PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena wartości odżywczej ziarna wybranych odmian pszenicy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessing nutritional value of grains of selected wheat cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał badawczy stanowiło ziarno 6 odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) ze zbioru w latach 2007 i 2008 (jare: Torka, Korynta, Cytra, Zadra oraz ozime: Fregata, Markiza). Oceną objęto zawartość: suchej masy, białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna, węglowodanów ogółem, frakcji włókna (NDF, ADF, ADL, HEM, CEL), aminokwasów oraz wskaźniki wartości odżywczej białka (CS, EAAI, PER). Największą zawartością białka charakteryzowała się odmiana Korynta (176 g/kg SM), a najmniejszą odmiana Markiza (151 g/kg s.m.). Ziarno odmian jarych zawierało mniej włókna surowego niż odmian ozimych. Największą zawartością ligniny charakteryzowało się ziarno odmian ozimych - Fregata i Markiza. Stwierdzono dużą zawartość aminokwasów egzogennych w ziarnie odmiany Markiza, co znalazło odzwierciedlenie w wartości odżywczej obliczonej na podstawie wskaźników CS, EAAI, przewidywanej wartości PER. Pierwszym aminokwasem ograniczającym jakość białka (CSмн,CSWE) we wszystkich badanych próbach okazała się lizyna.
EN
The research material consisted of grains of six wheat cultivars (Triticum aestivum L.) harvested in 2007 and 2008 (spring cultivars: Torka, Korynta, Cytra, Zadra; winter cultivars: Fregata and Markiza). The analyses comprised the contents of: dry mass, total protein, crude fat, fibre, total carbohydrates, fibre fraction, mineral compounds, amino acids, and nutritional parameters of protein (CS, EAAI, and PER). The Korynta cultivar was characterized by the highest content of protein (176 g/kg d.m.), whereas the Markiza cultivar. - by the lowest content of protein (151 g/kg d.m.). The content of crude fibre in the grains of spring cultivars was lower than in the grains of winter cultivar. The grains of Fregata and Markiza winter cultivars were characterized by the highest content of lignin (ADL). A high content of exogenous amino acids was found in the grains of Markiza cultivar and this was reflected in a high nutritive value computed on the basis of CS and EAAI parameters and of the predicted PER value. In all the samples investigated, lysine appeared to be the first amino acid to limit the value of protein value (CSмн, CSWE).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
2
Opis fizyczny
s.45-55,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ul.Doktora Judyma 2, 71-466 Szczecin
 • Katedra Agronomii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Papieża Pawła VI 3,71-459 Szczecin
Bibliografia
 • [1] Alsmeyer R.H., Cunningham A.E., Happich M.L.: Equations predicts PER from amino acid analysis. Food Technol., 1974, 28, 34-40.
 • [2] AOAC: Official Methods of Analysis. 15th Edition. Assoc. Off. Anal. Chem. Washington, D.C., 1990.
 • [3] Augustyn R., Barteczko J.: Effect of crude, detergent or dietary fibre in wheat grain cultivars on pH and intestinal viscosity in broiler chickens. J. Anim. Feed Sci., 2009, 18 (1), 124-131.
 • [4] Biel W., Bobko K., Maciorowski R.: Chemical composition and nutritive value of husked and naked oats grain. J. Cereal Sci., 2009, 49, 413-418.
 • [5] Bonafaccia G., Galli V., Francisci R., Mair V., Škrabanja V., Kreft I.: Characteristics of spelt wheat products and nutritional value of spelt wheat-based bread. Food Chem., 2000, 68, 437-441.
 • [6] Boros D.: Influence of R genome on the nutritional value of triticale for broiler chicks. Anim. Feed Sci. Tech., 1999, 76, 219-226.
 • [7] Cacak-Pietrzak G., Gondek E.: Właściwości przemiałowe ziarna orkiszu i pszenicy zwyczajnej. Acta Agrophys., 2010, 16 (2), 263-273.
 • [8] Charalampopoulos D., Wang R., Pandiella S.S., Webb C.: Application of cereals and cereal components in functional foods: a review. Int. J Food Microbiol., 2002, 79, 131-141.
 • [9] Cyran M.: Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i technologiczne niektórych składników włókna pokarmowego zbóż. Biul. IHAR, 1997, 203, 257-257.
 • [10] FAO/WHO/UNU: Energy and protein requirements. Report of a joint FAO-WHO nutritional meeting. Geneva, Tech. Rep., 1985, 273.
 • [11] FAO/WHO: Protein quality evaluation. Report of a joint FAO-WHO expert consultation. Rome. FAO. Food Nutr. 1991, 51.
 • [12] Gondek E., Jakubczyk E., Sułek A., Cacak-Pietrzak G.: Wpływ nawożenia azotem i prędkości ściskania na emisję akustyczną ziarna wybranych odmian pszenicy jarej. Acta Agrophys., 2009, 14 (2), 323-334.
 • [13] Jakubczyk E., Gondek E.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na właściwości mechaniczne ziarna odmian pszenicy jarej. Acta Agrophys., 2009, 14 (2), 335-34.
 • [14] Kowieska A., Jaskowska I., Lipiński P.: Zawartość frakcji węglowodanowych i aminokwasów w ziarnie pszenicy wyprodukowanym w dwóch następujących po sobie latach. Acta Sci. Pol. Zootechnica., 2009, 9 (3), 135-146.
 • [15] Lipiński K.: Aminokwasy w żywieniu świń - izoleucyna. Trzoda Chlewna, 2011, 6, 54-57.
 • [16] Lubowicki R., Kotlarz A., Petkov K., Jaskowska I.: Ocena składu chemicznego i wartości biologicznej białka ziarna pszenżyta, pszenicy i żyta. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, 1997, 65, 243-248.
 • [17] Majchrzak M.: Jaką pszenicę wybrać? Aktual. Rol., 2009, 3, 11-13.
 • [18] Ötles S., Cagindi Ö.: Cereal based functional foods and nutraceuticals. Acta Sci. Pol. Tech. Aliment., 2006, 5 (1), 107-112.
 • [19] Pérez-Conesa D., Ros G., Periago M. J.: Protein nutritional quality of infant cereals during processing. J. Cereal Sci., 2002, 36, 125-133.
 • [20] Pisulewska E., Zając T.: Porównanie plonu zawartości oraz składu aminokwasowego białka w ziarnie pszenżyta jarego w zależności od współrzędnie uprawianej rośliny motylkowej. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, 1997, 65, 325-333.
 • [21] PN-ISO 2171:1994. Ziarno zbóż. Oznaczanie popiołu całkowitego.
 • [22] PN-EN-ISO-6865: 2002. Pasze. Oznaczanie zawartości włókna surowego.
 • [23] PN-EN-ISO-5983-1: 2005. Pasze. Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Część I. Metoda Kjeldahla.
 • [24] PN-ISO-6492: 2005. Pasze. Oznaczanie zawartości tłuszczu surowego.
 • [25] Podolska G.: Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol. Agricultura, 2008, 7 (1), 57-65.
 • [26] Rahman S., Kader A.: Comparison of nutritional and physiochemical properties of bangladeshi wheat varietes. World App. Sci. J., 2011, 12 (2), 178-181.
 • [27] Ralcewicz M., Knapowski T.: Ocena oddziaływania wybranych czynników agrotechnicznych na wielkość plonu ziarna i skład chemiczny białka owsa. Biul. IHAR, 2006, 239, 193-204.
 • [28] Shewry P.R.: Improving the protein content and composition of cereal grain. J. Cer. Sci., 2007, 46, 239-250.
 • [29] Stagnari F., Ciodanni P., Pisante M.: Agronomic and kernel quality of ancient wheats grown i central and southern Italy. Cer. Res. Comm., 2008, 36 (2), 313-326.
 • [30] StatSoft, Inc.: STATISTICA (data analysis software system), version 9.0. 2009, www.statsoft.com.
 • [31] Sujak A., Kotlarz A., Strobel W.: Compositional and nutritional evaluation of several lupin seeds. Food Chem., 2006, 98, 711-719.
 • [32] Van Soest P.J., Robertson J.B., Lewis B.A.: Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci., 1991, 74, 3583-3597.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-16ae6254-9ee7-4204-b18d-a41edea6eb33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.