PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 49 |

Tytuł artykułu

The survival and the awaking time of the worker bees after carbon dioxide anesthesia and gas treatment with different oxygen and nitrogen concentration

Warianty tytułu

PL
Przeżywalność i czas wybudzania pszczół robotnic po anastezji dwutlenkiem węgla i traktowanych mieszaniną gazową o różnych stężeniach tlenu i azotu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The experiment was performed at the Apiculture Division of Warsaw University of Life Sciences in 2009. The aim of this study was to investigate the bees awaking time and to check their survival rate during their waking up with the application of gas mixtures of different concentration of oxygen and nitrogen. In the experiment were examined 2000 worker bees (Apis mellifera L.). All bees were subjected anesthesia with carbon dioxide and awaken by air containing various proportions of oxygen and nitrogen. 241 bees were divided into 5 groups. The control group was awaken from anesthesia with the carbon dioxide in the atmospheric air. Experimental group were awaken in the air containing 50% of O2 and 50% of N2, 40% of O2 and 60% of N2, 30% of O2 and 70% of N2, 15% of O2 and 85% of N2. There was no repeatability of results between all examined groups in the first abdominal movements, individual walking bees and in all the bees awaking. Survival rate of groups of bees awaken in a mixture of 40% oxygen and 60% nitrogen was significantly higher in comparison to other groups. This experience was a prelude to further research on queen bees in order to accelerate the awakening from carbon dioxide anesthesia during insemination, and accelerate lying eggs.
PL
Przeżywalność i czas wybudzania pszczół robotnic po anastezji dwutlenkiem węgla i traktowanych mieszaniną gazową o różnych stężeniach tlenu i azotu. Doświadczenie zostało wykonane w Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW w 2009 roku. Celem pracy było zbadanie czasu wybudzania się pszczół oraz sprawdzenie ich przeżywalności po zastosowaniu różnych mieszanin gazów tlenu i azotu do ich wybudzania. W doświadczeniu zbadano 2000 pszczół robotnic (Apis mellifera L.). Wszystkie pszczoły poddane narkozie z dwutlenku węgla były wybudzane w powietrzu zawierającym różne proporcje tlenu i azotu. Stworzono 5 grup. Grupa kontrolna wybudzana była z narkozy dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym. Grupy doświadczalne wybudzane były w powietrzu zawierającym 50% O2 i 50% N2, 40% O2 i 60% N2, 30% O2 i 70% N2, 15% O2 i 85% N2. Nie stwierdzono powtarzalności wyników pomiędzy wszystkim badanymi grupami w zakresie pierwszych ruchów odwłokowych, pojedynczych chodzących osobników oraz wybudzenia się wszystkich pszczół. Przeżywalność grupy pszczół wybudzanej w mieszaninie 40% tlenu i 60% azotu była istotnie wyższa w porównaniu z pozostałymi grupami. Niniejsze doświadczenie było wstępem do dalszych badań, prowadzonych na matkach, w celu przyspieszenia wybudzania z narkozy dwutlenku węgla w czasie inseminacji oraz przyspieszenia ich czerwienia.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

49

Opis fizyczny

p.109-113,fig.,ref.

Twórcy

 • Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor
autor

Bibliografia

 • AUSTIN G.H., 1955: Effect of carbon dioxide anesthesia on bee behavior and expectation on life. Bee World. 36: 45-47.
 • CHUDA-MICKIEWICZ B., PRABUCKI J., SAMBORSKI J., PERUŻYŃSKI G., 2002: Wpływ dwutlenku węgla na dojrzewanie i war­tość rozrodczą trutni. Pszczel. Zesz. Nauk. 34: 16.
 • JASIŃSKI Z., 1998: Naturalny i kontrolowany dobór u pszczół. Pszczelnictwo. Praca zbioro­wa. Wyd. Promocyjne „Albatros” Szczecin.
 • KONOPACKA Z., 1989: Czynniki wpływają­ce na wyniki sztucznego unasieniania matek pszczelich i ich jakość. Rozprawa habilitacyj­na. Puławy.
 • LAIDLAW H.H., 1944: Artificial insemination of the queen bee Apis mellifera L. Morpho­logical basis and results. J. Morph. 74, 3: 429-465.
 • MADRAS-MAJEWSKA B., JASIŃSKI Z., 2006: Badanie wpływu różnych stężeń głównych składników powietrza tlenu i azotu na wybu- dzanie pszczół robotnic. Nauk. Konf. Pszczel. Puławy.
 • RIBBANDS C.R., 1954: Nitrous oxide anesthesia does not encourage re-orientation of honey­bees. Bee World. 35, 5: 91-95.
 • SKOWRONEK W., JAYCOX E.R., GYUNN G., 1973: Wpływ usypiania matek pszczelich na ich atrakcyjność dla pszczół robotnic. Pszczel. Zesz. Nauk. 17: 11-15.
 • SKOWRONEK W., 1982: Wpływ dwutlenku wę­gla na pszczoły. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Seria D, nr 13. Monografie i Rozprawy. Puławy.
 • SIMPSON J., 1954: Effects some anesthetics on honeybees: nitrous oxide, carbon dioxide, am­monium nitrate smoker Fusem. Bee World 35, 8: 149-155.
 • Statistical Product and Service Solution base ver­sion 17.0 for Windows. SPSS inc. USA 2009
 • WILDE J., SOBIECHOWSKI K., 1992: Wpływ traktowania dwutlenkiem węgla na behawio- ryzm unasieniania matek pszczelich. XXIX Nauk. Konf. Puławy. s. 44-45.
 • WILKANIEC Z., MACIEJEWSKA M., 1995: - Przeżywalność robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) usypianych różnymi spo­sobami w badaniach laboratoryjnych. Pszczel. Zesz. Nauk. 1: 7-10.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-12d69ed5-d8e0-49e5-81e5-d78d8e1e66ee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.