PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The food industry position within the food chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przemysł spożywczy jest jednym z głównych ogniw (członów) gospodarki żywnościowej. Jest on największym odbiorcą nieprzetworzonych surowców rolnych, a zarazem głównym dostawcą żywności do sfery handlu (hurtowego i detalicznego). Znaczenie przemysłu spożywczego wzrasta też z tego powodu, że zakłady przetwórcze często integrują podmioty biorące udział w procesie produkcji żywności od przysłowiowego pola do stołu. Sprzyja temu wzrost towarowości polskiego rolnictwa oraz rosnący popyt na żywność wysoko przetworzoną. W minionej dekadzie nastąpił szybki rozwój przemysłu spożywczego w Polsce. Znacząco wzrosła liczba zakładów przetwórczych z uprawnieniami eksportowymi na rozszerzony rynek unijny, a wartość produkcji sprzedanej całego przemysłu spożywczego zwiększyła się o ¾ (z 92,9 w 2000 r. do 162,3 mld zł w 2010 r.). Po przystąpieniu do Unii Europejskiej nastąpił silny wzrost eksportu produktów spożywczych z Polski (głównie na rynek Wspólnoty), który „zagospodarował” połowę przyrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego w latach 2000-2010. W tym dziale gospodarki narodowej zatrudnionych jest ok. 455 tys. osób, a jego udział w tworzenie produktu krajowego brutto (mierzonego wartością dodaną brutto) jest dość stabilny i wynosił w ostatnich latach ok. 2,7%.
EN
The food industry is one of main components of the food economy. It is the biggest consumer of agricultural commodities, and, at the same time, the primary supplier to the wholesale and retail trade. The significance of the food industry is also growing because the processing plants integrate participants in the process of food processing, from field to table. The process is supported by the commercial orientation of Poland’s agricultural sector and the growing demand for highly processed food. The past decade witnessed a rapid growth of the food industry in Poland. A number of processing plants certified to export to the expanded EU market rose considerably, while the sales value of the whole processing industry increased by 75% (from 92.9 bln in 2000 to 162.3 bln PLN in 2010). A strong food product exports followed the EU accession and accounted for one half of the food processing industry sales value during the period 2001-2010. The food processing industry employs about 455,000 people, while its GDP share (measure using the gross value added) has been stable at about 2.7% in recent years.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
s.327-332,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Borzuta K. 2005: Zaplecze surowcowe polskiego przemysłu mięsnego. SIGMA-NOT Sp. z o.o. Gospodarka mięsna, 8, 16-18.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2000 r. 2001: GUS, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka U. 2011: Handel detaliczny Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011. IBRKiK, Warszawa 187-188.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Skowronek-Mielczarek A., Kurczewska L., Sobocińska M., Tajer S., Feldy M.,
 • Mróz B., Pokorska M., Dybka S., Plichta J., Mikołajczyk J., Nowacki R. 2011: Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011. Raporty. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Warszawa, 23-24, 177-197, 120-139.
 • Morkis G., Nosecka B., Seremak-Bulge J. 2010: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego (Synteza z realizacji tematu III). Raport PW nr 179, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 57-59.
 • Rocznik Statystyczny. 2011: GUS, Warszawa, 538-539.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 178/202 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołując Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Dz.U. WE L 31 z 1 lutego 2002 r.
 • Urban R. 2012: Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego. IERiGŻ-PIB, Zagad- nienia Ekonomiki Rolnej, 1, Warszawa, 3-17.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
 • [www://finanse.wp.pl/kat,104124, title,Pogrom-sklepikarzy].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-127b5adb-0fd6-49cf-8b68-f61685cf2ee2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.