PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 |
Tytuł artykułu

Sytuacja gospodarstw niskotowarowych na przykładzie gminy Jeżewo

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Situation of subsistence farms on the example of Jezewo community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gospodarstwa niskotowarowe to małe, rodzinne gospodarstwa, które wytwarzane pro­dukty częściowo przeznaczają na potrzeby własne, a częściowo na użytek rynku. Stanowią one ważny element składowy polskiego sektora rolniczego. Przewiduje się, iż odpowiednia ich modernizacja może spowodować wzrost ich konkurencyjności i możliwość rozwoju. Badania zostały przeprowadzone we wrześniu oraz październiku 2010 roku. Wzięli w nich udział wszyscy rolnicy, których gospodarstwa można traktować za niskotowarowe. Jako me­todę badań wybrano kwestionariusz ankiety. Spośród 58 wysłanych ankiet, 4 nie zostały zwrócone. Ankieta zawierała 38 pytań, które dotyczyły m.in. częstotliwości przeprowadzania inwestycji, korzystania z programów pomocowych czy też planów rolników na przyszłość. Na podstawie przeprowadzonych badań, wyciągnięto kilka wniosków dotyczących analizowanej populacji gospodarstw. Wynika z nich, że przy obecnym kształcie tychże gospodarstw ich prawidłowy rozwój jest niemożliwy. Jest to głównie spowodowane bra­kiem znaczących inwestycji, niskim wykorzystaniem programu „wspieranie gospodarstw niskotowarowych" oraz przede wszystkim deklaracjami rolników na temat dalszego funk­cjonowania ich gospodarstw.
EN
Semi-subsistence farms are small, family farms, which spend part of products manu­factured for own use and partly for the purposes of the market. They constitute an impor­tant component of Polish agricultural sector. It is expected that the appropriate upgrading can increase their competitiveness and the possibility of development. The research was conducted in September and October 2010. They were supported by all the farmers whose farms can be regarded as subsistence. As the test method selected questionnaire. Of the 58 questionnaires, 4 were not returned. The questionnaire contained 38 questions which included, the frequency of investments, to benefit from aid programs for farmers or plans for the future. Based on own made scientific researches, drew several conclusions concern analyzed population of farms. They show, that right development of farms at the present form is impossible. This is mainly due to the lack of substantial investment, low utilization of the program "to support subsistence farmers" and above all the declarations of the farmers on the further operation of their farms.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.92-102,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
  • 1. Józwiak W.(2006.):Funkcjonowanie i role społeczne najmniejszych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, nr 2(131), ss.29-40.
  • 2. Józwiak W., Mirowska Z. (2007): Zdolność polskich gospodarstw rolnych do konkurowania. Wieś i Rolnictwo, nr 2(135), ss.34-49.
  • 3. Klusek T. (2001): Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, z.45, ss. 65-77.
  • 4. Majewski E. (2009): Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t.96, z.4, ss.122-129.
  • 5. Stańko S. (2008): Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T.94, z.2, ss. 65-79.
  • 6. Sulewski P., Kłoczko-Gajewska A. (2010): Zróżnicowanie sytuacji i szans rozwojowych gospodarstw niskotowarowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, ss.58-73.
  • 7. Tańska-Hus B., Orlewski M. (2006): Pojęcie gospodarstwa rolnego i rodzinnego w ustawodawstwie UE i w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 540, ss.537-541.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-176a5ea0-ea96-482a-bad0-3d66af73a5a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.