PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 |

Tytuł artykułu

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. i jej konsekwencje w działalności doradztwa rolniczego

Warianty tytułu

EN
The law on plan protection products on march 8th; 2013 and its consequences for the activities of the agricultural advisory

Języki publikacji

PL

Abstrakty

Wydawca

-

Rocznik

Numer

1

Opis fizyczny

s.85-97,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • 1. Błochowiak A., Pruszyński S. (2013): Aktualne problemy ochrony roślin w Polsce. Część II. Ustawodawstwo, rejestracja, sygnalizacja i prognozowanie pojawu agrofa- gów, doradztwo w zakresie ochrony roślin, nadzorowanie realizacji ochrony roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (1): 176-181.
 • 2. Dąbrowski Z. T. (2000): Konieczność zmian w opracowywaniu i wdrażaniu integrowanych metod ochrony roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 40 (1): 334-342.
 • 3. Dąbrowski Z. T., Hurej M., Kopczyńska-Linkiewicz D., Łagowska B., Mańka M., Rzeźnicki R., Wiech K., Wolny S. (2013): Zmiany w programach nauczania ochrony ro­ślin w perspektywie wdrażania Dyrektywy 2009/128/WE. 53 Sesja Nauk. IOR-PIB. Poznań 2-8 luty 2013. Streszczenia: 59-60.
 • 4. Kłos T. (2013): Zadania PIORIN w nadzorze nad integrowaną ochroną roślin. 53 Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań 2-8 luty 2013. Streszczenia: 33-34.
 • 5. Matyjaszczyk E. (2011): Stosowanie obniżonych dawek środków ochrony roślin w Polsce - aktualny stan prawny. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 103-108.
 • 6. Matyjaszczyk E. (2011): Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska. Rozprawy Naukowe IOR-PIB. Poznań: 130 ss.
 • 7. Matyjaszczyk E. (2013): Nowa ustawa z brakami Top Agrar 5: 65-67.
 • 8. Pruszyński S. (2000): Doradztwo i upowszechnienie postępu w ochronie roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 40 (1): 300-307.
 • 9. Pruszyński S. (2008): Ochrona roślin rolniczych w Wielkopolsce w XX wieku. Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. T. 25: 292-358.
 • 10. Pruszyński S. (2011): Integrowana ochrona roślin - wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 49-65.
 • 11. Pruszyński S., Wolny S. (2009): Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Wyd. IOR-PIB. Poznań: 89 ss.
 • 12. Pruszyński S., Walczak F. (2010): Monitoring agrofagów - podstawa integrowanej ochrony roślin. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 5-20.
 • 13. Pruszyński S., Pruszyński G. (2013): Zrównoważone stosowanie pestycydów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 23-39.
 • 14. Pruszyński S., Bartkowski J., Czarnik W. (1990): Terenowa służba ochrony roślin w Pol­sce na tle jej zadań. Mat. XXX Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin. Cz. I referaty: 157-164.
 • 15. Pruszyński S., Bartkowski J., Pruszyński G. (2012): Integrowana ochrona roślin w za­rysie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Poznaniu: 56 ss.,
 • 16. Rzeźnicki B. (2013): Upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin. Mat. 56 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych 14-15.02.2013. Instytut Ogrodnictwa. Skierniewice: 7-9.
 • 17. Stachowicz T. (2000): Służba ochrony roślin oraz obecne miejsce inspekcji ochrony roślin w upowszechnianiu postępu i doradztwie. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 40 (1): 308-314.
 • 18. Wolny S., Jaworski R. (2009): Transfer innowacji w zakresie ochrony roślin do prakty­ki rolniczej i ogrodniczej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 49 (3): 1159-1167.
 • 19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego sto­sowania pestycydów. Dz. Urz. UE L. 309 z 24.02.2009 r.
 • 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009/WE z dnia 21 paź- -dziernika 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Dz. Urz. U.E z 24.11.2009, Nr L. 309 z 24.11.2009.
 • 21. Ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 12 lipca 1995 r.(Dz. U. 1995 Nr 90, poz. 446).
 • 22. Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. Dz. Urz. Rz. P. z dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 455.
 • 23. Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: 72 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-19253e2d-f149-4c77-9ee3-b43358da999d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.