PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 03[21] |

Tytuł artykułu

Working capital management in farms in the year 2007 (based on FADN data)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zarządzanie kapitałem obrotowym w gospodarstwach rolnych w 2007 roku (na podstawie danych FADN)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Article is an attempt to describe the way of the net working capital management in farms in the year 2007. Data on the farms were taken from the FADN database and include the farms from the 27 European Union countries (EU-27). A descriptive and comparative analysis was used, and also the fundamental indicators of the financial analysis were made. The analysis showed that agriculture in the EU in 2007 year was characterized by: a high share of current assets in total assets, over-liquidity and low importance of short-term liabilities, and commonly used strategy of net working capital management was an aggressive-conservative one. This strategy was characterized by a moderate profit and risk. There was also a high diversity of assets and capital structure depending on the country. The study was extended by the comparison of net working capital management in the average farms from Poland with the average one from the EU-27 according to the ESU and the agricultural type.
PL
W artykule podjęto próbę opisania sposobu zarządzania kapitałem obrotowym netto w gospodarstwach rolnych w 2007 roku. Dane dotyczące gospodarstw pochodzą z bazy FADN. Obejmują gospodarstwa rolne z 27 krajów Unii Europejskiej (UE-27). Posłużono się analizą opisową i porównawczą, a także wykorzystano podstawowe wskaźniki z analizy finansowej. Analiza wykazała, że rolnictwo Unii Europejskiej w 2007 roku charakteryzowało się: wysokim udziałem aktywów obrotowych w aktywach ogółem, nadpłynnością i małym znaczeniem zobowiązań krótkoterminowych. Powszechnie była stosowana strategia agresywno-konserwatywna zarządzania kapitałem obrotowym netto, którą charakteryzował umiarkowany zysk i ryzyko. Wystąpiło również duże zróżnicowanie struktury majątku i kapitałów w zależności od kraju. Badanie rozszerzono o porównanie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przeciętnych gospodarstwach rolnych z Polski ze średnią z UE-27 według ESU i typu rolniczego.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

p.93-104,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Bieniasz A., Gołaś Z., 2008. Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagad. Ekon. Roln. 1.
 • Brigham E., Houston J., 2005. Podstawy zarządzania finansami. T. 2. PWE, Warszawa.
 • FADN. 2010. www.ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report.cfm [access: 10.03.2010].
 • Gajdka J., Walińska E., 1998. Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. T. 2. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Konieczna I., 2008. Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na sytuację finansową przedsiębiorstw. Probl. Zarz. 3.
 • Kulawik J., 1995. Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Stud. Monogr. IERiGŻ 72.
 • Mańko S., Płońka R., 2010. Struktura aktywów a wyniki działalności gospodarstw rolnych w świetle danych polskiego FADN. Zagad. Ekon. Roln. 4.
 • Sierpińska M., Wędzki D., 1997. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Tatka M., 1999. Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poznań.
 • Wasilewski M., 2004. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku. 2005. Polski FADN, Warszawa.
 • Zimon G., 2008. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim. Probl. Zarz. 3.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-18ddb103-560b-4588-9083-0d826670a915
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.