PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Physical activity and associated socio-demographic factors in adolescents from the eastern region of Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The introduction and maintenance of healthy habits in the field of physical activity at the early stage of life is particularly important for public health. With increasing of public awareness in physical activity, researchers are increasingly questioning its determinants in different age groups. In this paper we focus on variables such as age, sex and place of residence. Objectives. To determine what selected socio-demographic factors influence the level of physical activity of school youth from the eastern region of Poland in different domains of daily life. Material and Methods. A random sample of 916 Polish school youth from Secondary Schools from Eastern Region of Poland aged 16-18 was interviewed in spring 2016 by diagnostic survey method with the use of the official Polish long version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Results. Analysing the relationship between gender and the level of physical activity statistically significant differences were found in all domains in favour of boys. The level of total physical activity in girls was 5345.5 MET-min./week, whereas in boys – 6556.6 MET-min./week. In the area of total physical activity, the highest values were observed in pupils from small towns and villages, with lower values in the youth living in large and medium-sized cities. When the relationship of age with the level of physical activity in particular domains was examined, only the activity in the work/ school domain (p = 0.0129) spoke in favour of the youngest pupils (2578.7 MET-min./week) when compared to the oldest ones (2226.4 MET-min./week). Conclusions. The level of physical activity in young people from the Eastern region of Poland is decreasing with age, both in girls and boys. It is therefore important, especially for the group emerging adulthood, to offer a wide variety of updated, involving, age and gender-oriented school physical activity classes that could be easily practised outside the school environment to improve the level of physical activity in leisure domain.
PL
Wprowadzenie. Szczególnie ważne dla zdrowia publicznego jest wprowadzenie i utrzymanie zdrowych nawyków w obszarze aktywności fizycznej już we wczesnym okresie życia człowieka. Wraz ze zwiększoną świadomością społeczeństwa w obszarze zachowań zdrowotnych uwzględniających aktywność fizyczną, badacze coraz częściej stawiają sobie pytania o czynniki je determinujące w różnych grupach wieku. W niniejszej pracy z uwagi między innymi na grupę badawczą skupiono się na zmiennych takich jak wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Cel pracy. Poznanie jakie wybrane czynniki socjodemograficzne warunkują aktywność fizyczną młodzieży ponadgimnazjalnej ze wschodniego regionu Polski w różnych domenach życia. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wiosną 2016 roku na losowo wybranej grupie 916 uczniów ponadgimnazjalnych, będących w przedziale wieku 16-18 lat. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu oficjalnej polskiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ-wersji długiej). Wyniki. Analizując związek płci z poziomem aktywności fizycznej stwierdzono istotne statystycznie zróżnicowanie z całkowitym poziomem aktywności fizycznej we wszystkich analizowanych obszarach na korzyść chłopców. Poziom całkowitej aktywności fizycznej u dziewcząt wynosił 5345,5 MET-min./tydz., podczas gdy u chłopców - 6556,6 MET-min./tydz. W obszarze całkowitej aktywności fizycznej zaobserwowano najwyższe wartości u uczniów z małych miast i wsi, z niższymi wartościami u młodzieży mieszkającej w dużych i średnich miastach. Gdy badano związek wieku z poziomem aktywności fizycznej w poszczególnych domenach życia, jedynie aktywność w domenie praca/szkoła (p = 0,0129) przemawiała na korzyść najmłodszych uczniów (2578,7 MET-min./tydz.) w porównaniu do najstarszych (2226,4 MET-min./tydz.). Wnioski. Poziom aktywności fizycznej młodzieży ze Wschodniego regionu Polski obniża się wraz z wiekiem, tak u chłopców, jak i u dziewcząt. Jest zatem niezmiernie ważne, szczególnie w grupie wieku stojącej u progu dorosłości, aby zaproponować młodzieży szeroką ofertę interesujących zajęć ruchowych w szkole. Powinny one być nowoczesne, dopasowane do wieku, płci i z łatwością oraz chęcią przenoszone poza obszar szkoły, aby zwiększać niski poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
p.55-61,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Physical Culture and Physiotherapy, Faculty of Health and Social Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
autor
 • Department of Physical Culture and Physiotherapy, Faculty of Health and Social Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Ainsworth B.E., Macera C.A., Jones D.A., Reis J.P., Addy C.L., Bowles H.R., et al.: Comparison of the 2001 BRFSS and the IPAQ Physical Activity Questionnaires. Med Sci Sports Exerc. 2006;38:1584- 92. doi:10.1249/01.mss.0000229457.73333.9a
 • 2. Ács P., Bergier J., Salonna F., Junger J., Melczer C., Makai A.: Gender differences in physical activity among secondary school students in the Visegrad countries (V4). Health Problems of Civilization. 2016;10(3):21- 29. doi: 10.5114/hpc.2016.61363
 • 3. Bergier B., Bergier J., Wojtyła A.: Various aspects of physical activity among Lithuanian adolescents. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2012;19(4):775-779.
 • 4. Bull F., Milton K., Kahlmeier S.: National policy on physical activity: the development of a policy audit tool (PAT). J of Phys Act Health. 2014;11(2):233–40. doi: 10.1123/jpah.2012-0083
 • 5. Craig C.L., Marshall A.L., Sjostrom M., Bauman A.E., Booth M.L., Ainsworth B.E., et al.: International Physical Activity Questionnaire: 12 country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35:1381-95. doi:10.1249/01.Mss.0000078924.61453.Fb
 • 6. Dumith S.C., Gigante D.P., Domingues M.R., Kohl III H.K.: Physical activity change during adolescence: a systematic review and a pooled analysis. International Journal of Epidemiology. 2011;40:685–698. doi: 10.1093/ije/dyq272
 • 7. Hagströmer M., Bergman P., De Bourdeaudhuij I., Ortega F.B., Ruiz J.R., Manios Y., Rey-Lopez J.P., Phillipp K., J von Berlepsch J., Sjöström M., on behalf of the HELENA Study Group: Concurrent validity of a modified version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-A) in European adolescents: The HELENA Study. International Journal of Obesity. 2008;32:42–48. doi: 10.1038/ ijo.2008.182
 • 8. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). IPAQ research Committee, 2005. Available from: http:// www.ipaq.ki.se/scoring. pdf. Accessed: March 22, 2017.
 • 9. Jurakić D., Pedišić Ž., Andrijašević M.: Physical Activity of Croatian Population: Cross-sectional Study Using International Physical Activity Questionnaire. Croat Med J. 2009;50:165-73. doi: 10.3325/cmj.2009.50.165
 • 10. Kahlmeier S., Wijnhoven T.M.A., Alpiger P., Schweizer C.H., Breda J., Martin B.W.: National physical activity recommendations: systematic overview and analysis of the situation in European countries. BMC Public Health Sample. 2015;15:133. doi:10.1186/s12889-015-1412-3
 • 11. Kudláček M.: Increase of the effectiveness of school PE classes through sport preferences survey: Contextual prediction of demanded sport activities. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 2013;43(1): 42-48.
 • 12. Lee I.M., Shiroma E.J., Lobelo F., Puska P., Blair S.N., Katzmarzyk P.T.: Lancet Physical Activity Series Working Group. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012;380:219–229. doi: 10.1016/S0140- 6736(12)61031-9
 • 13. Nakamura P.M., Teixeira I.P., Papini C.B., de Lemos N., Mazario M.E.S., Kokubun E.: Physical education in schools, sport activity and total physical activity in adolescents. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance. 2013;15(5):517-526.(26)
 • 14. Nałęcz H.: [Physical activity. (In:) (ed.) J. Mazur. Health and health behaviours of school youth in Poland on the background of the selected socio-demographic determinants. Results of the HBSC study 2014]. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 2015. p. 119-137. [in Polish]
 • 15. Paudel S., Subedi N., Bhandari R., Bastola R., Niroula R., Poudyal A.K.: Estimation of leisure time physical activity and sedentary behaviour among school adolescents in Nepal. BMC Public Health. 2014;14:637. doi: 10.1123/jpah.2014-0454
 • 16. Pelegrini A., Silva D.A.S., Claumann G.S., Cardoso T.E., Ferreira de Lima e Silva J.M., Petroski E.L.: Practice of walking, moderate and vigorous physical activity and associated factors in adolescents from a state capital of southern Brazil. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 2015;17(1):11-20. http://dx.doi. org/10.5007/1980-0037.2015v17n1p11.
 • 17. Pratt M., Macera C.A., Sallis J.F., O’Donnell M., Frank L.D.: Economic interventions to promote physical activity: application of the SLOTH model. Am J Prev Med. 2004;27(3 Suppl):136-45.
 • 18. Ramos P., Brooks F., Garcia-Moya I., Rivera F., Moreno C.: Eating habits and physical activity in dieter and non-dieter youth: A gender analysis of English and Spanish adolescents. Social Science Journal. 2013;50(4):575– 82. doi:10.1016/j.soscij
 • 19. Slater A., Tiggemann, M.: “Uncool to do sport”: A focus group study of adolescent girls’ reasons for withdrawing from physical activity. Psychology of Sport and Exercise. 2010;11(6):619-626. http://doi. org/10.1016/j.psychsport.2010.07.006
 • 20. Strategy of socio-economic development of the Eastern Poland by 2020. Update (2013). Ministry of the Regional Development. Attachment to the resolution number 121 of the Council of Ministers of 11 July 2013 r. (pos. 641)]. Monitor Polski. Available from: https://www.mr.gov.pl/ media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf [in Polish]. Accessed: March 15, 2017.
 • 21. Tammelin T., Ekelund U., Remes J., Nayha S.: Physical activity and sedentary behaviors among Finnish youth. Med Sci Sports Exerc. 2007;39:1067-74.
 • 22. Teixeira e Seabra A.F., Maia J.A., Mendonça D.M., Thomis M., Caspersen C.J., Fulton J.E.: Age and sex differences in physical activity of Portuguese adolescents. Med Sci Sports Exerc. 2008;40:65-70.
 • 23. Van Bottenburg M., Rijnen B., van Sterkenburg J.: Sports participation in the European Union. Trends and differences. Nieuwegein/’s-Hertogenbosch. Arko Sports Media/WJH Mulier Institute; 2005.
 • 24. Van Hecke L., Loyen A., Verloigne M., van der Ploeg H.P., Lakerveld J., Brug J., De Bourdeaudhuij I., Ekelund U., et al.: Variation in population levels of physical activity in European children and adolescents according to cross-European studies: a systematic literature review within DEDIPAC. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2016;13:70. doi: 10.1186/s12966-016-0396-4
 • 25. Vanhelst J., Laurent Béghin L., Duhamelc A., De Henauwd S., Molnare D., Vicente -Rodriguez G., et al.: Relationship between school rhythm and physical activity in adolescents: the HELENA study. Journal of Sport Sciences, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/026404 14.2016.1229013
 • 26. Warburton D.E.R, Nicol C., W., Bredin S.S.D.: Health benefits of physical activity: the evidence. Can Med Assoc J. 2006;174:801-9. doi: 10.1503/ cmaj.051351
 • 27. Zaza S., Briss P.A., Harris K.W.: The Guide to Community Preventive Services: What Works to Promote Health? Oxford University Press. New York; 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-131553b2-7ebd-4cf6-9fd5-25596f243726
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.