PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | 3 |
Tytuł artykułu

Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych producentów owoców i warzyw

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Return on equity in regard to the level of financial liquidity for selected groups of fruit and vegetable producers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu podjęto próbę oceny wzajemnych zależności między rentownością kapitału własnego i płynnością finansową grup producentów owoców i warzyw. Materiał badawczy stanowiły sprawozdania finansowe wstępnie uznanych grup i uznanych organizacji producentów za lata 2009-2011. Badania wykazały, że rentowność kapitału własnego analizowanej zbiorowości była dość zróżnicowana, na ogół jednak grupy producenckie, które miały wyższy stopień bieżącej płynności finansowej, odznaczały się też wyższą rentownością kapitału własnego.
EN
An analysis of the mutual relations between the return on equity and financial liquidity of groups of fruit and vegetable producers was presented in the study. The analysis was diversified from the level of recognition and accepted legal form of the organization. The research material consisted of financial publications of 25 initially accepted groups and producer organizations for the years 2009-2011. The study revealed that producer groups with a higher level of financial liquidity also featured a higher return on equity. It was also found that the maintenance of liquidity by the surveyed companies increased their ability to increase return on equity.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
101
Numer
3
Opis fizyczny
s.162-170,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Bibliografia
 • Boguta Witold (red.), 2008: Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, s. 33.
 • Chlebicka Aleksandra, 2011: Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, z. 4(22), s. 31-39.
 • Gabrusewicz Wiktor, 2005: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, s. 70, 85-101.
 • Gałecka Agnieszka, 2012: Rentowność majątku a płynność finansowa gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim, „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 99, s. 61-73.
 • Jerzemowska Magdalena (red.) 2006: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 135-137, 142-143, 285.
 • Kaczmarek Tadeusz T., 2007: Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa, s. 104-108, 112-114.
 • Kisielińska Joanna, 2003: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (121), s. 80-98.
 • Paszko Dariusz, Pawlak Joanna, 2014: Rentowność ogrodniczych grup producentów elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XVI, z. 2, s. 206-210.
 • Sierpińska Maria, Jachna Tomasz, 2006: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, s. 145-153, 195-196, 203-209.
 • Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, 2005: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 58-62.
 • Stachowiak Marek, 2006: Rentowność i płynność finansowa zakładu prowadzącego gospodarkę rybną przy zachowaniu nienaruszalności ekosystemu w latach 2002-2004, „Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu”, nr 540, s. 481-487.
 • Wasilewski Mirosław, Gałecka Agnieszka, 2010: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej, „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 81, s. 231-240.
 • Waściński Tadeusz, Kruk Marta, 2010: Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie”, nr 84, s. 9-20.
 • Zawadzka Danuta, Ardan Roman, Szafraniec-Siluta Ewa, 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, „Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 88, s. 195-207.
 • Zuba Maria, 2009: Związek rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe WSEiI w Lublinie. Seria Ekonomia”, nr 1, s. 29-44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-153bbf92-7dd4-4db8-87a7-0176a4a9987c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.