PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 07 |

Tytuł artykułu

Gospodarowanie opakowaniami i odpadami w systemie ostrzegania przed zagrożeniami działalności przedsiębiorstwa

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Packaging and waste management in the warning system against threats for activities of companies

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Omówiono zależności między gospodarką odpadami i opakowaniami a problematyką wykrywania sygnałów zagrożeń dla funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem działalności przedsiębiorstwa są koszty powstające w wyniku konieczności stosowania opakowań oraz wytwarzania odpadów poprodukcyjnych. Na tle analizy zagrożeń środowiska naturalnego ze strony współczesnej gospodarki, charakteryzującej się dużym zużyciem energii i materiałów, przedstawiono szkodliwy wpływ na środowisko naturalne działalności przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami. Koszty z tym związane mogą być istotnym źródłem sygnałów zagrażających sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
EN
The dependence between waste and packaging management and problems concerning the signal detection of dangers for the functioning of a contemporary company was discussed. The essential elements to the company activity are costs arising as a result of necessity to using packaging and generating after-production waste. The noxious impact on natural environment of companies' activities in the range of packaging and waste management was presented against a background of the danger analysis for the natural environment from the contemporary economy characterized by large consumption of energy and materials. Costs connected with it may be an essential signal source concerning threats for the economic activity of a company.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

07

Opis fizyczny

s.52-59,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im.Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa
autor
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im.Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • 1. Kukliński A., The Creation and Destruction of the global order, Economics&Business Administration Journal, Warsaw 2010, s. 44
 • 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz. U. 2013 poz. 888
 • 3. Żakowska H., Odpady opakowaniowe: wytyczne Unii Europejskiej, nowe ustawodawstwo, technologie recyklingu, recykling - lista przedsiębiorstw, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Zakład Ekologii Opakowań, Warszawa 2002
 • 4. Gwiazdowicz M., Sobolewski M., Gospodarka odpadami opakowaniowymi: biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, BSiE KS, Warszawa 2004
 • 5. Kojder M., Odpady i opakowania: zbiór przepisów, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers - D. К. M., Warszawa, Zielona Góra 2002
 • 6. Górski M., Rynkiewicz K., Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 • 7. Kaczmarek Т. Т., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2008, gdzie: narodziny i rozwój tej dziedziny, z wyszczególnieniem decydujących wydarzeń s. 14-18; obszerny wykaz źródeł informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem ekonomicznym s. 176-228; szeroki wykaz źródeł s. 364-369
 • 8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2001, s. 35
 • 9. Polska Norma PN-IS031000 Zarządzanie ryzykiem, zasady i wytyczne, 2012. PN EN 31010 Zarządzanie ryzykiem - techniki oceny ryzyka, 2010
 • 10. Za: Bernstein P. L., Przeciw Bogom: niezwykłe dzieje ryzyka, Kurhaus, Warszawa 2013, s. 289
 • 11. Fierla A. (red.), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • 12. Tuczko J., Ryzyko bez tajemnic: jak zrozumieć i ocenić firmę, Infor Ekspert, Warszawa 2010
 • 13. Kasiewicz S., Zarządzanie ryzykiem: reakcje i wyzwania pokryzysowe, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa 2011
 • 14. Krysiak Z., Jakość zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w Polsce, w: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, pod red. naukową S. Kasiewicza, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • 15. Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J., Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo С. H. Beck, Warszawa 2010
 • 16. Bizon-Górecka J., Ryzyko: zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2011
 • 17. Bizon-Górecka J., Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2007
 • 18. Urbanowska-Sojkin E., Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 • 19. Kotyński J., Różne oblicza zarządzania ryzykiem, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2014
 • 20. Burzyński J., Kłósk I., Między szansą a ryzykiem: kultury organizacyjne wobec niepewności, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013
 • 21. Kuc B. R., Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2007
 • 22. PN-ISO 31000: 2012 Zarządzanie ryzykiem zasady i wytyczne
 • 23. POLRISK - Polish Risk Management Association
 • 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dział VI, Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240
 • 25. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591
 • 26. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590
 • 27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, [...] i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego. Dz. U. z 2012 poz. 1072
 • 28. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939
 • 29. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1151
 • 30. Ustawa z dnia 15 września 2000 г., Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037
 • 31. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56
 • 32. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządcze; dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84
 • 33. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r., Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11, ws. Szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
 • 34. www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307_3_zarzadzanie_ ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf
 • 35. Federation of European Risk Management associations, http://www.ferma.eu
 • 36. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, www.coso.org
 • 37. Institute of Risk Management, www.theirm.org
 • 38. Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce, www.airmic.com
 • 39. Risk and Insurance Management Society, https://www. rims, org/
 • 40. International Federation of Risk and Insurance Management Associations, http://www.ifrima.org/
 • 41. Society for Risk Analysis, http://www.sra.org/
 • 42. www.theiia.org
 • 43. Kuc В. R., Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006, s. 35
 • 44. http://sjp.pwn.pl
 • 45. Ilustrowana encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006
 • 46. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003
 • 47. Brown L. R., Flavin С., French H. F., Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, Książka i Wiedza, Warszawa 2000
 • 48. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2007
 • 49. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014, rozdz. 1., punkt 1.2.
 • 50. Tamże, punkt 105
 • 51. Op. cit. punkt 150

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1348885a-0ed9-47ac-95e3-1f6660ac1fe4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.