PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 25 | 1 |
Tytuł artykułu

Fattening performance, slaughter indicators and meat chemical composition in lambs fed the diet supplemented with linseed and mineral bioplex

Warianty tytułu
PL
Wyniki tuczu, wartość rzeźna i skład chemiczny mięsa tryczków żywionych z dodatkiem siemienia lnianego i mineralnego biopleksu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Crossbred ram-lambs (50% Booroola and 50% Olkuska Sheep) aged 55 days were assigned to control (C, n=8) and experimental (E, n=9) group with mean live body weight of 16.0 and 15.3 kg, respectively. Lambs of both groups were fed ad lib. the pelleted mixed concentrate containing 231 g crude protein (CP) and 12 MJ metabolizable energy (ME) per kg dry matter. During fattening each lamb from group E was administered per os 3 g of linseed with 3 g mineral bioplex daily.C and E lambs were slaughtered on day 141 of life at the mean live weight of 36.3 and 34.3 kg,respectively. Significant differences between groups were observed neither in the mean daily live weight gain (group C – 238 g vs. group E – 225 g) nor in CP and ME intake per kg live weight gain (group C – 890 g and 46.1 MJ vs. group E – 938 g and 48.6 MJ, respectively). The levels of blond plasma cholesterol and its fractions were not found to be significantly differentiated by groups.Dressing percentage, share of valuable cuts in carcass-side and perirenal fat content confirmed the similar slaughter value of C and E lambs (47.39%, 42.65%, 1.74% vs. 48.22%, 42.36%, 1.95%,respectively). The dietetic value of meat, based on the fatty acid profile of intramuscular fat, was generally more favourable in lambs fattened with supplement because of the higher percentage of unsaturated fatty acids (UFA) and lower of saturated fatty acids (SFA).
PL
Tryczki mieszańce (50% boorooli i 50% owcy olkuskiej) o średniej wyjściowej masie ciała 16 kg tuczono do masy ciała około 35 kg, a następnie ubijano i poddawano analizie rzeźnej. W okresie tuczu tryczki grupy kontrolnej (C, n=8) i doświadczalnej (E, n=9) żywiono indywidualnie do woli pełnoporcjowym granulatem, zawierającym 231 g białka ogólnego i 12 MJ energii metabolicznej w kg suchej masy. Przez cały okres tuczu każdemu tryczkowi z grupy E podawano doustnie 3 g siemienia lnianego i 3 g biopleksu mineralnego dziennie. Średnie przyrosty dobowe masy ciała w grupie C i E okazały się do siebie zbliżone (odpowiednio 238 g i 225 g, różnica nieistotna). Istotnych różnic między grupami nie stwierdzono także w zużyciu białka ogólnego (odpowiednio 890 i 938 g w gupie C i E)i energii metabolicznej (odpowiednio 46,10 i 48,64 MJ w grupie C i E) na kg przyrostu masy ciała tryczków. W dniu zakończenia tuczu osocze krwi tryczków z grupy C i E charakteryzował podobny (różnice nieistotne) poziom cholesterolu całkowitego (odpowiednio 1,46 i 1,52 mmol/l), cholesterolu frakcji HDL (odpowiednio 0,56 mmol/l i 0,46 mmol/l) oraz cholesterolu frakcji LDL (odpowiednio 0,85 i 1,00 mmol/l). Stosowane dodatki paszowe nie wpłynęły istotnie na wydajność rzeźną tryczków (C – 47,39%, E – 48,22%), udział wyrębów wartościowych w tuszy (C – 42,65%, E – 42,36%), udział tłuszczu okołonerkowego (C – 1,74%, E – 1,95%) i skład chemiczny mięśnia najdłuższego grzbietu (odpowiednio w grupie C i E: sucha masa – 23,63% i 23,24%, białko – 20,37% i 20,44%, tłuszcz – 1,81% i 1,75%, popiół – 1,08% i 1,05%, cholesterol całkowity – 69,10 i 75,31 mg/100 g tkanki). W porównaniu z tryczkami kontrolnymi, śródmięśniowy tłuszcz tryczków żywionych z udziałem nasion lnu i biopleksu mineralnego charakteryzował się istotnie (P≤0,001) większym udziałem kwasu oleolaurynowego (C 12:1)i transwakcenowego (C 18:1t11) w puli jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA).
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
25
Numer
1
Opis fizyczny
p.35-44,ref.
Twórcy
 • Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
 • Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
 • Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
 • Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
 • Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
Bibliografia
 • BARANOWSKI A., KLEWIEC J., 2004 – Przydatność do tuczu i wartość rzeźna tryczków mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi i rasą suffolk (Fattening and slaughter value of ram lambs obtained by crossing Polish Merino with prolific breeds and Suffolk sheep). In Polish,summary in English. Prace i Materiały Zootechniczne 62, 85-93.
 • BAROWICZ T., JANIK A., 1998 – Cholesterol w mięsie zwierząt rzeźnych (Cholesterol in meat of slaughter animals). In Polish. Przegląd Hodowlany 4, 6-8
 • BAROWICZ T., PIETRAS M., KNAPIK J., KOZYRA R., 1994 – Wpływ tempa wzrostu tuczonych jagniąt na poziom wybranych wskaźników krwi oraz jakość tusz (Effect of growth rate of fattened lambs on the level of selected blood indices and carcass quality). In Polish, summary in English.Roczniki Naukowe Zootechniki 21(1-2), 51-60.
 • BOROWIEC F., MICEK P., MARCIŃSKI M., BARTECZKO J., ZAJĄC T., 2004 – Linseed-based diet for sheep. 2. Performance and chemical composition of meat and liver. Journal of Animal and Feed Sciences 13, Supplement 2, 19-22.
 • BORYS B., BORYS A., 2005 – Effect of the form of rapeseed and linseed in lamb diets on some health quality parameters of meat. Annals of Animal Science 5(1), 159-169.
 • BORYS B., JARZYNOWSKA A., 2005 – Effects of vitamin E supplemented to rapeseed and linseed diets on the slaughter value of lambs. Journal of Animal and Feed Sciences 14, Supplement 1,227-230
 • BORYS B., OSIKOWSKI M., 1998 – The slaughter value of crossbred lambs coming from Merino ewes and rams of prolific and meat breeds. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XXXV/1, 53-66.
 • CZAUDERNA M., KOWALCZYK J., 2001 – Separation of some mono-, di- and tri-unsaturated fatty acids containing eighteen carbon atoms by high-performance liquid chromatography and photodiode array detection. Journal of Chromatography B, 760, 165-178.
 • CZAUDERNA M., KOWALCZYK J., CHOJECKI G., 2001 – An improved method for derivatization of fatty acids for liquid chromatography. Journal of Animal and Feed Sciences 10, Supplement 2,369-375.
 • FOLCH J., LEES M., STANLEY H.H.S., 1957 – A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biological Chemistry 226, 497-509.
 • HARVEY W.R., 1990 – Mixed model least-squares and maximum likelihood computer program.PC-2 version, 1-92. Ohio State University.
 • JAKOBSEN K., 1999 – Dietary modifications of animal fats: status and future perspectives. Fett/Lipid 101(12), 475-483.
 • JANIUK W., BARANOWSKI A., KLEWIEC J.,1998 – Performance and slaughter value of Polish Merino, Booroola and Suffolk crossbred lambs. Journal of Animal and Feed Sciences 7, 161-170.
 • LIPECKA C., GRUSZECKI T.M., PIĘTA M., SZYMANOWSKA A., PATKOWSKI K.,SZYMANOWSKI M., JANKUSZEW A., 2001 – Użytkowość mięsna tryczków mieszańców z różnym udziałem rasy plennej (Meat utility of crossbred ram-lambs with various share of highprolificate sheep). In Polish, summary in English International Symposium: Results of new studiem on small ruminants. 29-31 March, Poznań, Poland. Abstracts, 49.
 • MICEK P., BOROWIEC F., MARCIŃSKI M., 2004 – Linseed-based diet for sheep. 1. Nutrient digestibility, N retention and rumen fermentation. Journal of Animal and Feed Sciences 13,Supplement 2, 15-18.
 • National Research Institute of Animal Production, 1966 – Normy Żywienia Bydła i Owiec Systemem Tradycyjnym (Feeding Standards for Cattle and Sheep. Traditional Approach). In Polish. Cracow,Poland.
 • NAWARA W., OSIKOWSKI M., KLUZ I., MODELSKA M., 1963 – Wycena tryków na podstawie badania wartości potomstwa w stacjach oceny tryków Instytutu Zootechniki za rok 1962 (Results of ram evaluation based on progeny testing conducted in 1962 at the National Research Institute of Animal Production Stations). In Polish. Edited by the NRIAP, Publication No.166. PWRiL,Warsaw.
 • OBIEDZIŃSKI M.W., 2002 – Health claims on food and food ingredients. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XXXIX, 237-253.
 • OPRZĄDEK J., OPRZĄDEK A., 2003 – Modyfikowanie składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa przeżuwaczy (Modifications of fatty acids composition in ruminant meat fat). In Polish. Medycyna Weterynaryjna 59, 6, 492-495.
 • PATKOWSKA-SOKOŁA B., BODKOWSKI R., DOBRZAŃSKI Z., KOŁACZ R., BODAK E.,1994 – Próba polepszenia jakości mięsa jagnięcego przez wprowadzenie do diety jagniąt chronionego tłuszczu roślinnego (Attempt at improving lambs’meat quality through supplementing the diet with protected plant oils). In Polish, summary in English. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 13,203-211.
 • PATKOWSKA-SOKOŁA B., BODKOWSKI R., SOKOŁA E., 2000 – Zdrowotne aspekty produktów owczych (Health aspects of sheep products). In Polish. Meeting at the Agricultural University of Wrocław. Materials, p. 29-44.
 • PIECHNIK S., BOROWIEC F., FURGAŁ K., KAMIŃSKI J., MICEK P., 1999 – Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mięsa jagniąt żywionych dawkami z udziałem nasion rzepaku „00” (Chemical composition and fatty acid profile of fat from meat of lambs fed diets with rapeseed). In Polish. Materials of XXVIII Session of Animal Nutrition: „Potrzeby pokarmowe wysokowydajnych zwierząt fermowych” (Nutrient requirements of highly yielding farm animals).Krynica, 8-10 September 1999. Agricultural University, Cracow, 175-179.
 • PIENIAK-LENDZION K., 2002 – Owce i kozy źródłem żywności funkcjonalnej (The sheep and goats as a source of functional food). In Polish. Przegląd Hodowlany 7, 6-10.
 • Polish Standard PN-73/A-82111, 1972 – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie tłuszczu (Meat and meat products. Determination of fat content). In Polish.
 • Polish Standard PN-73/A-82110, 1973 – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody (Meat and meat products. Determination of moisture content). In Polish.
 • Polish Standard PN-75/A-04018, 1975 – Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko (Agricultural food products. Determination of nitrogen by the Kjeldahl method and expressing as protein). In Polish.
 • REKLEWSKA B., GÓRALCZYK M., RYNIEWICZ Z., OPRZĄDEK A., KARASZEWSKA A.,REKLEWSKI Z., 2000 – Możliwości modyfikacji profilu kwasów tłuszczowych oraz obniżenia cholesterolu w osoczu krwi i tłuszczu mleka kóz i krów (The possibility of modifying fatty acid profiles and lowering the cholesterol level in blood plasma and milk fat of goats and cows). In Polish,summary in English. In: Działalność Naukowa PAN 10, 120-122.
 • RHEE K.S., DUTSON T.R., SMITH G.C., HOSTETLER R.L., REISER R., 1982 – Cholesterol content of raw and cooked beef Longissimus muscles with different degrees of marbling. Journal of Food Science 47, 716-719.
 • RIZZI L., SIMIOLI M., SARDI L., MONETTI P.G., 2002 – Carcass quality, meat chemical and fatty acid composition of lambs fed diets containing extruded soybeans and sunflower seeds. Animal Feed Science and Technology 97, 103-114.
 • SEARCY R.L., BERGQUIST L.M., 1960 – A new color reaction for quantitation of serum cholesterol.Clinica Chimica Acta 5, 192-199.
 • URBANIAK M., 1994 – Effect of dehydrated lucerne on lamb performance and protein and energy deposition in the body. Journal of Animal and Feed Sciences 3, 191-199.
 • WACHIRA A.M., SINCLAIR L.A., WILKINSON R.G., ENSER M., WOOD J.D., FISHER A.V.,2002 – Effects of dietary fat source and breed on the carcass composition, n-3 polyunsaturated fatty acid and conjugated linoleic acid content of sheep meat and adipose tissue. British Journal of Nutrition 88, 697-709.
 • WOOD J.D., ENSER M., 1997 – Factors influencing fatty acids in meat and the role of antioxidants in improving meat quality. British Journal of Nutrition 78(1), 49-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-13ddf35a-5652-442f-a0d2-cbfc2d39cb3a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.