PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 |
Tytuł artykułu

Sposoby kształtowania systemów doradztwa rolniczego w świetle prawodawstwa polskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Methods of forming agricultural advisory systems in the light of Polish legislation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono główne etapy rozwoju służby rolnej i doradczej, które analizowano poprzez pryzmat aktów normatywnych. W latach 1957-2004 przeprowadzo­no pięć głównych zmian organizacyjnych tych służb oraz kilka pomniejszych, które opie­rały się na zarządzaniach resortowych, a więc aktach prawnych niskiej rangi. Dopiero w 2005 r. weszła w życie ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, która nadała ODR osobowość prawną. Analizowano Centrum Doradztwa Rolniczego, które­go rola sprowadza się do przygotowania i wprowadzenia jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa. Centrum nie sprawuje roli zwierzchniej nad ośrodkami doradztwa rolniczego. Ponadto zgodnie z ustawą funkcjonuje 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. We wnioskach postulowano, że może warto spojrzeć na system doradztwa rolniczego pod kątem nowego okresu programowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 i przygotować nowelizację ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.
EN
The paper presents main stages of agricultural advisory services development, which were analyzed through the prism of normative acts. During the years 1957-2004 there were conducted five major organizational changes concerning the mentioned services and several minor changes, which were based on ministerial decrees thus acts of lower rank. Only in 2005 the Act on agricultural advisory units came into force and which gave the agricultural advisory centres legal status. The role of the Agricultural Advisory Centre comes down to preparation and introduction of uniform methods of operation of regional counselling centres. The Agricultural Advisory Centre does not perform the role of the supreme advisory centre. Moreover, in accordance with the Act there operates 16 regional agricultural advisory centres. The conclusions postulated that it may be worth a look at the agricultural advisory sys­tem for the new programming period of the Common Agricultural Policy for 2014-2020 and prepare amendments to the Act on agricultural advisory units.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.23-37,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez państwowe jednostki doradztwa rolniczego, 2009, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • 2. Maziarz C. (1975): Podstawy ogólne metodyki doradztwa rolniczego, Karniowice.
 • 3. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M. (2011): Prawodawstwo unijne w zakresie kształtowania systemów doradztwa rolniczego, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolni­czego.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
 • 5. Uchwała nr 88/56 Prezydium Rządu z 1956. w sprawie powołania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych.
 • 6. Uchwała nr 125/75 Rady Ministrów z 1975 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego.
 • 7. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
 • 8. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.
 • 9. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • 10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
 • 11. Wawrzyniak B. M. (2003,): Kierunki zmian w wynagradzaniu służby rolnej i doradczej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1/2.
 • 12. Wawrzyniak B. (1991): Doradztwo rolnicze, Cz.1. Rozwój służby rolnej i doradczej w Polsce, WTN, Włocławek.
 • 13. Wawrzyniak B., M. (2000): Doradztwo w agrobiznesie, WSH-E, Włocławek.
 • 14. Wawrzyniak B., M. (2003): Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim, WTN, Włocławek.
 • 15. Zarządzenie nr 122 Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1958 r. w sprawie zadań instruktorów rolnych.
 • 16. Zarządzenie nr 173 Ministra Rolnictwa z dnia 24 grudnia 1960 r. w sprawie zadań służby agronomicznej w zakresie podnoszenia produkcji rolniczej.
 • 17. Zarządzenie nr 27 Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1963 r. w sprawie powołania i ustalenia zadań zootechników gromadzkich.
 • 18. Zarządzenie nr 14 Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1968 r. dotyczących wytycznych w sprawie zadań i metod pracy gromadzkiej służby rolnej oraz referenta rolnego.
 • 19. Zarządzenie nr 2 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie.
 • 20. Zarządzenie nr 9 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
 • 21. Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 • 22. Zarządzenie nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1831c6f8-1cac-48fc-b739-51ad4435a282
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.