PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 10 | 4 |

Tytuł artykułu

Phases in the lifecycle of a company and the profitability of industrial companies

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Faza cyklu życia przedsiębiorstwa a rentowność przedsiębiorstw przemysłowych

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: The aim of this study is to analyse the profitability level of industrial companies in various phases of their lifecycle. Materials and methods: The article uses data from individual annual financial statements of industrial companies in accordance with the classification of the Warsaw Stock Exchange. In order to investigate whether there are essential differences in the level of profitability of companies in various phases of their lifecycle, due to significant deviations from normality, the nonparametric Kruskal-Wallis H test was used. To find out which lifecycle phases differ significantly in terms of the level of analysed profitability ratios, a test of multiple comparisons of medium ranks was used (Post-hoc Dunn’s test). Results: The obtained research results show that a given lifecycle phase significantly differentiates the level of the analysed profitability indices. Conclusions: Based on the conducted research, it was found that the company’s lifecycle phase statistically significantly differentiates the level of the analysed profitability indices. In the early phases of the lifecycle, the level of profitability in the surveyed companies increased gradually reaching maximum and stable values in the phase of maturity or shake-out, after which it decreased in the decline phase. This points to an evolutionary transition of individual companies to the next phase of the lifecycle.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest analiza poziomu rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w różnych fazach cyklu ich życia. Materiały i metody: W artykule wykorzystano dane z jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu zbadania czy są istotne różnice w poziomie rentowości przedsiębiorstw będących w różnych fazach cyklu życia, z uwagi na znaczne odchylenia od normalności w rozkładach badanych cech zastosowano nieparametryczny test ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Do uzyskania odpowiedzi, które fazy cyklu życia istotnie różnią się pod względem poziomu analizowanych wskaźników rentowności wykorzystano test wielokrotnych porównań średnich rang (test post-hoc Dunna). Wyniki: Uzyskane wyniki badań wykazały, że faza cyklu życia istotnie różnicuje poziom analizowanych miar rentowności. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż faza cyklu życia przedsiębiorstwa istotnie statystycznie różnicuje poziom analizowanych miar rentowności. We wczesnych fazach cyklu życia poziom rentowności badanych przedsiębiorstw wzrastał stopniowo osiągając maksymalne i stabilne wartości w fazie dojrzałości lub wstrząsu, po czym w fazie upadku spadał. Wskazuje to na ewolucyjne przechodzenie poszczególnych przedsiębiorstw do kolejnej fazy cyklu życia.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

4

Opis fizyczny

p.62-75,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland

Bibliografia

 • 1. Anthony J., Ramesh K. (1992), Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices. Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, Issue 2-3, pp. 203-227.
 • 2. Auzair S.M. (2010), Organizational Lifecycle Stages and Management Control Systems in Service Organization. International Journal of Business and Management, Vol. 5, No 1, pp. 56-65.
 • 3. Białek-Jaworska A., Nehrebecka N. (2015), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 81(137), p. 45.
 • 4. Bulan L., Subramanian N., Tanlu L. (2007), On the Timing of Dividend Initiations. Financial Management, 36(4), pp. 31-65.
 • 5. De Angelo H., De Angelo L., Stulz R. (2006), Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mich: A Test of the Lifecycle Theory. Journal of Financial Economics No. 81:2, pp. 227-254.
 • 6. Dickinson V. (2011), Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Lifecycle. The Accounting Review, No. 86 (6), pp. 1969-1994.
 • 7. Drake K. (2013), Does Company Lifecycle Explain the Relation Between Book-Tax Differences and Earnings Persistence?. American Taxation Association Midyear Meeting: Research Forum, (http://wpcarey.asu.edu/sites/default/files/uploads/accounting-degrees/Katharine Drake-032012.pdf, 2014-07-20).
 • 8. Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p. 107.
 • 9. Franc-Dąbrowska J. (2008), Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 1(314), Warszawa, p. 45.
 • 10. Kopiński A. (2013), Analiza finansowa grupy przedsiębiorstw za pomocą wzorcowych układów nierówności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 63, Szczecin, p. 269.
 • 11. Kopiński A., Koniewska M., Bajak P. (2012), Analiza rentowności przedsiębiorstw z branży spożywczej Dolnego Śląska z wykorzystaniem elementów systemu kontrolno-ostrzegawczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 51, Szczecin, pp. 324-325.
 • 12. Kruskal W.H., Wallis A.W. (1952), Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. Journal of the American Statistical Association, Vol. 47, No. 260, pp. 583-621.
 • 13. Lester D.L., Parnell J.A., Carraher S. (2003), Organizational lifecycle: A five-stage empirical scale. International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11, No. 4, pp. 339-354.
 • 14. Mashayekhi B., Faraji O., Tahriri A. (2013), Accounting disclosure, value relevance and firm lifecycle: Evidence from Iran. International Journal of Economic Behavior and Organization, 1(6), pp. 69-77.
 • 15. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw. PWE, Warsaw, p. 30.
 • 16. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S. (2009) The dynamic functioning of the enterprise. Zespół Badawczy „Integracja”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, p. 4 (article available at: http://www.integracja.szczecin. pl/files/pdf/publikacje_naukowe_022.pdf).
 • 17. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R. (2015), Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw, p. 7.
 • 18. Shapiro S.S., Wilk M.B. (1965), An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Biometrika, Vol. 52, No. ¾, pp. 591-611.
 • 19. Siegel S., Castellan N.J. (1988), Nonparametric statistics for the behavioral sciences. McGraw-Hill, New York, pp. 213-216.
 • 20. Warusawitharana M. (2012), Profitability and the Lifeycle of Firms.WorkingPapers, p.25 (https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2012/201263/201263pap.pdf).
 • 21. Yan Z., Zhao Y. (2010), A New Methodology of Measuring Corporate Life-cycle Stages. International Journal of Economic Perspectives, Vol. 4, No. 4, pp. 579-587.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1311e47b-612e-436d-bdd5-24c931f83656
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.