PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 | 1 |

Tytuł artykułu

Efektywność stosowania mieszanek z udziałem łubinu wąskolistnego w żywieniu rosnących świń

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effectiveness of the use of mixtures containing narrow-leafed lupin in the diet of growing pigs

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań było określenie przydatności łubinu wąskolistnego, jako częściowego zamiennika białka poekstrakcyjnej śruty sojowej, w mieszankach dla świń rosnących. Sto warchlaków 3-rasowych (landrace x yorkshire) x duroc przydzielono na zasadzie analogów do grupy doświadczalnej (D) i kontrolnej (K), po 50 sztuk każda. Zwierzęta utrzymywano w ujednoliconych warunkach, po 10 sztuk w kojcu. W tuczu 2-fazowym od masy ciała 27 do 113 kg świnie żywiono mieszankami pełnoporcjowymi. Tuczniki z grupy D otrzymywały paszę z 5% udziałem łubinu wąskolistnego. Przeprowadzono ocenę wyników tuczu, po uboju ocenę rzeźną, a także uproszczoną ekonomiczną ocenę efektywności produkcji. Uzyskano bardzo dobre, porównywalne w grupach K i D wyniki tuczu i oceny rzeźnej tuczników. Zasadność użycia łubinu wąskolistnego potwierdziła niższa cena jednostkowa mieszanek z jego udziałem. Koszty paszy zużytej na przyrost 1 kg masy ciała były mniejsze w grupie D niż K, odpowiednio w I i II fazie tuczu o 4,82% (0,11 zł) i 3,24% (0,09 zł), a wykorzystanie paszy lepsze. W ekonomicznej analizie efektywności tuczu stwierdzono przewagę grupy D nad K (3,23%), co wskazuje na zasadność stosowania nasion łubinu wąskolistnego w tuczu świń.
EN
The aim of the study was to determine the suitability of narrow-leafed lupin as a partial substitute for soybean extraction meal protein in mixtures for growing pigs. A total of 100 (Landrace x Yorkshire) x Duroc hybrid piglets were assigned to experimental (D) and control (K) groups, with 50 pigs in each group. The animals were kept in the same conditions, with 10 piglets in each pen. During two-stage fattening from body weight of 27 to 113 kg the pigs were fed complete mixed rations. The pigs in group D group received feed containing 5% narrow-leafed lupin. Performance testing was carried out and carcass analysis was performed after slaughter. In addition, simplified economic evaluation of production efficiency was conducted. The results of the performance testing and slaughter analysis were very good and were comparable in groups K and D. The use of narrow-leafed lupin was found to be justified by the lower unit price of the mixture containing it. The costs of feed consumed per 1 kg of body weight gain were lower in group D than in group K by 4.82% (0.11 PLN) and 3.24% (0.09 PLN) in the 1st and the 2nd fattening stage, respectively, and the feed conversion rate was better as well. The economic analysis of fattening efficiency revealed a 3.23% advantage of group D over group K, which indicates that the use of narrow-leafed lupin seeds is justified for fattening of pigs.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

1

Opis fizyczny

s.35-46,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa
autor
 • Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa
autor
 • Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • 1. AOAC 2005 – Official methods of analysis of the association of official chemists. 16th Edition. Arlington, Virginia, USA.
 • 2. FALKOWSKI J., JABŁONOWSKI K., 1993 – Przydatność mieszanek z udziałem nasion bobiku, peluszki i łubinu wąskolistnego w żywieniu prosiąt. Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis Zootechnica 38, 81-95.
 • 3. FIEDOROWICZ E., SOBOTKA W., 2013 – Poekstrakcyjna śruta sojowa a alternatywne źródła białka roślinnego dla trzody chlewnej. Przegląd Hodowlany 4, 14-17.
 • 4. FROIDMONT E., WATHELET B., BECKERS Y., ROMNEÉ J.M., DEHARENG F., WAVREILLE J., SCHOELING O., DECAUWERT V., BARTIAUX-THILL N., 2005 – Improvement of lupin seed valorisation by the pig with the addition of α-galactosidase in the feed and the choice of a suited variety. Biotechnology, Agronomy Society and Environment 9, 225-235.
 • 5. GAWŁOWSKA M., ŚWIĘCICKI W., 2007 – Uprawa, rynek i wykorzystanie roślin strączkowych w Unii Europejskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522, 505-513.
 • 6. GDALA J., JANSMAN A.J.M., VAN LEEUWEN P., HUISMAN J., VERSTEGEN M.W.A., 1996 – Lupins (L. luteus, L. albus, L. angustifolius) as protein source for young pigs. Animal Feed Science and Technology 62, 239-249.
 • 7. HANCZAKOWSKA E., KSIĘŻAK J., 2012 – Krajowe źródła białkowych pasz roślinnych jako zamienniki śruty sojowej GMO w żywieniu świń. Roczniki Naukowe Zootechniki 2, 171-187.
 • 8. JANSEN G., JÜRGENS H.U., SCHLIEPHAKE E., GORDON F., 2012 – Effect of the soil pH on the alkaloid content of Lupinus angustifolius. International Journal of Agronomy 1. ID 26987.
 • 9. JERZAK M.A., CZERWIŃSKA-KAYZER D., FLOREK J., ŚMIGLAK-KRAJEWSKA M., 2012 – Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polce. Roczniki Nauk Rolniczych G, 1, 113-120.
 • 10. JEZIERNY D., MOSENTHIN R., BAUER E., 2010 – The use grain legumes as a protein source in pig nutrition: A review. Animal Feed Science and Technology 157, 111-128.
 • 11. KASPROWICZ-POTOCKA M., CHILOMER K., ZAWORSKA A., NOWAK W., FRANKIEWICZ A., 2013 – The effect of feeding raw and germinated Lupinus lueus and Lupinus angustifolius seeds on the growth performance of young pigs. Journal of Animal and Feed Sciences 22, 116-121.
 • 12. KASPROWICZ-POTOCKA M., FRANKIEWICZ A., 2001 – Nasiona łubinu w żywieniu trzody chlewnej. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl., 13, 55-62.
 • 13. KIM J.C., PLUSKE J.R., MULAN B.P., 2007 – Lupins as a protein source in pigs diets. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. CAB International, Wallingford, 2, No. 003, 1-12.
 • 14. KING R.H., DUNSHEA F.R., MORRISH L., EASON P.J., VAN BARNEVELD R.J., MULLAN B.P., CAMPBELL R.G., 2000 – The energy value of Lupinus angustifolius and Lupinus albus for growing pigs. Animal Feed Science and Technology 83, 17-30.
 • 15. MAŃCZAK T., DOLATE A., WIATR K., 2007 – Udział alkaloidów chinolizydynowych i graminy w nasionach odmian łubinów zarejestrowanych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522, 463-471.
 • 16. Normy Żywienia Świń, 1993 – IFiŻZ PAN w Jabłonnie. Omnitech-Press.
 • 17. Notowania. Rynek Pasz, 2013 – Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. Biuletyny Informacyjne (5-7); http://www.minrol.gov.pl
 • 18. PISAŘIKOVÁ B., ZRALÝ Z., BUŇNKY F., TRČKOVÁ M., 2008 – Nutritional value of white lupine cultivar Butan in diets for fattening pigs. Veterinarni Medicina 53 (3), 124--134.
 • 19. PRUSIŃSKI J., 2007 – Postęp biologiczny w łubinie (Lupinus sp.) – rys historyczny i stan aktualny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522, 23-37.
 • 20. ROTH-MAIER D.A., BÖHMER B.M., ROTH F.X., 2004 – Effects of feeding canola meal and sweet lupin (L. luteus, L. angustifolius) in amino acid balanced diets on growth performance and carcass characteristics of growing-finishing pigs. Animal Research 53, 21-34.
 • 21. ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dziennik Ustaw nr 56, poz. 344.
 • 22. SALGADO P., MARTINS J.M., CARVALHO F., ABREU M., FREIRE J.P.B., TOULLEC R., LALLÈS J.P., BENTO O., 2002 – Component digestibility of lupin (Lupinus angustifolius) and pea (Pisum sativum) seeds and effects on the small intestine and body organs in anastomosed and intact growing pigs. Animal Feed Science and Technology 98, 187-201.
 • 23. SOBOTKA W., STANEK M., BOGUSZ J., MATUSEVICIUS P., 2013 – The effect of oligosaccharides and alkaloids contained in yellow and blue lupine seeds on feed intake, body weight and fermentation processes in the cecum of rats. Veterinarija ir Zootechnika 63 (85), 63-70.
 • 24. SPSS Statistics v. 21 for Windows user,s guide, 2012 by SPSS Ins., USA.
 • 25. STANEK M., BOGUSZ J., SOBOTKA W., 2010 – Nutrient digestibility and nitrogen balance in growing-finishing pigs fed diets containing blue lupine (Lupinus angustifolius) seeds. Ecological Chemistry and Engineering A 17 (6), 671-676.
 • 26. STANEK M., BOGUSZ J., SOBOTKA W., BIENIASZEWSKI T., 2012 – Wartość odżywcza nasion łubinu wąskolistnego. Fragmenta Agronomica 4, 160-166.
 • 27. SUMISŁAWSKI K., GRUDNIEWSKA B., 1994 – Zastosowanie w żywieniu warchlaków i tuczników nasion łubinu wąskolistnego odmiany Kazan. Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis Zootechnica 40, 111-121.
 • 28. ŚWIĘCICKI W., SZUKAŁA J., MIKULSKI W., JERZAK M., 2007 – Możliwość zastąpienia białka śruty sojowej krajowymi surowcami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522, 515-521.
 • 29. UCHWAŁA Rady Ministrów nr 149/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.
 • 30. ZRALÝ Y., PISAŘIKOVÁ B., TRČKOVÁ M., HERZIG I., JŮZL M., SIMEONOVOVÁ J., 2006 – Effect of lupine and amaranth on growth rfficiency, health, and carcass characteristics and meat quality of market pigs. Acta Veterinaria Brno 75, 363-372.
 • 31. ZRALÝ Y., B., TRČKOVÁ M., HERZIG I., JŮZL M., SIMEONOVOVÁ J., 2007 – The effect of white lupine on the performance, health, carcass characteristics and meat quality of market pigs. Veterinarni Medicina 52 (1), 29-41.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1803093d-c904-4d43-b5d5-c8ae6880f429
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.