PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Analysis of the insemination effectiveness of dairy cattle with the semen from specialized bulls breeds in the cross breeding system

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Analiza skuteczności unasienień krów mlecznych nasieniem buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The materials of the study were the results of insemination effectiveness of dairy cattle with the semen from 12 specialized bulls breeds: Belgian Blue, Charolais, Limousine, Simentaler. Inseminations where conducted on Mazowieckie,Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie Voivodships of Poland. Data gathered in database involved the breed, genotype of the bull’s father and, the inseminator. The influence of three factors on insemination effectiveness was analyzed. Within the Project “The optimisation of beef production in Poland in accordance with a fork-to-farm strategy” 1678 dairy cattles were inseminated out of which 442 were inseminated effectively. Insemination was performed by 24 inseminators. No significant dependence of bull’s breed, bull’s father genotype or inseminator on effectiveness of conducted inseminations was observed. However the influence of the inseminator’s sex on effectiveness of inseminations where observed. Basing on conduced analysis, it was found that there is a need for further detailed studies on other factors which might affect the effectiveness of artificial insemination. The factors that may have an impact on reproductive rate are: individual inseminator’s characteristics (education, experience, inseminator’s behavioral traits, including scrupulousness and reliability), as well as inseminated of cross calves (age, the last successful insemination, etc.).
PL
Materiał badawczy stanowiły wyniki oceny skuteczności unasienień krów mlecznych krytych nasieniem 12 buhajów ras mięsnych, tj. Belgian Blue, Charolaise, Limousine, Simentaler. Inseminacje były prowadzone na terenach województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. W bazie danych zgromadzono informacje dotyczące: rasy buhaja, genotypu ojca oraz inseminatora przeprowadzającego inseminację. Analizowano wpływ tych czynników na skuteczność inseminacji. Wszystkie unasiennienia zostały wykonane w ramach Projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”. W ramach badań poddano inseminacji 1678 krów mlecznych, z czego skutecznie unasienniono 442 krowy. Zabiegi inseminacyjne zostały wykonane przez 24 inseminatorów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między rasą buhaja, genotypem buhaja, jak i inseminatorem a skutecznością wykonywanych zabiegów. Stwierdzono wpływ płci inseminatora na skuteczność unasienniania. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę dalszych szczegółowych badań dotyczących wpływu cech indywidualnych inseminatora (wykształcenie, doświadczenie, cechy charakterologiczne inseminatora, w tym sumienność i rzetelność) na podstawowe wskaźniki rozrodu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.33-41,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 159c, 02-776 Warsaw, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Anzar M., Farooq U., Mirza M. A., Shahab M., Ahmad N., 2003. Factors affecting the efficiency of artificial insemination in cattle and buffalo in Punjab. Pakistan. Pak. Vet. J. 23, 106–112.
 • Boryczko Z., Pawlak M., Witkowski M., Zając S., 2010. Wczesne rozpoznawanie ciąży u bydła jako element sterowania rozrodem [Early pregnancy diagnosis as an element of cattle reproductionregulation]. Życie Weter. 11, 928–932 [in Polish].
 • Grodzki H., 2000. Krzyżowanie towarowe jako istotny czynnik zwiększenia ilości i poprawy jakości wołowiny [The crossbreeding as an important factor in increasing the quantity and quality of beef].Wieś Jutra 7, 36–38 [in Polish].
 • Grodzki H., Nawrocki L., Przysucha T., Konopka B., Grodzki G., 2009. Chów bydła mięsnego [Raising beef cattle]. WWR w Poznaniu, Poznań, 106–172 [in Polish].
 • Grodzki H., Przysucha T., 2004. Krzyżowanie towarowe: szansa na dobrą wołowinę [The crossbreeding: an opportunity for a good beef]. Top Agrar. Pol. 12, 18–21 [in Polish].
 • Grodzki H., Przysucha T., 2010. Krzyżowanie towarowe jako jedna z metod zwiększenia ilości i poprawy jakości produkowanej wołowiny [The crossbreeding as a method of increasing thequantity and quality of beef cattle production]. Prz. Hod. 11, 3–7 [in Polish].
 • Jaśkowski J.M., Szenfeld J., 1999. Wpływ ilości i jakości nasienia oraz techniki unasienniania na wyniki zacieleń krów [The influence of the quantity and quality of semen and insemination techniqueson resulting pregnancies in inseminated cows]. Med.Weter. 55, 160–162 [in Polish].
 • Kozdrowski R., Dzięcioł M., Twardoń J., Dejneka G.J., 2005. Niewłaściwy termin unasienniania krów jako przyczyna powtarzania rui – skuteczność wybranych metod postępowania naprzykładzie jednego stada [Inopportunely insemination time as a reason of repeating oestrus incows – efficiency of the chosen procedures on the example of one herd]. Acta Sci. Pol., Med.Veter. 4 (2), 41–46 [in Polish].
 • Morstin J., 1998. Wpływ liczby plemników w dawce inseminacyjnej na wyniki unasieniania krów [Influence of the number of spermatozoa in insemination seamen dose on the effectiveness ofartificial insemination]. Prz. Hod. 68, 12–13 [in Polish].
 • Piech M., Tarkowski J., 2003. Wpływ wieku pierwszego ocielenia na produkcyjność krów czarnobiałych z różnym udziałem genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej [Influence of age at first calvingon productivity of black and white cows with diverse share of Holstein-Friesian genes].Zesz. Nauk. PTZ 68(1), 153–160 [in Polish].
 • Przysucha T., 2009. Osobnicze uwarunkowania przebiegu ocieleń krów oraz umięśnienia i żywotności cieląt po ojcach rasy piemontese użytkowanych w Polsce i we Włoszech [Individual determinantsof cows calving course, as well as calfmusclemass and vitality of the piemontese breed siresfarmed in Poland and Italy]. Rozpr. habil. SGGWWarszawa.Wydaw. SGGW[in Polish].
 • ReurinkA., Den Daas J.H.G.,Wilmink J.B.M., 1990. Effects of AI sires and technicians on non-return rates in the Netherlands. Livest. Prod. 26, 10–118.
 • Russi L.S., Costa-e-Silwa E.V., Zurccari C.E.S.N., Recalde S.C., Cardoso G.N., 2010. Impact of the quality of life of inseminators on the results of artificial insemination programs in beef cattle.R. Bras. Zootech. 39, 1457–1463.
 • WUP Szczecin (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie), 2011. Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet [Project „The West Pomeranian Labour Market Observatory”. Project co-financed by the European Union from the the European Social Fund. Subproject 6.1.2. Human Capital Operational Programme 2007–2013. Professional role of women in the civil society. Research Report]. Raport z badań, Szczecin [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1681cea8-397a-4039-9586-486b57040172
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.