PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |

Tytuł artykułu

Wpływ następczy melioracyjnych dawek popiołów z węgla kamiennego na kwasowość gleby

Warianty tytułu

EN
Long time effect of hard coal fly ashes application on the soil acidity

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania wykonano w oparciu o doświadczenie polowe założone w 1984 roku, w którym stosowano nawożenie lotnymi popiołami z węgla kamiennego w dawkach od 0 do 800 Mg∙ha-1. Popioły aplikowano na tle dodatków organicznych w postaci obornika, słomy i kory drzewnej. W pierwszych latach badań na poletkach uprawiano tradycyjne rośliny rolnicze. Od 1992 roku pole stanowiło trwały użytek zielony (trawy), nienawożony nawozami mineralnymi. Po dziewiętnastu latach od wprowadzenia popiołów oznaczono pH gleby w H2O i 1 M KCl oraz kwasowość hydrolityczną gleby. pH mierzone w H2O uzależnione było zarówno od dawki popiołu, zastosowanych dodatków organicznych oraz od głębokości pobrania prób glebowych. Zastosowane popioły obniżały tę kwasowość szczególnie w poziomach 0-25 cm oraz 26-50 cm, natomiast w przypadku kwasowości w KCl ich działanie uwidoczniło się we wszystkich poziomach glebowych. Wzrastające dawki popiołów zmniejszały wielkość kwasowości hydrolitycznej - szczególnie w ornej i podornej warstwie gleby. Zastosowane dodatki organiczne nie wpływały znacząco na kwasowość gleby w H2O, jakkolwiek kwasowość w KCl w głębszych jej warstwach wykazywała niewielką tendencję wzrostową pod wpływem wprowadzonej słomy i kory drzewnej.
EN
The study was based on a field experiment established in 1984. Hard coal fly ashes, applied at the rates of 0 to 800 Mg∙ha-1, were combined with organic amendments - manure, straw and tree bark. During first years of the study traditional crops were grown on experimental plots, which in 1992 were turned into permanent grassland not fertilized with mineral fertilizers. After nineteen years since the application of fly ashes soil samples were taken to pH measure in H2O and 1 M KCl, as well as the hydrolytic acidity Hh. Acidity in pH was found to be dependent on both, fly ash rate, organic amendments and depth of soil layer. The long time effect of hard coal fly ashes was different in the series with and without organic amendments. Used in experiment hard coal fly ashes decreased this type of acidity especially in soil layers 0-25 cm and 26-50 cm depth, however the acidity in KCl was affected by fly ash rates in all soil layers. Increased rates of hard coal fly ashes regularly decreased hydrolytic acidity of analyzed soils, especially in ploughing and underploughing layers. Organic amendments used in experiment didn’t change significantly soil acidity, however the acidity measured in 1 M KCl in deeper layers slightly increased under straw and tree bark application.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

535

Opis fizyczny

s.73-83,rys.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Bogacz A., Chodak T., Szerszeń L. 1995. Badania nad przydatnością popiołów lotnych z elektrowni Opole do zagospodarowania rolniczego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 671-676.
 • Ciećko Z., Nowak G., Lisowski J. 1993. Właściwości fizykochemiczne gleby w warunkach stosowania popiołów z węgla kamiennego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 97-102.
 • Ciećko Z., Żołnowski A.C., Chełstowski A. 2007. Wpływ następczy popiołów z węgla kamiennego na skład chemiczny runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 518: 23-33.
 • Giedrojć B., Fatyga J. 1985. Wpływ nawożenia popiołem z elektrociepłowni Czechnica na niektóre właściwości gleby piaszczystej i plonowanie roślin. Rocz. Glebozn. 36(3): 155-163.
 • GUS 2008. Ochrona środowiska 2008. Dział 4. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny Warszawa: 218-267.
 • Hermann J., Sadowski Cz. 1985. Przyczynek do oceny agrotechnicznej popiołów elektrownianych. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz Ser. Rol. 127: 73-85.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Wiącek K. 1987. Wpływ popiołów z węgla kamiennego na gleby i rośliny. Archiwum Ochrony Środowiska 1-2: 97-107.
 • Koter M., Czapla J., Nowak G. 1983. Wartość nawozowa popiołu z węgla kamiennego. Rocz. Glebozn. 34(3): 153-161.
 • Krzywy E., Krupa J., Wołoszyk Cz. 1996. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre wskaźniki żyzności gleb. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 172(62): 259-264.
 • Meller E. 1999. Oddziaływanie zróżnicowanych dawek popiołów ze spalania węgla kamiennego w elektrowni „Dolna Odra” na plon i skład chemiczny roślin uprawnych. Fol. Univ. Agric. Stetin., Ser. Agricultura 201(78): 203-214.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 334 ss.
 • Polskie Normy. 2003. PN-EN 13535:2003. Nawozy i środki wapnujące - Klasyfikacja. Polski Komitet Normalizacyjny.
 • StatSoft 2008. STATISTICA (data analysis software system) StatSoft Inc., version 8.0 www.statsoft.com
 • Terelak H., Żórawska B. 1979. Wpływ popiołów z węgla brunatnego i odpadów paleniskowych z węgla kamiennego oraz torfu na właściwości gleb lekkich i plonowanie roślin. Rocz. Glebozn. 30(3): 109-122.
 • Wojcieszczuk T., Niedźwiecki E., Meller E. 1996. Zmiany w składzie chemicznym gleby i uzyskanych z niej przesączów pod wpływem zróżnicowanego nawożenia popiołem z Elektrowni „Dolna Odra”. Rocz. Glebozn. 47(3-4): 213-221.
 • Wójcik P. 1995. Nawożenie organiczne w sadzie. Sad Nowoczesny 7: 23.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-12df0a82-471a-4f12-8f26-12f3d5eda42a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.