PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/IV |
Tytuł artykułu

Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1:2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The manner of uning the cadastral map in scale 1:2880 for modern geodetic and legal works
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój techniczny, technologiczny i informatyczny w geodezji sprawił, że podejmowane są prace teoretyczne mające znaczenie praktyczne wykorzystania map katastralnych w skali 1:2880 we współczesnych pracach geodezyjnoprawnych. W szczególności dotyczy to informatyzacji mapy ewidencyjnej w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Niniejsza praca jest podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie. Ponadto prezentuje nowe podejścia w transformacji i wykorzystaniu map katastralnych w skali 1:2880.
EN
The technical, technological and informatics development in geodesy caused that theoretical works having a practical significance of using cadastral maps in scale 1: 2880 were being taken up in contemporary geodetic-legal works. In particular it is regarding the computerization of the record map in the process of the modernization of the register of land and buildings. This work is recapitulating achievements to date in this field. Moreover it is presenting new approaches in the transformation and using cadastral maps in scale 1: 2880.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.131-142,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrameterii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
 • Hanus P. Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych. Rozprawa doktorska. AGH Kraków. Kraków 2006.
 • Hausbrandt S. Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Tom I i II. PPWK Warszawa 1971.
 • Hycner R., Szczutko T. Wykorzystanie źródłowej mapy katastralnej w sprawach o zasięg prawa własności do nieruchomości gruntowej. Przegląd Geodezyjny 12, Warszawa 1996, s 9 -11.
 • Hycner R., Szczutko T. Badanie wpływu położenia punktów oparcia na dokładność wyznaczenia z mapy katastralnej zasięgu prawa własności do nieruchomości gruntowej. Przegląd Geodezyjny 7, Warszawa 1997, s 10 -14.
 • Kadaj R. 2002. Polskie układy współrzędnych, formuły transformacyjne, algorytmy i programy, AlgoRes-soft. Rzeszów.
 • Kubowicz H. Możliwość wykorzystania map katastru austriackiego przy modernizacji ewidencji gruntów o budynków. Geodezja, Kartografia i Fotogrametria, 63, Min. Oświaty i Nauki Ukrainy, Wyd. Politechniki Lwowskiej. Lwów 2003.
 • Kubowicz H. Koncepcja wykorzystania danych z map byłego katastru austriackiego do opracowania cyfrowych map ewidencyjnych. Maszynopis pracy doktorskiej AGH. Kraków 2006.
 • Kubowicz H. Określenie możliwości wykorzystania map katastru austriackiego do opracowania map cyfrowych. ZN. Geodezja. Zeszyt 24. AR Kraków. Kraków 2007.
 • Michałowski J., Sikorski T. Katalog punktów trygonometrycznych obejmujący współrzędne i wysokości punktów triangulacji szczegółowej wykonany przez Austrię, Niemcy i Rosję przed rokiem 1918 w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Główna Drukarnia Wojskowa, Warszawa 1932.
 • Noga K. Zmodyfikowany sposób obliczania deformacji map. Zeszyty Naukowe AR Kraków, Geodezja. Nr 4. Kraków 1973, s 181-192.
 • Noga K., Schilbach J., Badania nad możliwością wykorzystania map byłego katastru austriackiego do prac scaleniowych. Zeszyty Naukowe AR Nr 4 w Krakowie. Kraków 1973.
 • Taszakowski J. Sposób ujmowania prawa własności i jego zasięgu w nabywaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w południowej Polsce., Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Kraków 2010. str. 17-28.
 • Taszakowski J. Metodyka wykorzystania map byłego katastru austriackiego do celów prawnych. Rozprawa doktorska. AGH Kraków. Kraków 2011.
 • Włodek J. Z nowych zdjęć będzie taniej. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny nr 8 (99), Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-13e464b7-1c28-41e1-951a-77fab3a8d38d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.