PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 |

Tytuł artykułu

Zastosowanie modelu renty wieczystej do waloryzacji ziemi rolnej

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Application of perpetual rent model to valorisation of agricultural land

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Koncepcja tworzenia dóbr publicznych przez czynnik ziemi jest często rozpatrywana w literaturze tematu, ale jej podstawy teoretyczne są dosyć dyskusyjne. W teoriach renty gruntowej głównego nurtu ekonomii czynnik ziemi nie tworzy samodzielnie żadnych użyteczności, czyli nie posiada tzw. „samoistnej użyteczności”. Dopiero zmiana tego założenia legitymuje w sensie teoretycznym proces dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo. Autorzy zastanawiają się, jakim modelem opisać wartość ziemi rolnej tak, żeby uwzględniał on jej samoistną użyteczność? Proponują adaptację neoklasycznego modelu renty wieczystej Gordona. Teoretycznym celem artykułu jest interpretacja relacji opisanych w tym modelu dla rynku ziemi rolnej. Celem empirycznym jest ocena dynamiki „długookresowej stopy wzrostu renty gruntowej” z modelu Gordona w układzie województw w Polsce i w przekroju różnej wielkości areałów. Paradoksalnie, okazuje się, że ten neoklasyczny model jest w długim okresie dobrze dopasowany do rynku ziemi rolnej w Polsce, mimo daleko idącej regulacji instytucjonalnej na tym rynku i daje podstawy do kwantyfikacji samoistnej użyteczności ziemi.
EN
The concept of creating public goods by land factor is often considered in literature, but its theoretical foundations are quite debatable. The theories of land rent in the mainstream economics stand at the position that land factor alone does not create any utility, which means that it does not have any “intrinsic utility”. Only by changing this assumption, it is possible to reconsider a theoretical model for provision of public goods by agriculture. The authors wonder which model of value can be applied to valuate agricultural land so as to make it reflect its intrinsic utility. They propose to adopt the neoclassical Gordon’s model of perpetual rent. The theoretical aim of the article is to interpret the relationships described in this model for the market of agricultural land. The empirical goal is to assess the long-term growth rate of land rent from the Gordon’s model in the 16 regions (voivodeships) of Poland and in the cross-section of different acreages. Paradoxically, it turns out that the neoclassical model is well-fitted to the market of agricultural land in the long-term, despite the far-reaching institutional regulation of this market and it provides a basis for quantification of the intrinsic land utility.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Numer

4

Opis fizyczny

s.24-39,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Stanisława Staszica, Piła

Bibliografia

 • Barnard, C.H. (2000). Agriculture and the Rural Economy: Urbanization Affects a Large Share of Farmland. Rural Conditions and Trends, nr 10, s. 57-63.
 • Borchers, A., Ifft, J., Kuethe, T. (2014). Linking the Price of Agricultural Land to Use Values and Amenities. American Journal of Agricultural Economics, nr 96, s. 1307-1320. DOI: 10.1093/ajae/aau041.
 • Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (1990). Intermediate Financial Management. London: Dryden Press.
 • Chołaj, H. (1966). Cena ziemi w rachunku ekonomicznym. Warszawa: PWE.
 • Ciaian, P., Kancs, D., Swinnen, J.F.M. (2010). EU Land Markets and the Common Agricultural Policy. Brussels: Center for European Policy Studies.
 • Cochrane, W.W. (1958). Farm Prices: Myth and Reality, Mineapolis. University of Minnesota Press.
 • Coulson, N.E., Mcmillen, D.P. (2008). Estimating time, age and vintage effects in housing prices. Journal of Housing Economics, nr 17, s. 138-151. DOI: 10.1016/j.jhe.2008.03.002
 • Czyżewski, B. (2013). Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 129-184.
 • Czyżewski, B., Brelik, A. (2015). Considerations on a land intrinsic productivity and its determinants in a sustainable agriculture. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 14, s. 39-48.
 • Czyżewski, B., Kułyk, P. (2016), Makroekonomiczne modele ziemi rolnej. Progress in Economic Sciences, nr 4 (w druku).
 • Czyżewski, B., Matuszczak, A. (2016). A new land rent theory for sustainable agriculture. Land Use Policy, nr 55, s. 222-229. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.04.002
 • Czyżewski, B., Polcyn, J. (2016). From the land rent of the physiocrats to political rent in sustainable agriculture. W: Czyżewski, B. (red.), Political Rentsof The European Farmers In Terms of The Sustainable Development Paradigm. International, National And Regional Perspective. Warszawa: PWN.
 • Czyżewski, B., Trojanek, R. (2016). Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr (2)347, s. 3-25. DOI: 10.5604/00441600.1203336
 • Delbecq, B.A., Kuethe, T.H., Borchers, A.M. (2014). Identifying the Extent of the Urban Fringe and Its Impact on Agricultural Land Values. Land Economics, nr 90, s. 587-600. DOI: 10.3368/le.90.4.587.
 • Flanders, A., White, F.C., Escalante, C.L. (2004). Equilibrium of Land Values from Agricultural and General Economic Factors for Cropland and Pasture Capitalization in Georgia. Journal of Agribusiness, nr 22, s. 49-60.
 • Goźliński, P. (2016). Wartość rezydualna jako składnik wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową (DCF). Wycena przedsiębiorstw [Online]. Pobrane z: http://wycena-przedsiebiorstw.blog.pl/2016/02/26/wartosc-rezydualna-jako-skladnik-wycenyprzedsiebiorstwa-metoda-dochodowa-dcf/ (Dostęp: 14-08-2016).
 • Gruda, M., Woś, A. (2008). Waloryzacja czynników wytwórczych rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Góral, J., Kulawik, J. (2015). Problem kapitalizacji subsydiów w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr (1)342, s. 3-24. DOI: 10.5604/00441600.1146845.
 • Kozioł, D., Parlińska, A. (2009). Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej (Faktories inluence on the value of agricultural real estate). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów i Agrobiznesu, IX, s. 120-125.
 • Kuźmiński, W. (2015). Ekonometryczny model cen gruntów rolnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 42, s. 227-239. DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-15
 • Lancaster, K.J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy, nr 74, s. 132-157.
 • Levins, R.A., Cochrane, W.W. (1996). The Treadmill Revisited. Land Economics, nr 72, s. 550-553. DOI: 10.2307/3146915
 • Lewandowski, J. (1960). Renta gruntowa w rolnictwie polskim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Gospodarcze.
 • Pietrzykowski, R. (2011). Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nr 11, s. 138-147.
 • Podstawka, M., Konieczny, A. (2002). Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo przez zalesienie. W: Podstawka, M. (red.). Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo. Warszawa: SGGW.
 • Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition. Journal of Political Economy, nr 2, s. 34-55. DOI: 10.1086/260169
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dn. 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1433).
 • Vural, H., Fidan, H. (2009). Land marketing and hedonic price model in Turkish markets: Case study of Karacabey district of Bursa province. African Journal of Agricultural Research, nr 4, s. 71-75.
 • Woś, A. (2006). Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-18600cf1-49a9-4996-b235-bf276419a1cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.