PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie komputerów w wybranych gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of computers in farms in Malopolska district
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu poruszono problem wyposażenia gospodarstw rolnych w wojewódz­twie małopolskim w wybrane elementy infrastruktury technicznej. Głównym celem było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw rolnych w komputery oraz wskaza­nie umiejętności i stażu w zakresie korzystania z tego rodzaju sprzętu przez rolników. Dane do przeprowadzenia analizy zostały pozyskane od celowo dobranej grupy rolników - byli to producenci rolni, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych w okresie od stycznia do marca 2013 roku. Pozyskana dane od 160 respondentów. Ponad­to w opracowaniu zostały wykorzystane informacje z literatury przedmiotu, jak również te pozyskane ze statystyki masowej. Analiza pozyskanych informacji pozwoliła stwierdzić, że wciąż znaczny odsetek rolników nie posiada komputerów w prowadzonych przez siebie gospodarstwach rolnych (18,75%), a w grupie mających taki sprzęt 12,3% nie potrafi go obsługiwać. Rolnicy wykorzystują komputery stacjonarne jak i przenośne. Ankietowani dobrze oceniają przydatność sprzętu - niemal 60% wskazało, że jest to z ich punktu widze­nia przydatny, bądź bardzo przydatny sprzęt w gospodarstwie rolnym.
EN
The paper presented problem of the use of selected elements of technical infrastruc­ture in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the level of farm equipment in computers and farmers skills in computer use. Calculations were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained data from 160 respondents. The results of the study indicate that 18,75% farmers from su­rveyed group didn't have computers, and among those, who had it, 12,3% didn't use these equipment (they didn't have necessary skills). Respondents in majority (60%) recognize the legitimacy of using computers as a tool of better farms functioning.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.88-97,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • 1. Aker J.C. Dial "A" for agriculture: using information and communication technologies for agricultural extension in developing countries, dostęp online.
 • 2. Cupiał M. (2008): Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie na przykładzie gospodarstw województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008, 55.
 • 3. Dzieża G. (2010): Możliwości wykorzystania Internetu na obszarach wiejskich. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 36, Bydgoszcz, 28;
 • 4. Dzieża G., Sikora M. (2011): Wykorzystanie IT w budowaniu pozycji konkurencyjnej producentów żywności. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 49, Bydgoszcz, 60.
 • 5. Goyal A. ICT in Agriculture Sourcebook: Connecting Smallholders to Knowledge, Networks, and Institutions, dostęp online.
 • 6. Matysik-Pejas R., Wojewodzic T. (2009): Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 8 (3), 78.
 • 7. Qinag C.Z. i inni Mobile Applications for Agriculture and Rural Development, dostęp online.
 • 8. Sawicka J. (2010): Internet jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - teoria i praktyka. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (1), 102-103.
 • 9. Słownik Języka Polskiego.
 • 10. Szafrańska M., Matysik-Pejas R. (2010): Rozliczenia bezgotówkowe MSP z sektora agrobiznesu. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 85, Wydawnictwo SGGW, 118, 121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-13e65dae-f6ad-437e-81e5-adf0eb20b5da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.