without her- bicidal stress. The reaction of weeds to herbicidal stress depended on kind of herbicide. Both weed species were more sensitive to the mixture 2,4-D + florasulam than metribuzin + amidosulfuron. Examined weed species showed diversified susceptibility to herbicides, regardless of their growth stage and dose of herbicide. Among tested weed species, S. media was more sensitive to herbicides. Its fresh weight was reduced greatly, even in case of the lowest rate application.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

101

Opis fizyczny

s.21-28,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Bibliografia

 • Bowling A.J., Maxwell H.B., Vaughn K.C., 2008. Unusual trichome structure and composition in mericarps of catchweed bedstraw (Galium aparine). Protoplasma, 233: 223-230.
 • Chachalis D, Reddy K.N., Elmore C.D., Steele M.L., 2001 a. Herbicide efficacy, leaf structure, and spray droplet contact angle among Ipomoea species and smallflower morningglory. Weed Sci., 49(5): 628-634.
 • Chachalis D, Reddy K.N., Elmore C.D., 2001 b. Characterization of leaf surface, wax composition, and control of redvine and trumpetcreeper with glyphosate. Weed Sci., 49(2): 156-163.
 • Cruz-Hipolito H., Rojano-Delgado A., Dominguez-Valenzuela J.A., Heredia A., Luque de Castro M.D., De Prado R., 2011. Glyphosate tolerance by Clitoria ternatea and Neonotonia wightii plants involves differential absorption and translocation of the herbicide. Plant Soil, 347: 221-230.
 • Domaradzki K., 2006. Minimalne skuteczne dawki herbicydów w zwalczaniu Galium aparine w zbożach jarych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46(2): 269-272.
 • Domaradzki K., Kieloch R., 2009. Possibilites of weed control in spring cereals by herbicides applied at reduced rates. Polish Journal of Agronomy, 1: 9-14.
 • Drzewiecki S., Pietryga J., 2010. Efektywność działania herbicydów w dawkach dzielonych, obni-żonych , zastosowanych łącznie z adiuwantem w kukurydzy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 50(1): 297-302.
 • Hull H. M., Davis D.G., Stoltenberg G.E., 1982. Actions of adjuvant on plant surfaces, [in:] Adju-vants for Herbicides. Lawrence, KS: Weed Science Society of America: 26-67.
 • Kieloch R., 2006. Wpływ adiuwantów na skuteczność tribenuronu metylu zastosowanego w różnych warunkach temperatury i wilgotności względnej powietrza. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46(1): 240-248.
 • Krawczyk R., 2007. Wpływ terminu stosowania zredukowanych dawek herbicydów w zbożach jarych na efektywność zwalczania chwastów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47(3): 151-158.
 • Krawczyk R., 2008. Obniżona dawka herbicydu - uwarunkowania, badania i profilaktyka. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48(2): 621-627.
 • Kukuła S., Krasowicz S., 2007. Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Probl. Inż. Rol., 1/2007: 5-15.
 • Rola H., Rola J., Zaliwski A., 2001. Rozmieszczenie chwastów segetalnych w uprawach rolniczych Polski. Wydawnictwa IUNG: 12, 24, 38.
 • Schwarz J., 2004. Decision support models for weed management - state and perspectives. J. Plant Dis. Protect., XIX: 989-994.
 • Wesołowski M., Woźniak A., Dąbek-Gad M., 2008. Wrażliwość chwastów w pszenicy ozimej na zróżnicowane dawki herbicydów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48(1): 324-328.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1942c7bc-c9cb-4e14-b88f-8cb9684ec68a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.