PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 2 |

Tytuł artykułu

Effect of Rhizobium inoculation of seeds and foliar fertilization on productivity of Pisum sativum L.

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ szczepienia Rhizobium oraz dolistnego nawożenia na potencjał produkcyjny grochu siewnego (Pisum sativum L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Pea (Pisum sativum L.) is the second most important grain legume crop in the world which has a wide array of uses for human food and fodder. One of the major factors that determines the use of field pea is the yield potential of cultivars. Presently, pre-sowing inoculation of pea seeds and foliar application of microelement fertilizers are prospective solutions and may be reasonable agrotechnical options. This research was undertaken because of the potentially high productivity of the ‘afila’ morphotype in good wheat complex soils. The aim of the study was to determine the effect of vaccination with Rhizobium and foliar micronutrient fertilization on yield of the afila pea variety. The research was based on a two- -year (2009–2010) controlled field experiment, conducted in four replicates and carried out on the experimental field of the Bayer company located in Modzurów, Silesian region. experimental field soil was Umbrisol – slightly degraded chernozem, formed from loess. Nitragina inoculant, as a source of symbiotic bacteria, was applied before sowing seeds. Green area index (GAI) of the canopy, photosynthetically active radiation (PAR), and normalized difference vegetation index (NDVI) were determined at characteristic growth stages. The presented results of this study on symbiotic nitrogen fixation by leguminous plants show that the combined application of Nitragina and Photrel was the best combination for productivity. Remote measurements of the pea canopy indexes indicated the formation of the optimum leaf area which effectively used photosynthetically active radiation. The use of Nitragina as a donor of effective Rhizobium for pea plants resulted in slightly higher GAI values and the optimization of PAR and NDVI. It is not recommended to use foliar fertilizers or Nitragina separately due to the slowing of pea productivity.
PL
Spośród roślin strączkowych groch siewny uznawany jest za drugą istotną roślinę świata, o szerokim zakresie wykorzystania zarówno na cele jadalne jak i paszowe. Głównym czynnikiem determinującym wykorzystanie grochu jest potencjał plonowania odmian. Obecnie uważa się, że przedsiewne szczepienie nasion grochu i dolistne dokarmianie roślin nawozem mikroelementowym to rozwiązania perspektywiczne dla rolnictwa. Podjęcie badań wynika z potencjalnie dużego znaczenia morfotypu wąsolistnego w warunkach gleb dobrych (pszennych), którego uprawę w tych warunkach siedliska należy rozwijać, uzyskując przy niej jak najlepszą efektywność ekonomiczną. Celem badań było określenie wpływu szczepienia bakteriami Rizobium i nawożenia dolistnego mikroelementami na plonowanie wąsolistnej odmiany grochu siewnego ‘Tarchalska’. Ścisłe doświadczenie polowe prowadzono w latach 2009–2010, na polu doświadczalnym firmy Bayer® zlokalizowanym w miejscowości Modzurów, woj. śląskie. Doświadczenie polowe prowadzono na czarnoziemie słabo zdegradowanym, wytworzonym z lessu, zaliczanym do kompleksu pszennego dobrego i II-giej klasy bonitacyjnej. Bezpośrednio przed siewem nasiona grochu zaszczepiono bakteriami Rizobium (Nitragina). Oznaczano w charakterystycznych fazach rozwojowych grochu indeks zielonej powierzchni liści łanu (GAI), fotosyntetycznie czynną radiację (PAR) i różnicowy znormalizowany indeks wegetacji (NDVI). Łączna aplikacja szczepionki bakteryjnej Nitragina i nawozu dolistnego Photrel była najlepszą kombinacją dla produkcyjności. Zdalne pomiary wskaźników łanu grochu wskazały wykształcenie optymalnej zielonej powierzchni asymilacyjnej, która sprawnie wykorzystywała fotosyntetycznie czynną radiację. Zastosowanie nitraginy jako donora efektywnych Rhizobium dla grochu sprawiło, że w tych obiektach uzyskano większy GAI i konsekwentnie PAR, ale różnice międzyobiektowe pozostały statystycznie nieistotne.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

2

Opis fizyczny

p.71-78,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Crop Production, The Hugo Kollataj University of Agriculture in Krakow, A.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 • Institute of Crop Production, The Hugo Kollataj University of Agriculture in Krakow, A.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Institute of Crop Production, The Hugo Kollataj University of Agriculture in Krakow, A.Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Andrzejewska J. 2002. Yield and agronomic conditions of nodulation in different pea varieties (Pisum sativum L.). Rozp. Hab., 105. Bydgoszcz. pp. 91. (in Polish). oai:kpbc.umk.pl:53728 http://kpbc.umk.pl/publication/44210
 • Annicchiarico P., Iannucci A. 2008. Adaptation strategy, germplasm type and adaptive traits for field pea improvement in Italy based on variety response across climatically contrasting environments. Field Crop Res., 108: 133–142. http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2008.04.004
 • Armstrong E.L., Pate J.S., Tennant D. 1994. The field pea crop in south western Australia-patterns of water use and root growth in genotypes of contrasting morphology and growth habit. Aust. J. Plant Physiol., 21:517–532. http://dx.doi.org/10.1071/PP9940517
 • Baigorri H., Antolin M.C., Sanchez-Diaz M. 1999. Reproductive response of two morphologically different pea cultivars to drought. Eur. J. Agron., 10: 119–128. http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(99)00002-7
 • Bochniarz J., Bochniarz M., Lenartowicz W. 1987. Effect of seed inoculation and molybdenum and nitrogen fertilization on the yield of faba bean (Vicia faba minor). Pam. Puł., 89: 1–40. (in Polish).
 • Boros L., Sawicki J. 1997. Evaluation of selected pea (Pisum sativum L.) cultivars and forms. II. Stability of yielding parameters and trait interrelationships. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 446: 107–112. (in Polish).
 • Carranca C., de Varennes A., Rolston D. 1999. Biological nitrogen fixation by fixation by fababean, pea and chickpea, under field conditions, estimated by the 15N isotope dilution technique. Eur. J. Agron. 10: 49–56. University of California, Davis, California, USA. http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(98)00049-5
 • Corre-Hellou G., Crozat Y. 2005. N2 fixation and N supply in organic pea (Pisum sativum L.) cropping systems as affected by weeds and peaweevil (Sitona lineatus L.). Eur. J. Agron. 22: 449–458. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2004.05.005
 • Czyż H. 1993. Reaction of pea varieties to foliar fertilization of boron, manganese and molybdenum. Frag. Agron., 1(37): 139–160. (in Polish).
 • Deaker R., Roughley R.J., Kennedy I.R. 2004. Legume seed inoculation technology – a review. Soil Biol. & Biochem., 36:1275-1288. http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2004.04.009
 • Dun E. Ferguson B., Beveridge C. 2006. Apical dominance and shoot branching. Divergent opinions or divergent mechanisms? Plant Physiol., 142: 812–819. http://dx.doi.org/10.1104/pp.106.086868
 • Gronowicz Z., Fordoński G., Klicka I. 1989. Effect of Florovit fertilization and row spacing on the yield of new varieties of pea. Conference; Natural and agronomic conditions for the production of legumes. Part II. IUNG. Puławy, 116–122. (in Polish).
 • Helios W., Kotecki A. 2006. Effect of N fertilization and the harvest date on the accumulation of dry weight, organic and mineral nutrients in plant of selected pea cultivars. EJPAU, 9(4). http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-14.html
 • Jensen E.S. 1996. Nitrogen acquisition by pea and barley and effect of their crop residues on available nitrogen for subsequent crops. Biol. Fertil. Soils, 23: 459–464. http://dx.doi.org/10.1007/BF00335923
 • Jeuffroy M-H., Ney B. 1997. Crop physiology and productivity. Field Crop Res., 53: 3–16. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4290(97)00019-1
 • Jeuffroy M-H., Sebillote M. 1997. The end of flowering in pea: influence of plant nitrogen nutrition. Eur. J. Agron., 6: 15–24. http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(96)02028-X
 • Klimek A., Zając T. 2009. Pea (Pisum sativum L.) productivity against the background of breeding progress. Post. Nauk Rol., 1: 77–91. (in Polish).
 • Kotecki A. 1990. Effect of molybdenum foliar fertilization on yield of pea varieties. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rol. LII: 121–132. (in Polish).
 • Księżak J., Lenartowicz W., Ufnowska J. 1998. Economic efficiency of selected production technologies of pea seeds. Rocz AR Poznań CCCVII: part II, 5–11. (in Polish).
 • Kulig B., Ziółek W. 1996. Diversity of yielding in different pea and faba bean varieties depending on nitrogen fertilization. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 446: 207–212. (in Polish).
 • Lafond, G., and Johnston A. 2002. Field pea yield – effect of inoculant formulation and nitrogen fertilizer. Agri-Food Innovation Fund research report 2002. Saskatchewan, Canada.
 • Lepiarczyk A., Kulig B., Stępnik K. 2005. Effect of reduced tillage on yield and the leaf area index of spring barley and faba bean. Bibl. Fragm. Agron. 9: 101–102. (in Polish).
 • Martyniak J. 1997. Biological progress in leguminous crops during economic transformation in Poland. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 446: 33–41. (in Polish).
 • Mertens C., Dehon L., Bourgeois A., Verhaeghe-Cartrysse C., Blecker C. 2011. Agronomical factors influencing the legumin/vicilin ratio in pea (Pisum sativum L.) seeds. J. Sci. Food Agric. 92: 1591–1596. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.4738
 • Nalborczyk E. 1993. Biological determinants of legume productivity. Frag. Agron., 4: 147–150. (in Polish).
 • Ngeno J., George N., Muthomi James W., Shibairo Solomin I. 2012. Effect of Rhizobium inoculation and nitrogen fertilizer application on growth, nodulation and yield of two garden pea genotypes.Jour. Anim.& Plant Sci. 15(2): 2147–2156. http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024, http://dx.doi.org/10.5897/AJB09.1039
 • Poggio S.L., Satorre E.H., Dethiou S., Gonzallo G.M. 2005. Pod and seed numbers as a function of photothermal quotient during the seed set period of field pea (Pisum sativum) crop. Eur. J. Agron. 22: 55–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2003.12.003
 • Prusiński J. 2007. Selected indicators of pea productivity under increasing intensity of cultivation technology. Acta Sci. Pol., Agric. 6(4): 43–51. (in Polish).
 • Pytlarz-Kozicka M. 2010. Effect of plant protection and nitagine vaccination on health and yield of two varieties of yellow lupine. Prog. Plant Prot. 50(1): 47–51. (in Polish).
 • Roponen I., Virtanen A. 2006. The effect of prevention of flowering on the vegetative growth of inoculated pea plants. Physol. Plant., 21(3): 655–667. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3054.1968.tb07290.x
 • Smil V. 1997. Some unorthodox perspectives on agricultural biodiversity. The case of legume cultivation. Agric. Ecosyst.& Environ. 62: 135–144. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8809(96)01138-3
 • Szwejkowska B. 2004. Effect of tillage method on pea yield. Frag. Agron. 3(83): 120–126. (in Polish).
 • Vanek P., Knop K. 1972. Vliv molibdenu a kobaltu na fixaci dusiku u hrachu. Rostl. Vyroba, 18(5): 521–529. (in Czech).
 • Westgate M.E. 1999. Managing soybeans for photosynthetic efficiency. In Crop, Soil and Water Managemnet. Proc. World Soybean Research Conference VI. 223–228.
 • Yadow A.S., Rai S., Upadliyay K.K.S., Sawhney S.K., Vashishat R.K. 1996. Nitrogen fixing efficiency and rate of respiration of azide sensitive and resistant strains of Bradyrhizobium sp. (Vigna). In:Kahlon, R.S.(Ed.), Perspectives in Microbiology 1996, National Agricultural Technology Information Centre.India: Ludhiana. 171–174. http://www.scielo.br/scielo. en
 • Zając T., Klimek-Kopyra A., Oleksy A., Lenart A. 2013. Vertical distribution of Pea (Pisum sativum L.) seed yield depending on the applied bacterial inoculants. J. Agric. Sci. 5(1): 260–268. http://dx.doi.org/10.5539/jas.v5n1p260
 • Zając T., Oleksy A., Stokłosa A., Klimek-Kopyra A., Kulig A. 2013. The development competition and productivity of linseed and pea-cultivars grown in a pure sowing or in a mixture. Eur. J. Agr. 44: 22–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2012.08.001

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-14c832a2-26ea-47d3-b194-38a3b4ff3e8d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.