PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 65 | 10 |

Tytuł artykułu

Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej

Warianty tytułu

EN
Chances for locally produced specialties in global distribution

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Produkcja żywności z wykorzystaniem technologii regionalnych i tradycyjnych jest coraz bardziej popularna w krajach Unii Europejskiej. Postrzega się ją jako szansę dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei przyczynia się do rozkwitu małych miast i wsi. Konsumenci przejawiają coraz większe zainteresowanie tego typu żywnością. Są gotowi zapłacić za nią wyższą cenę, w zamian oczekując, iż otrzymają produkty bezpieczne, dobrej jakości. Wzrost zainteresowania wśród konsumentów wpływa wprost proporcjonalnie na wzrost liczby przedsiębiorstw skłonnych do wejścia na rynek żywności tradycyjnej i regionalnej. Niestety, często zdarza się, że ci, którzy podejmują tego typu przedsięwzięcia nie są odpowiednio do nich przygotowani. Brak im wiedzy z zakresu właściwości produktów żywnościowych oraz zmian, jakie w nich zachodzą podczas przechowywania. Jednak znacznie częściej nie zdają sobie sprawy, jak ważną rolę w potencjalnym sukcesie rynkowym odgrywają odpowiednio zastosowane narzędzia marketingowe.
EN
Food production with the application of regional and traditional technology is increasingly popular in the European Union countries. It is perceived as an opportunity for the development of small and medium- sized enterprises, what, in turn, contributes to the prosperity of small towns and villages. Consumers exhibit a growing interest in this type of food. They are willing to pay a higher price for it, expecting in return that they will receive the products, being safe and with good quality. Growing interest among the consumers increases the number of companies willing to enter the market oftraditional and regional foods. Unfortunately, it often happens that those who engage in this type of project are not adequately prepared for that. Sometimes they lack the knowledge of the properties of food products and the changes that occur during their storage. But much more often, they do not realize how important role in a potential success is played by properly used marketing tools.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

65

Numer

10

Opis fizyczny

s.45-47,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Altkorn J.: 1999. Strategia marki, PWE, Warszawa.
 • [2]Briston J., H.: 1972. Packaging Management, Gower Press, Londyn.
 • [3] Garbarski L., Rutkowski I.: 1993. Marketing, PWE, Warszawa.
 • [4] Gutkowska K., Ozimek I.: 2002. Badania marketingowe na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [5] Grzybek M.: 2009. Preferencje konsumentów z podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (11) 2009,103 -110.
 • [6] Mruk H., Rutkowski I.: 1999. Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 • [7] Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • [8] Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • [9] Skierkowski K.: 2006. Znakowanie produktu spożywczego jako czynnik współdecydujący o bezpieczeństwie i jakości, w: Jakość i bezpieczeństwo żywności - uwarunkowania surowcowe, technologiczno-produkcyjne i prawne, pod redakcją D. Witrowej-Rajchert i D. Nowak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [10] Standard ISO 8402:1994.
 • [11] Żakowska-Biemans S., Kuc K.: 2009. Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (3) 64,105-114.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-13b81ce0-5cab-418f-ac4a-e31e561a01e3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.