PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |
Tytuł artykułu

Wyposażenie górskich obszarów bieszczadzkich o wysokich walorach przyrodniczych w infrastrukturę techniczną

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The technical infrastructure in the Bieszczady mountain areas with the high natural values
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań jest rozpoznanie stanu wyposażenia w infrastrukturę ekologiczną górskich obszarów wiejskich o wysokich walorach przyrodniczych. Obszar objęty badaniami tworzy 8 gmin bieszczadzkich administracyjnie wchodzących w skład dwóch powiatów: bieszczadzkiego i leskiego. Wyniki badań wykazały, iż bieszczadzkie gminy górskie cechujące się wysokimi walorami przyrodniczymi posiadają słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną. W 2006 r, sieć wodociągowa gmin górskich Bieszczadów stanowiła blisko 2% całkowitej długości sieci wodociągowej w województwie podkarpackim, natomiast sieć kanalizacyjna 1,4%. Długość sieci wodociągowej przekroczyła długość kanalizacyjnej. Żadna z gmin nie osiągnęła wielkości wskaźników opisujących infrastrukturę techniczną na poziomie średnich przyjętych dla województwa podkarpackiego i kraju. Dodatkowo niepokoi fakt niewykorzystywania przez badane gminy funduszy strukturalnych na poprawę tej niekorzystnej sytuacji. Wśród badanych gmin najlepiej rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną posiadała Solina, która w latach 2003–2006 skutecznie wykorzystywała środki unijne. Pozytywnie natomiast przedstawia się sytuacja pod względem ilości wytworzonych odpadów uciążliwych dla środowiska i sposobu ich zagospodarowania, gdyż odpady wytworzone w ciągu roku w całości poddawane są odzyskowi (w województwie 77%). Ponadto gminy górskie Bieszczadów pod względem zanieczyszczeń powietrza są jednymi z najczystszych gmin województwa podkarpackiego.
EN
The recognition of state of stock with ecological infrastructure of rural mountain areas with high natural values is the aim of investigations. The area covered by investigations creates 8 communes in the Bieszczady Mts. which are including to two administrative districts: Bieszczady and Lesko. The results of investigations were showed that the mountain communes in Bieszczady characterizing by high natural values and they are having the poor technical infrastructure. In 2006 year the water supply system constituted near 2% of total lenght of water supply net in the Podkarpackie province, but the sewage system 1,4%. The lenght of water supply net exceeded the lenght of sewage net. None of communes not reaching the size of indexes describing the technical infrastructure on the mean level established for the Podkarpackie province and for the country. In addition its uneasy fact of untaking the structural funds by investigational communes for improvement the noncomfortable situation. Only the Solina commune has the highest development of water supply and sewage systems among the investigational communes and this commune during 2003-2006 years effective used the union means. We may distinct the positive situation from the point of view of quantity of wastes dangerous for environment and way of its utilization. Because the wastes produced during the year are undergoing for salvaging (in the province 77%). Above the mountain communes in the Bieszczady Mts. are having the highest state of air cleaness in the whole of the Podkarpackie province.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
08
Opis fizyczny
s.41-51,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
  • Czudec A., Grzebyk B., 2006: Cechy kapitału ludzkiego na obszarach górskich [w:] Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria Vol. XLVI/2, Agrobiznes, jego otoczenie instytucjonalne i przemiany, wyd. Oddział PAN, Kraków 2006.
  • Grzebyk B.Badania działalności proekologicznej małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich [w:] Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr3/2008, wyd. PAN Oddział w Krakowie,2008.
  • Jędrzejczyk I. Miejsce inwestycji w programach rozwoju zrównoważonego [w:] Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, wyd. AE w Katowicach 1999.
  • Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2006, wyd. US w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 55.
  • Pięcek B. Wiejskie obszary problemowe w aspekcie infrastruktury [w:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, wyd. PAN, IRWiR, Warszawa 2002.
  • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-17d101e7-4dd9-4851-ac6d-a917e2f09bb5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.