PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 564 |

Tytuł artykułu

Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem przy zróżnicowanym jej odczynie i nawożeniu organicznym na zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w kupkówce pospolitej

Warianty tytułu

EN
Effect of soil contamination with nickel against different soil pH values and levels of organic fertilization on phosphorus, calcium and magnesium content in cock’s foot

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W trzyletnim doświadczeniu wazonowym badano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na tle zróżnicowanego wapnowania i nawożenia organicznego na I zawartość fosforu, potasu, wapnia i magnezu w kupkówce pospolitej. W doświadczeniu uwzględniono następujące czynniki: I - wapnowanie (bez wapnowania i wapnowanie wg 1 Hh gleby w formie СаСO3); II - nawożenie organiczne (bez I nawożenia organicznego i osad ściekowy pochodzący z oczyszczalni ścieków w Siedlcach w dawce wprowadzającej do gleby 2 g C·kg⁻¹ gleby); III - zróżnico-1 wane zanieczyszczenie gleby niklem (bez stosowania niklu, 50 i 100 mg Ni·kg⁻¹ gleby stosując roztwór wodny NiCl₂·₆ H₂O). Analizie poddano rośliny wszystkich czterech pokosów, w każdym roku badań. Zawartość makroelementów w bioma­sie kupkówki pospolitej oznaczono metodą ICP-AES. Wszystkie badane w doświadczeniu czynniki w sposób istotny różnicowały analizowane cechy, przy czym ich wpływ nie zawsze byl jednoznaczny i zależał zarówno od cechy, jak i terminu pobrania prób do analizy. Zastosowane wapno­wanie powodowało zwiększenie w roślinach testowych zawartości Ca i Mg oraz zmniejszenie zawartości P i K. Nawożenie organiczne wpływało stymulująco na zawartość P, Ca i Mg w trawie, nie różnicując jednocześnie zawartości K. Wzrastające ilości niklu w glebie nie różnicowały w sposób jednoznaczny analizowanych cech za wyjątkiem potasu, którego stwierdzono niewielkie zwiększenie.
EN
The effect of soil contamination with nickel against different liming and organic fertilization on phosphorus, calcium and magnesium content in cock's foot was examined in a three year pot experiment. The following factors were considered in the experiment: I - liming (no liming and liming in the form of CaCO₃ at a dose calculated for 1 Hh of soil); II - organic fertilization (no organic fertilization and sewage sludge from the wastewater treatment plant in Siedlce at a dose introducing 2 g C·kg⁻¹ of soil); III - different soil contamina­tion with nickel (without nickel and with 50 and 100 mg Ni·kg⁻¹ of soil using the aqueous solution of NiCl₂·₆ H₂O). Plants from all four harvests in each year of the experiment were analysed. Macronutrient content in the cock's foot biomass was determined using the ICP-AES method. All factors investigated in the experiment significantly differentiated the analysed traits, however, their effect was not always clear and depended on both the trait and the time of sample collecting for analysis. The application of liming increased the content of Ca and Mg in the tested plants and at the same time decreased the content of P and K. Organic fertilization stimulated the content of P, Ca and Mg in the grass although it did not differentiated the K content. The increased amounts of nickel in the soil did not clearly differentiated the analysed traits with the exception of potassium, the level of which was slightly increased.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

564

Opis fizyczny

s.135-143,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Gleboznastwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
autor
 • Katedra Gleboznastwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

Bibliografia

 • Adriano D.C. 1986. Trace elements in the terrestial environment. Springer-Vergal, New York-Berlin-Heidelberg-Tokio: 517.
 • Badora A. 2002. Wpływ pH na mobilność pierwiastków w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 482: 21-36.
 • Dechnik L., Filipek T. 1999. Oddziaływanie wody pościekowej na niektóre właściwo­ści gleby i wykorzystanie z niej potasu przez kupkówkę pospolitą. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Agricultura 77: 57-62.
 • Dudka S., Piotrowska M., Chłopecka A. 1993. Formy chromu i niklu w glebach. Mat. Sem. „Chrom, nikiel i glin w środowisku", Wyd. PAN, Zakład Nauk. Osso­lineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 5: 9-14.
 • Gondek K., Filipek-Mazur B. 2006. Zawartość wapnia, magnezu i sodu w roślinach nawożonych osadami ściekowymi. Acta Agrophysica 8(1): 83-93.
 • Gruca-Królikowska S., Wacławek W. 2006. Metale w środowisku. Cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia 11(1-2): 41-56.
 • Kalbata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 398 ss.
 • Kalembasa S., Kuziemska B. 2006. Wpływ wapnowania i nawożenia organicznego na zawartość wapnia, magnezu, potasu i sodu w kupkówce pospolitej. Biblioteka Fragmenta Agronomia 10: 35-38.
 • Kalembasa S., Kuziemska B. 2008. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na tle zróżnicowanego wapnowania na plon oraz zawartość fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 526: 355-342.
 • Kasiak A., Kukier M., Stępniewska Z. 1986. Wpływ cynku i miedzi na aktywność dehydrogenazy i katalazy w glebie lessowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 315: 95-104.
 • Koszelnik-Leszek A. 2002. Dynamika pobierania niklu przez dwie odmiany jęczmie­nia jarego. Rocz. Glebozn. LIII, 1/2: 41-49.
 • Koszelnik-Leszek A., Spiak Z. 2006. Zawartość makroskładników w roślinach doświadczalnych w zależności od poziomu niklu w glebie. Zesz. Nauk. UP we Wrocła­wiu, Rolnictwo LXXXIX, 546: 125-131.
 • Kuziemska В., Kalembasa S. 2008. Wpływ wapnowania, nawożenia organicznego oraz zanieczyszczenia gleby niklem na aktywność ureazy, zawartość węgla i azotu w glebie po kolejnych zbiorach kupkówki pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 533: 259-267.
 • Kuziemska В., Kalembasa S. 2009. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na tle zróżnicowanego wapnowania i nawożenia organicznego na plonowanie i zawartość azotu w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 537: 227-233.
 • Sapek B. 1997. Stosowanie nawozów wapniowych na użytki zielone w świetle zrównoważonego rolnictwa. Wyd. IMUZ, Mat. Seminaryjne 38: 245-256.
 • Sapek В., Kalińska D. 1996. Modelowanie przebiegu zmian odczynu gleby oraz zawartości i pobrania składników mineralnych przez rośliny w wieloletnich doświadczeniach łąkowych. Wiad. IMUZ 29(1): 173-194.
 • Szatanik-Kloc A. 2004. Wpływ pH i stężenie wybranych metali ciężkich na ich zawartość w roślinach. Acta Agrophysica 4(1): 177-183.
 • Zawadzki J., Fabiańczyk P. 2005a. Badania zanieczyszczenia gleb niklem aglomeracji warszawskiej i okolic za pomocą sekwencyjnej stymulacji gausowskiej. Obieg pier­wiastków w przyrodzie. Monografia tom III. Rozdz. 2.1.15.: 84-89.
 • Zawadzki J., Fabijańczyk P. 2005b. Analiza korelacji i regresji między zawartością i metali ciężkich a odczynem pH gleb na obszarze aglomeracji warszawskiej. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia, Tom III, Rozdział 2.1.14: 79-83.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-131f224a-e8d1-4730-be7c-8944e5bc6f23
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.