PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 2 |

Tytuł artykułu

Ocena konkurencyjności polskiego szkółkarstwa ozdobnego analizą SWOT

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Szkółkarstwo ozdobne w Polsce w latach 1989-2000 rozwijało się bardzo dynamicznie i jest działem o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Dalszy rozwój tego sektora w warunkach coraz szerszego otwierania granic po integracji z UE uzależniony jest od stopnia jego konkurencyjności. Stąd też w niniejszej pracy podjęto próbę dokonania oceny tej konkurencyjności w odniesieniu do trzech krajów UE, przy zastosowaniu analizy SWOT. Z podsumowania słabych i silnych stron naszego sektora wynika: na osiemnaście zidentyfikowanych i możliwych do oceny przypadków, w dwunastu jesteśmy słabsi od głównego konkurenta, w trzech porównywalni i w trzech sektor szkółkarski w Polsce uzyskał przewagę. Jednak by polskie szkółkarstwo było porównywalne ze szkółkarstwem w Holandii, przynajmniej w dwunastu przypadkach należy dążyć do poprawy obecnego stanu. Najważniejsze z nich to zwiększanie produkcji i eksportu roślin, poprawa kontroli jakości i stosowanie się do jednolitych norm, wprowadzanie na większą skalę postępu technicznego i technologicznego przy jednoczesnej poprawie organizacji pracy, lepsza kooperacja producentów między sobą i poprawa integracji pomiędzy różnymi sektorami gospodarki ogrodniczej.
EN
In the years 1989-2000 ornamental nursery in Poland was developing very fast, and presently this sector has great economical importance in agriculture. Market is coming more and more global and therefore further development of this sector depends on its competitiveness level. In this research evaluation of competitiveness of Polish ornamental nursery sector as compared to three EU countries using SWOT analysis was undertaken. After summarizing strong and weak sides of our nursery sector it was revealed that in twelve parameters (for eighteen evaluated in this research) Polish ornamental nursery is less competitive than e.g. the same sector in Holland. In three cases they were similar, and in three others our nursery proved to be more competitive. However, if we want to have our sector similar to Holland, we must improve present situation at least in twelve cases. The most important are: enlarging production and export of nur­sery material, improvement of quality control, wide employing of new techniques and technologies, improving work organizations in the nursery, better co-operation of producers and improving perpendicular integration with other sectors of horticultural industry.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

504

Numer

2

Opis fizyczny

s.451-459,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18 96-100 SKIERNIEWICE

Bibliografia

  • Jabłońska L. 2000. Zastosowanie metody Porter'a w porównaniu konkurencyjności sektora kwiaciarskiego. SGGW, Warszawa (maszynopis).
  • Marosz A. 2003. Problemy producentów szkółarskiego materiału ozdobnego w obliczu integracji z Unią Europejską. Post. Nauk Rol. 1: 81-92.
  • Marosz A. 2004. Analiza szkółkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów UE. Praca doktorska. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice: 150 ss.
  • Mruk H. 2003. Analiza rynku. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa: 279 ss.
  • Obłój K. 1999. Strategia organizacji. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa: 340 ss.
  • Wybicki Z. 2000. O aferze różanej słów kilka. Biulet. Inf. ZSzP. 15: 9-12.
  • Wybiocki Z. 2001. Różany kryzys. Szkółkarstwo 3: 37-40.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-18006542-7c35-4ad1-938f-ecb99159ddce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.