PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | 3 |

Tytuł artykułu

Changes in the concentration of animal production in Poland

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zmiany w koncentracji produkcji zwierzęcej w Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The main purpose of the paper was to present changes in the concentration level of individual animal production in Poland. All Polish voivodships were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2005-2019. The source of material was the literature on the subject and data from the Central Statistical Office. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular and graphic methods as well as dynamics based on a constant basis, the Gini concentration factor and concentration analysis using the Lorenz curve were used. Specialization in animal production was found in several voivodships, such as Mazowieckie and Wielkopolskie. There were also voivodships focused on a given type of animal production, like Podlaskie on milk production. The concentration of animal production increased, which meant an even greater concentration of activities in several voivodships. The exception was sheep production, for which a decrease in the concentration of the sheep population and lamb production was noted. A reduction in the concentration of production also occurred in the production of veal meat. It should be noted that, as a rule, the dominant voivodships in given animal production increased the number of animals and the production of products obtained from these groups of farm animals the most.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmian w poziomie koncentracji poszczególnych produkcji zwierzęcych w Polsce. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie województwa Polski. Okres badań dotyczył lat 2005-2019. Źródłem danych była literatura przedmiotu i dane GUS. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, a także wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analizę koncentracji za pomocą krzywej Lorenza. Stwierdzono występowanie specjalizacji w produkcji zwierzęcej w kilku województwach, m.in. w mazowieckim i wielkopolskim. Były też województwa nastawione na dany rodzaj produkcji zwierzęcej przy produkcji mleka (podlaskie). Koncentracja produkcji zwierzęcej zwiększyła się, co oznaczało jeszcze większe skupianie działalności w kilku województwach. Wyjątkiem była produkcja owczarska, dla której zanotowano zmniejszenie koncentracji pogłowia owiec i produkcji mięsa jagnięcego. Zmniejszenie koncentracji produkcji wystąpiło również przy produkcji mięsa cielęcego. Należy zauważyć, że z reguły województwa dominujące w danej produkcji zwierzęcej, najbardziej zwiększały pogłowie zwierząt i wytwarzanie produktów uzyskiwanych od tych grup zwierząt gospodarskich.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

22

Numer

3

Opis fizyczny

p.175-186,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Logistics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Logistics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
 • Department of Logistics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Bartova Lubica, Veronica Konyova. 2015. Regional Spatial Changes in the Slovak Agriculture. [In] 150th Seminar of European Association of Agricultural Economists (EAAE). October 22-23, 2015, Edinburgh, Scotland.
 • Florey Barrie. 2012. Economics of farm management in a global setting. International Journal of Agricultural Management 1 (4): 57-58.
 • Gębska Monika, Tadeusz Filipiak. 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych (Basics of economics and organization of farms). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Grochowska Renata. 2012. Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (Prospects for EU agricultural development as a result of post2013 CAP changes). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy rolnictwa Światowego 12 (1): 76.
 • Heijman Wim, Zofia Krzyżanowska, Stanisław Gędek, Zbigniew Kowalski. 1997. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (Agricultural economics. An outline of the theory). Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 • Kapusta Franciszek. 2015. Przeobrażenia rolnictwa polskiego w latach 2003-2013 (Transformations of Polish agriculture in the years 2003-2013). Ekonomia XXI Wieku 07: 82-99.
 • Kay Ronald D., William M. Edwards, Patricia A. Duffy. 1994. Farm management. New York: McGraw-Hill.
 • Kopiński Jerzy. 2009. Stan i prognozowane kierunki zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce do roku 2020 (Condition and forecast directions of changes in livestock in Poland by 2020). Studia i Raporty IUNG-PIB 17: 149-159.
 • Kopiński Jerzy. 2014. Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE (Trends of changes of the main kinds of animal production in Poland in the period of its membership in the UE). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 117-129.
 • Kopiński Jerzy. 2016. Porównanie zmian realizacji celów produkcyjno-środowiskowych rolnictwa wybranych województw (The comparison of changes in the implementation of production and environmental aims of agriculture in selected groups of voivodships). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16 (2): 87-95.
 • Kopiński Jerzy, Matyka Mariusz. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of the regional differentiation of the interdependence of natural, organizational and production factors in Polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 1 (346): 57-79.
 • Kowalczyk Stanisław, Roman Sobiecki. 2011. Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji (European model of agriculture – determinants of evolution). Roczniki Nauk Rolniczych 98 (3): 9-20.
 • Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2014a. Stan obecny i przewidywane zmiany produkcji rolniczej w Polsce w perspektywie roku 2030 (Current status and expected changes in agricultural production in Poland in the perspective of 2030). Studia i Raporty IUNG-PIB (40): 1-14.
 • Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2014b. Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE (Organizational changes in Polish agriculture in the last 10 years against the background of EU agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 50-67.
 • Leeuwen Eveline, Dirk Strijker, Ida Terluin. 2010. Regional concentration and specialisation in agricultural activities in EU-9 regions (1950-2000). European Spatial Research and Policy 17 (1): 23-39.
 • Matyka Mariusz, Stanisław Krasowicz, Jerzy Kopiński. 2016. Zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2000-2014 (Changes in agricultural production in Poland between 2000 and 2014). Studia Biura Analiz Sejomowych Kancelarii Sejmu 4: 7-36.
 • Olson Kent D. 2004. Farm management: Principles and strategies. Ames, IA: Iowa State Press.
 • Olson Kent D. 2010. Economics of farm management in a global setting. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • Ragkos Athanasios, Vagis Samathrakis, Alexandros Theodoridis, Ourania Notta, Christos Batzios, Elias Tsourapas. 2015. Specialization and concentration of agricultural production in the region of Central Macedonia (Greece). [In] Proceedings of the 7th International Conferencje on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA). Kavala, Greece, 17-20 September 2015.
 • Strijker Dirk. 2008. Centres of gravity on the move: agriculture. European Spatial Research and Policy 15 (2): 55-67.
 • Tłuczak Agnieszka. 2015. Przestrzenna metoda przesunięć udziałów w ocenie zróżnicowania produkcji zwierzęcej w Polsce (A spatial method of shifts in the assessment of the diversity of animal production in Poland). Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 16 (4): 171-180.
 • Tłuczak Agnieszka. 2019. Potential and competitiveness of EU countries in terms of slaughter livestock production. Agricultural Economics 65 (12): 550-559.
 • Trostle Roland. 2010. Global agricultural supply and demand: factors contributing to the recent increase in food commodity prices. Washington: United States Department of Agriculoture.
 • Wigier Marek. 2013. Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR (The model of development of polish agriculture in the light of the CAP implementation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 22-41.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-18b93180-78e6-40ac-b761-5d8473e651cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.