PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Usuwanie azotu i fosforu ze scieków komunalnych w oczyszczalniach roślinnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Removal of nitrogen and phosphorus from municipal wastewaters in constructed wetlands and soil - plant systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki dwuletnich badań nad skutecznością 3 różnych roz­wiązań modelowych oczyszczalni roślinnych w usuwaniu ze ścieków komunalnych azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu. Badania wykazały znaczne różnice w skuteczności tych obiektów w zależności od takich czynników jak dostępność tlenu w procesach oczyszczania, zmienność warunków sezonowych i obciążenie hydrauliczne. Wyniki badań dostarczyły danych do oszacowania wielkości obciążeń ście­kami rozpatrywanych oczyszczalni, umożliwiających spełnienie aktualnych norm na zawartość związków azotowych w odpływach.
EN
Three different models of constructed wetlands and soil - plant system plots were investigated to determine their efficiency in removal of ammonium, total-N and total-P from municipal wastewaters. The results of two-year study reveals considerable differences in efficiency of these systems in relation to parameters such as accessibility of oxygen in pro­cesses of removal, variability of seasonal conditions and hydraulic loadings. The results supplied the data to estimate the size of the loadings of waste­waters on examinated plants to attain the current standards of the contents of nitrogen compounds in effluent
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.505-515,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Biernacka E., Obarska-Pempkowiak H. 1996. Kryteria i warunki sto­sowania systemów wodno-roślinnych i gruntowo-roślinnych w oczysz­czalniach ścieków. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Nr 293 Konferen­cje XIII (Tom I), Wrocław: 133-145.
 • [2] Borner T. 1992. Einflusfaktoren fur die Leistung fahigkeit von Pflanze- nklaranlagen. Dissertation. Instituts fiir Wasserversorgung, Abwas- serbeseitigung und Raumplanung der TH Darmstadt, im Januar: 258.
 • [3] Felde K., Kunst S. 1996. N-and COD removal in vertical flow systems.
 • Proc. 5th Conf. on Wetland Systems for Water Pollution Control. Vienna, Austria, 1/8. .
 • [4] Geller G. 1996 Horizontal flow systems for wastewater treatment: Long term scientific and practical experiences, recommendations. Proc. 5th Conf. on Wetland Systems for Water Pollution Control. Vienna, Austria, III/2.
 • [5] Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H. 1997. Usuwanie związków azo­towych w oczyszczalniach hydrofitowych w Polsce. Eksploatacja oczy­szczalni ścieków. Mat. Sem. PZiTS Kielce, IZWWiBW, Kielce: 247-262.
 • [6] Kadlec R. 1995. Nitrogen processing in treatment wetlands. Proc. of International Workshop. Trebon, Czech. Rep.: 101-123.
 • [7] Kuczewski K, Paluch J. 1997. Skutecznoœæ oczyszczania œcieków w oczyszczalni roślinno-glebowej w półroczu zimowym. Gosp. Wod. 9: 280-283.
 • [8] Platzer C. 1996. Enhanced nitrogen elimination in subsurface flow artificial wetland. Proc. 5th Conf. on Wetland Systems for Water Pollution Control. Vienna, Austria, 1/7.
 • [9] Soroko M. 1996. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w zło­żach gruntowo-korzeniowych z przepływem podpowierzchniowym. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Nr 293 Konferencje XIII (Tom I), Wro­cław: 243-251.
 • [10] Soroko M. 1998. Seasonal changes in removal efficiency of horizontal subsurface flow reed beds. Proc. of workshop on sewage treatment by means of pine, willow, reed and grass vegetation filters. PG, Starbienin, 1997. Swedish Univ. of Agric. Scien. Uppsala, report 61: 99-104
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-15192f71-edc7-494f-bf0b-ab466f5d9b66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.