PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 05 |

Tytuł artykułu

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Warianty tytułu

EN
Protection of green areas and bushes

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Tereny zieleni pełnią wiele różnych funkcji w krajobrazie miejskim i na obszarach otwartych pól uprawnych. Zwiększają bioróżnorodność obszaru, są specyficznymi filtrami powietrza i wód, pełnią także funkcje coraz powszechniej wykorzystywanych obszarów rekreacyjnych. Warto zatem zwrócić uwagę na możliwości ich ochrony. Ograniczenia i zakazy w odniesieniu do terenów zieleni mają na celu przede wszystkim zachowanie zasobów przyrody, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Aby wyciąć drzewo lub krzew, należy uzyskać zezwolenie (jeśli prowadzimy działalność gospodarczą) lub musimy taki zamiar zgłosić (obowiązek osoby fizycznej). Odpowiednio chronione są także zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Drzewa i krzewy możemy także chronić jako siedliska gatunków cennych przyrodniczo, gatunków objętych ochroną. Jest to szczególna forma działań ochronnych - ochrona gatunkowa drzew i krzewów, a także stanowionych przez nie siedlisk dla innych roślin, grzybów i zwierząt chronionych. Lecz przede wszystkim powinniśmy znać zapisy ustawy o ochronie przyrody (2004), która chroni tereny zieleni, pokazuje jak zakładać nowe oraz jak prawidłowo dbać o zasiedlające je gatunki roślin, zwierząt i grzybów.
EN
Green areas have many different functions both in the urban landscape and in open areas of arable fields. They increase the biodiversity of the area, are specific air and water filters, and also play the roles of the recreational areas (that are increasingly used by people, especially in the cities). That's why it is worth to pay attention to the possibilities of their protection. Restrictions and prohibitions in relation to green areas are primarily aimed at preservation of natural resources, in accordance with the principle of sustainable development. To cut a tree or shrub we are obliged to obtain a proper permit (if we do business) or we must declare it (an individual's obligation). The shelter and mid-field bushes that are so inseparably inscribed in our Polish landscape of agricultural areas are appropriately protected. Trees and shrubs can also be protected as habitats of valuable natural species, protected species. It is a special form of protective measures - species protection of trees and shrubs as well as habitats for other plants, fungi and protected animals. But first and foremost, we should know the provisions of the Nature Conservation Act (2004), which help us to protect green areas, show how to create new ones and how to properly care for the species of plants, animals and fungi inhabiting it.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

05

Opis fizyczny

s.7-9,fot.,bibliogr.

Twórcy

  • Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

  • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zmianami)
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU 1960 nr 30 poz. 168, z późn. zmianami)

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-15858518-2041-4667-a612-92554e0146d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.