PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 2/1 |
Tytuł artykułu

Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The evaluation of chosen conditions of development of tourism function of an area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problematyka artykułu dotyczy szeroko rozumianych uwarunkowań turystycznego rozwoju obszaru. Wśród uwarunkowań wskazano zarówno walory turystyczne występujące w granicach obszarów objętych analizą, jak również elementy zagospodarowania turystycznego tych obszarów oraz dostępność komunikacyjną wraz z wyposażeniem w elementy infrastruktury techniczno-ekonomicznej. Analizie poddano problem zależności pomiędzy stopniem rozwoju funkcji turystycznej obszaru a efektywnie funkcjonującymi w jego granicach administracyjnych obszarami prawnie chronionymi. Przedmiotem opracowania jest także zależność pomiędzy stopniem rozwoju funkcji turystycznej obszaru a realizowaną polityką turystyczną przejawiającą się w postaci nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekowej, ochrony wód, powietrza i klimatu, gospodarki odpadami, ochrony przed promieniowaniem jonizującym, zmniejszania hałasu i wibracji oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu, co z punktu widzenia możliwości rozwoju funkcji turystycznej obszaru jest niezwykle istotne i stanowi uwarunkowanie jej rozwoju. Ocenę stopnia rozwoju funkcji turystycznej obszaru przeprowadzono z wykorzystaniem wskaźników charakteryzujących zarówno stopień zagospodarowania turystycznego, jak również intensywność ruchu turystycznego. Analizę zależności pomiędzy powierzchnią obszarów cennych przyrodniczo oraz wielkością nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska a zdolnością poszczególnych województw do pełnienia funkcji turystycznej przeprowadzono na podstawie współczynnika korelacji liniowej Pearsona rxy.
EN
The article focuses on a widely understood conditions for a tourist development of an area. The conditions comprise both tourist amenities in the areas under analysis with elements of tourist facilities in these areas, the area accessibility by various means of transport and their furnishing with elements of technical and economic infrastructure. Analysed was the problem of relationship between the degree of tourist function development in the area and protected areas situated within its administrative boundaries. The article also discusses the relationship between the degree of tourist function development in the areaunder discussion and tourist policy realized in the form of pollution control investments with particular regard to sewage management, water, air and climate protection, waste management, protection against ionizing radiation, noise and vibration control and protection of biological and landscape diversity, which from the perspective of potential area tourist function development is extremely important and conditions its development. The assessment of the degree of tourist function development in a given area was conducted using indicators characterizing both the degree of tourist facilities management and intensity of tourist traffic. The analysis of dependencies between the naturally valuable areas and amount of pollution control investments and individual provinces ability to fulfill the tourist function was conducted on the basis of Peartson’s linear correlation coefficient rxy.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/1
Opis fizyczny
s.129-141,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Turystyki, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach, ul.Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice
Bibliografia
  • Ochrona środowiska 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
  • Sobczyk M. Statystyka, Wydawnictwo Naukowe Pwn, Warszawa 1996.
  • Turystyka w 2001 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-14b35bdf-6da2-4eb2-87c1-631c1b9a535c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.