PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka geotechniczna osadów dennych w cofce Zbiornika Czorsztyńskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Geotechnical characteristics of bottom sediments from Czorsztyn reservoir's backwater
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań osadów dennych zdeponowanych w rejonie cofki Zbiornika Czorsztyńskiego. Stwierdzono, że w badanym rejonie zalegają naprzemianlegle warstwy osadów spoistych i piaszczystych z przewagą piaszczystych. Osady denne spoiste sklasyfikowano jako pyły lub pyły piaszczyste w stanie płynnym; ze względu na zawartość części organicznych większą od 2% zaliczają się one do gruntów niskoorganicznych. Osady niespoiste sklasyfikowano jako piaski pylaste lub piaski, mineralne, słabo zagęszczone.
EN
The paper presents the results of preliminary research of bottom sediments from Czorsztyn Reservoir’s backwater. It was stated that in researched area alternate layers of cohesive and sandy sediments are deposited, with majority of sand ones. Cohesive sediments were classified as silts or sandy silts, in liquid state, because of organic parts content above 2% classified as organic. Non-cohesive sediments were classified as silty sands or sands, mineral, poorly compacted.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
s.39-47,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Bednarczyk T., Michalec B., Tarnawski M., 2002. Intensywność zamulania się małych zbiorników wodnych. Zesz. Nauk. AR Krak. 393, Inż. Środ. 23, 275–282.
 • Dymkowski A., Lewandowski R., 2001. Rekultywacja wybranych stref brzegowych i częściowe odmulenie zbiorników Rożnów i Czchów. Gosp. Wod. 10, 420–423.
 • Gwóźdź R., 2007. Właściwości osadów spoistych Jeziora Rożnowskiego w aspekcie ich geotechnicznego wykorzystania. Rozprawa doktorska. Politechnika Krakowska. Maszynopis.
 • Gwóźdź R., 2008. Właściwości geotechniczne osadów zdeponowanych w Jeziorze Rożnowskim oraz możliwości ich wykorzystania do budowy przesłon mineralnych w składowiskach odpadów komunalnych. Czasop. Techn. 1-Ś, 13–23.
 • Kasperek R., Wiatkowski M., 2008. Badania osadów dennych ze zbiornika Mściwojów. Prz. Nauk. Inż. Kształt. Środ. 17, 2(40), 194–201.
 • Kozielska-Sroka E., Chęć M., 2009. Właściwości osadów dennych Jeziora Czorsztyńskiego w aspekcie ich wykorzystania w budownictwie ziemnym. Górn. Inż. 1, 369–375.
 • Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T., 2010 Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn–Niedzica w trakcie jego eksploatacji. Pieniny – Zapora – Zmiany. Monografie Pienińskie 2, 63–82.
 • Madeyski M., Bednarz J., 2004. Wykorzystanie osadów dennych wybranego zbiornika wodnego. Zesz. Nauk. AR Krak. 412, Inż. Środ. 25, 283–292.
 • Madeyski M., Tarnawski M., 2006 Ocena stanu ekologicznego osadów dennych wybranych małych zbiorników wodnych. Infrastr. Ekol. Teren. Wiejs. 4(3), 107–116.
 • Michalec B., 2008. Prognoza zamulania i ocena zasobów wodnych planowanych zbiorników małej retencji wodnej. Woda Środ. Obsz. Wiejs. 8, 2b(24), 81–96.
 • PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 2: Zasady klasyfikowania. Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa.
 • PKN-CEN ISO/TS 17892-1 2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Cz. 1: Oznaczanie wilgotności. Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa.
 • PKN-CEN ISO/TS 17892-4 2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Cz. 4: Oznaczanie składu granulometrycznego. Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa.
 • PKN-CEN ISO/TS 17892-12 2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Cz. 12: Oznaczanie granic Atterberga. Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa.
 • Sudyka K., 2009. Analiza geotechniczna i chemiczna osadów dennych zbiornika Czorsztyn–Niedzica i ich wykorzystanie w budownictwie ziemnym. Praca magisterska. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Maszynopis.
 • www.google.maps.pl.
 • www.zzw-niedzica.com.pl.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-155d6c0f-2888-4c13-b872-2eb49b985663
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.