PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2 |

Tytuł artykułu

Impressive lime trees in the Lipka commune (Wielkopolska voivodship)

Warianty tytułu

PL
Okazałe lipy gminy Lipka (województwo wielkopolskie)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
In all, 105 impressive lime trees were inventoried in the Lipka commune of which Tilia cordata Mill. (95 trees) turned out to be the most numerous. The remaining taxa T. ×europaea L., T. platyphyllos Scop. and T. tomentosa Moench had only a very small share. Majority of valuable limes (67) were found to grow along district, local and dirt roads forming avenues. Lime trees in good and very good health condition predominated. From among the impressive lime trees, there were three current monumental trees as well as 55 trees with monument circumferences. Thanks to the elaboration of a comprehensive dendrological documentation, it will be possible to protect impressive lime trees which may become one of important touristic attractions of the Lipka commune.
PL
W gminie Lipka zinwentaryzowano 105 okazałych lip. Najliczniej występuje Tilia cordata Mill. (95 drzew). Pozostałe gatunki – T. ×europaea L., T. platyphyllos Scop. i T. tomentosa Moench – mają udział nieznaczny. Większość (67) cennych lip rośnie przy drogach powiatowych, lokalnych i gruntowych, tworząc aleje. Przeważają lipy znajdujące się w dobrym i bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Wśród okazałych lip znajdują się trzy istniejące pomniki przyrody oraz 55 drzew o obwodach pomnikowych. Dzięki pełnej dokumentacji dendrologicznej można będzie chronić okazałe lipy, które mogą stać się jedną z ważnych atrakcji turystycznych gminy Lipka.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

2

Opis fizyczny

p.35-48,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Forest Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Forest Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Auer E., Ciżmowska G., Kalka K., Redzimska I., Wolska B., 1999. Gmina Lipka. Krótka historia osiemnastu wsi [Lipka commune. The short history of 18 village communities]. Akapit Piła [in Polish].
 • Boratyńska K., Dolatowski J., 1991. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie [Limes – systematics and geografic distribution]. In: Lipy. Ed. S. Białobok. Nasze Drzewa Leśne 15. Arkadia Poznań, 21-55.
 • Boratyński A., Browicz K., 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce [Atlas of distribution of trees and shrubs in Poland]. PWN Warszawa [in Polish].
 • Bugała W., 2000. Drzewa i krzewy [The trees and shrubs]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • http.//obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=521
 • http.//www.gminalipka.pl/strona-128-gmina.html
 • Instrukcja sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie [Instruction for the elaboration of a nature conservation project in a forest district], 1996. Depart. Leśn. Min. Ochr. Środ. Zasob. Nat. Leśn. Warszawa [in Polish].
 • Juchniewicz M., Wilk M., Sokół-Woźniak J., Chrząstek J., Kościk M., Taraziewicz A., 2004. Stan środowiska gminy Lipka [State of the environment of Lipka commune]. Załącznik do Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lipka, Arcadis Ekokonrem [in Polish].
 • Kamiński B., Czerniak A., 2000. Badanie drzewostanów oraz sporządzenie opinii naukowej kwalifikującej do stworzenia wykazu inwentaryzacyjnego starych, cennych drzew na terenie miasta Poznania [Investigations of stands and the preparation of a scientific opinion qualifying the establishment of the inventory list of old, valuable trees found in the city of Poznań]. Kat. Inż. Leśn. UP, Poznań [typescript; in Polish].
 • Kapuściński R., 2011. Formy ochrony przyrody – „od kuchni” 6. Pomniki przyrody [The forms of nature protection from the backstage 6. Monuments of nature]. Przyr. Pol. 4, 4-5 [in Polish].
 • Pacyniak C., 1992. Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik [The oldest trees in Poland. Guide]. Wyd. PTTK „Kraj” Warszawa [in Polish].
 • Pacyniak C., Smólski S., 1973. Drzewa godne uznania za pomniki przyrody oraz stan dotychczasowej ochrony drzew pomnikowych w Polsce [The trees worthy of recognition as monuments of nature and the condition of the protection of monumental trees in Poland]. Rocz. AR Pozn. 68, 41-65 [in Polish].
 • Ruciński P., 1998. Motywy i kryteria uznawania tworów przyrody za pomniki [Motifs and criteria for the recognition of natural reations as monuments]. Las Pol. 23, 7-10 [in Polish].
 • Seneta W., Dolatowski J., 2011. Dendrologia [Dendrology]. Wyd. Nauk. PWN Warszawa [in Polish].
 • Stypiński P., 1973. Udział lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. oraz jej rola w drzewostanach Pojezierza Mazurskiego [The participation of small-leaved Lime – Tilia cordata and its role in stands of Pojezierze Mazurskie]. Rocz. Dendrol. 27, 97-111 [in Polish].
 • Szczepański M., 2012. Inwentaryzacja okazałych lip w gminie Lipka koło Złotowa woj. wielkopolskie [The inventory of the imperssive limes trees in Lipka Commune neer Złotów Wielkopolska Voivodeship]. Kat. Bot. Leśn. UP Poznań [typescript; in Polish].
 • www.geoportal.gov.pl.
 • Zarzyński P., 2003 a. Stan liczbowy pomników przyrody w Polsce [Number of the monumental trees in Poland]. Wszechświat 104, 187-190 [in Polish].
 • Zarzyński P., 2003 b. Liczba pomnikowych dębów i lip w Polsce [Number of the monumental trees of oaks and limes in Poland]. Rocz. Dendrol. 51, 57-64 [in Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-192c9f76-b93a-4527-991f-d14a2d347b39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.