PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 63 | 3 |

Tytuł artykułu

Ocena spożycia energii oraz składników podstawowych w grupie kobiet karmiących piersią

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Assesment of energy and basic components intake in selected group of the breastfeeding women

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wprowadzenie. Karmienie piersią uznawane jest za najkorzystniejszy, naturalny sposób żywienia niemowląt. Skład ilościowy i jakościowy mleka kobiecego jest idealny do realizacji wszystkich potrzeb żywieniowych niemowlęcia do 6 miesiąca życia, przy założeniu, że sposób żywienia matki karmiącej jest prawidłowy. Cel badań. Celem pracy było oszacowanie spożycia energii oraz białka, tłuszczów, węglowodanów i cholesterolu w grupie 100 kobiet karmiących piersią, w wieku od 19 do 38 lat, z województwa mazowieckiego. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w okresie od września 2010 do marca 2011. Wyniki uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankietowego oraz metody 3-dniowego bieżącego notowania. Wyniki. Wartość energetyczna racji pokarmowych była zgodna z normą u 9% badanych kobiet. Aż 91% respondentek charakteryzowało się zbyt niską wartością energetyczną diety. Spożycie białka zgodne z normą odnotowano u 64% badanych kobiet, tłuszczu u 45%. Zalecenia spożycia kwasów tłuszczowych wielonienasyconych realizowało 61% badanych kobiet, nasyconych 15%, węglowodanów 36%. Spożycie cholesterolu było za wysokie u 45% badanych kobiet. Odnotowano istotny statystycznie wpływ wykształcenia na wielkość spożycia tłuszczu ogółem oraz kwasów tłuszczowych nasyconych i wielonienasyconych, sacharozy oraz wartość energetyczną całodziennych racji pokarmowych. Kobiety z wykształceniem wyższym spożywały od 12% do 20% więcej wymienionych składników stosunku do kobiet z wykształceniem średnim/zawodowym. Wnioski. Istnieje potrzeba dalszej edukacji kobiet w okresie laktacji na temat prawidłowo zbilansowanej diety, gdyż w ocenianych racjach pokarmowych kobiet karmiących wykazano wiele nieprawidłowości.
EN
Background. Breastfeeding is considered the most beneficial, natural nutrition for babies. Qualitative and quantitative composition of breast milk is ideal for implementing all the nutritional needs of infants up to 6 months of age, assuming that the nursing mother’s diet is correct. Objective. The aim of the study was to evaluate the intake of energy, proteins, fat, carbohydrates and cholesterol in the group of 100 breastfeeding women, aged 19 to 38 years, from Masovian province. Material and method. The survey was conducted from September 2010 to March 2011. The results were obtained using a questionnaire survey and the 3-day dietary records method. Results. Energy intake was compatible with the norms in 9% of women. As many as 91% of respondents characterized too high energy intake. Protein intake according to the norm was recorded in 64% of women, fat in 45% of respondents. Recommendations intake of polyunsaturated fatty acids was observed in 61% of group, saturated acids in 15% of women, carbohydrate in case of 36% of respondents. Cholesterol intake was too high at 45% of women. There was a statistically significant effect of education on intake of total fat and saturated fatty acids and polyunsaturated fats, sucrose and energy value. Women with higher education consumed 12% to 20% more of these nutrients compared to women with secondary education. Conclusions. There is need for further education of women during lactation on the importance of their properly balanced diet, as assessed food rations of lactating women have shown a lot of irregularities.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

63

Numer

3

Opis fizyczny

s.305-311,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Bibliografia

 • 1. Butte N., Wong W., Hopkinson J.M.: Energy requirements of lactating women derived from doubly labeled water and milk energy output. J. Nutr. 2001, 131, 53–58.
 • 2. Caire-Juvera G., Ortega M., Casanueva E., Bolanos A., Calderón de la Barca A,: Food components and dietary patterns of two different groups of mexican lactating women. J. Am. Coll. Nutr. 2007, 26, 156–162.
 • 3. ESPGHAN Committee on Nutrition: Breast-feeding. A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN 2009, 49, 112–125.
 • 4. Finley D., Lönnerdal B., Dewey K., Grivetti L.: Breast milk composition: FAT content and fatty acid composition in vegetarians and non–vegetarians. Am. J. Clin. Nutr. 1985, 41, 787–800.
 • 5. Gartner L., Morton J., Lawrence R., Naylor A., O’Hare D., Schanler R.: American academy of pediatrics section on breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005, 115, 496–506.
 • 6. Jarosz M., Bułhak–Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.
 • 7. Karwowska W., Kluszczyńska D., Waszkiewicz–Robak B., Wróblewska B.: Mleko kobiece jako żywność funkcjonalna. Annales UMCS, Medicine 2005, 194, 376–370.
 • 8. Klincewicz B., Ignyś I., Bączyk I., Cichy W.: The impact of nutrition on the prevalence of infections and allergy in children. Arch. Perinat. Med. 2007, 13, 41–43.
 • 9. Kowalewska–Kantecka B.: Karmienie pokarmem matki złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt. Pediatr. Współ. Gastroenter. Hepat. Żyw. Dz. 2007, 9, 65–68.
 • 10. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.
 • 11. Mahdavi R., Nikniaz L., Arefhosseini S.: Energy, fluids intake and beverages consumption pattern among lactating women in Tabriz, Iran. Pakistan J. Nutr. 2009, 8, 69–73.
 • 12. Mojska H., Brożek A., Szponar L.: Składniki odżywcze w diecie kobiet karmiących piersią z województwa mazowieckiego. Żyw. Człow. Metab. 2002, 29, 179–183.
 • 13. Piotrowska–Jastrzębska J., Piotrowska–Depta M., Malinowska A.: Ocena sposobu odżywiania się kobiet karmiących piersią zamieszkałych na terenie Podlasia. Bromat. Chem. Toksykol. 2005 suppl., 607–611.
 • 14. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa 2000.
 • 15. Weker H., Rudzka–Kańtoch Z., Dyląg H., Strucińska M., Klemarczyk W.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet karmiących piersią na podstawie badania ankietowego. Rocz Panstw Zakl Hig 1999, 50, 435–443.
 • 16. Weker H., Więch M.: Suplementacja w żywieniu kobiet w okresie ciąży i laktacji – aktualne spojrzenie. Stan. Med. Pediatr. 2010, 7, 569–578.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-12dd937a-91ba-48af-8615-67b0269b2aff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.