PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/II |
Tytuł artykułu

Miejscowe planowanie przestrzenne na przykładzie Krakowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Local planning study at an example of Krakow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Miejscowe planowanie przestrzenne realizowane jest na poziomie samorządu gminnego poprzez sporządzenie opracowań planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe dokumenty stanowią podstawę wydawania tzw. decyzji lokalizacyjnych: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Praca ma na celu ukazanie sytuacji planistycznej Krakowa po roku 2003 r., w którym zaczęła obowiązywać nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizie poddano odsetek powierzchni objętych planami miejscowymi, udział planów sporządzonych na podstawie ustawy z 1994 r. oraz z 2003 r., średni koszt sporządzenia 1 ha planu, jak również statystyki dotyczące wydawanych pozytywnych decyzji lokalizacyjnych. Podstawę analiz stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z badań „PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie" przeprowadzonych w latach 2004-2010. Do badań przyjęto raporty o stanie miasta Krakowa z lat 2003-2009 „Kraków w liczbach 2010", jak również informacje Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
EN
Local planning at the municipal level is done through the preparation of planning studies like study of conditions and directions of spatial management and local development plan. These documents form the basis for issuing the so-called location decisions: decision on building and land development and decision on location of a public investment. This work shows the planning situation in Krakow after a year 2003, which came into effect a new law on spatial planning and development. The paper analyzed the percentage of area covered by local plans, part of plans drawn up under the Act of 1994 and 2003, average cost of one hectare of plan preparation, statistics issued positive location decisions. The basis of the analysis consisted of data from the Central Statistical Office of Research PP-1 Spatial planning in the municipality carried out in 2004-2010. The study reports adopted the information in the years 2003-2009 “Krakow in Figures 2010”, as well as information Planning Office of the City of Krakow and Public Information Bulletin.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.17-30,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Chmielewski J., Węcławowicz G. (red.) 2010. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Komitet PrzestrzennegoZagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Cymerman R. 2011. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. UWM Olsztyn.
 • Gierdych R., Szamański M. 2000. Planowanie miejscowe w zapisach prawa polskiego w XX wieku. Krajobraz z paragrafem, 4.Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 • Kokoszka P. 2011. Planowanie przestrzenne na szczeblu gminy, studium porównawcze na przykładzie kraju, województwa małopolskiego oraz miasta Krakowa. Praca magisterska wykonana w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.
 • Niewiadomski Z. 2004. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwała Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjścia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wynikającego z tej zmiany Studium.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
 • www.bip.krakow.pl (Kraków w liczbach 2010. Raporty o stanie miasta Krakowa)
 • www.mi.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm (PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie. Dane GUS z lat 2003-2009)
 • www.planowanie.um.krakow.pl (Dane Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-135b0337-db8b-4db9-9dbf-20e97a2ae623
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.