PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 63 | 1 |

Tytuł artykułu

Preferencje konsumentów wobec innowacyjnych chrupek ekstrudowanych

Warianty tytułu

EN
Consumer preferences towards innovative extruded crisps
RU
Predpochtenija potrebitelejj po otnosheniju k innovacionnym ehkstrudirovannym khrustjashchim khlebcam

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Oczekiwania współczesnych konsumentów wobec zdrowotnych korzyści pochodzących ze spożywanej żywności powodują konieczność poszukiwania przez producentów innowacji produktowych na rynku chrupek ekstrudowanych, które według tradycyjnej technologii produkowane są z kaszki kukurydzianej. Zmieniające się wymagania polskiego społeczeństwa w stosunku do wartości odżywczej produktów dostępnych na rynku wymuszają zwiększenie w tych produktach zawartości białka, błonnika, związków mineralnych lub innych składników wykazujących właściwości antyoksydacyjne. Celem artykułu badawczego jest poznanie preferencji konsumentów wobec innowacyjnych ekstrudowanych chrupek kukurydzianych produkowanych z dodatkiem mąki amarantusa, topinamburu i dyni. W 2014 roku przeprowadzono badanie jakościowe, w którym zastosowano metodę badawczą w postaci pogłębionego wywiadu grupowego (FGI) z 60 konsumentami. Stwierdzono, że głównymi powodami spożywania klasycznych chrupek kukurydzianych było przyzwyczajenie oraz pewność co do ich niskiej kaloryczności. Ponad 3/4 respondentów po usłyszeniu informacji, że pewna firma zamierza wyprodukować chrupki innowacyjne, w których ekstruder kukurydziany będzie wzbogacony mąką z amarantusa, dyni i topinamburu, wykazała zainteresowanie tymi produktami. Akceptacji uczestników dyskusji grupowych nie uzyskały innowacyjne chrupki kukurydziane dodatkowo oblane czekoladą gorzką i mleczną.
EN
The expectations of today’s consumers to the health benefits derived from food intake cause the need to search for manufacturers of product innovation in the market of extruded snacks which, according to the traditional technology, are produced of corn groats. The changing needs of the Polish society in relation to the nutritional value of the products available in the market force an increase in the protein, fibre, minerals or other components presenting their antioxidant properties in these products. The aim of the article is to understand the consumer preferences for innovative extruded corn snacks produced with the addition of amaranth flour, Jerusalem artichoke and pumpkin. In 2014, a qualitative study was conducted in which the applied testing method was in-depth group interviews with 60 consumers. It was found that the main reasons for consuming corn snacks were custom and certainty as to their low caloric value. More than three quarters of respondents, having heard the information that a certain company intended to produce innovative crisps, in which corn extruder will be enriched with flour of amaranth, pumpkin and artichoke, showed their interest in these products. It was noted that women were interested in innovative products for their health and dietary properties. Men, on the other hand, declared a higher willingness to try them. The innovative corn crisps additionally covered with bitter and milk chocolate did not gain acceptance of the participants of the discussion group.
RU
Ожидания современных потребителей по отношению к пользе для здоровья от потребляемых пищевых продуктов вызывают необходимость поиска производителями продуктовых инноваций на рынке экструдированных хрустящих хлебцов, которые, в соответствии с традиционной технологией, производятся из кукурузной крупы. Изменяющиеся требования польского общества по отношению к питательной ценности продуктов, доступных на рынке, требуют повышать в этих продуктах содержание белков, пищевых волокон, минеральных соединений или других компонентов с антиоксидационными свойствами. Цель исследовательской статьи – узнать предпочтения потребителей по отношению к инновационным экструдированным кукурузным хрустящим хлебцам, производимым с добавлением муки амаранта, топинамбура и дыни. В 2014 г. провели качественное исследование, в котором применили исследовательский метод в виде углубленной фокус-группы (FGI) с 60 потребителями. Выявили, что основными причинами потребления классических кукурузных хрустящих хлебцов была привычка и уверенность в их низкой калорийности. Свыше 3/4 респондентов, услышав информацию, что определенная фирма намеревается произвести инновационные хрустящие хлебцы, в которых кукурузный экструдер будет обогащен мукой из амаранта, дыни и топинамбура, проявили интерес к этим продуктам. Одобрение участников фокус-групп не получили инновационные кукурузные хрустящие хлебцы, дополнительно покрытые горьким и молочным шоколадом.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

63

Numer

1

Opis fizyczny

s.377-386,bibliogr.

Twórcy

 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Bibliografia

 • Avermaetea T., Viaenea J.,Morganb E.J., Pittsc E., Crawfordb N., Mahon D. (2004), Determinants of product and process innovation in small food manufacturing firms. “Trends in Food Science & Technology”, No. 15.
 • Badowska S. (2012), Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych. „Zarządzanie i Finanse”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Brzęska-Mikoda A. (2009), Innowacje w firmie – szanse dla kreatywnych, http://firmasymulacyjna.edu.pl/.../innowacje_w_firmie_szansa_dla_kreatywnych.doc [dostęp:20.02.2011].
 • Chávez-Jáuregui R.N., Cardoso-Santiago R.A., Pinto e Silva M.E.M., Arêas J.A.G. (2003), Accept abilit y of snacks produced by the ext r usion of ama ranth and blends of ch ick pea and bovine lung, “Int. J. Food Sci. Technol.”, No. 38(7).
 • Chittenden F., Hall G.C., Hutchinson P.J. (1996), Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation. “Small Business Economics”, No. 8(1).
 • Cuerva M.C., Triguero-Cano Á., Córcoles D. (2011), Differences in innovation between food and manufacturing Firms: an analysis of persistence, http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xiveea/trabajos/t/pdf/069.pdf [dostęp: 15.12.2013].
 • Czupilowska K. (2014), Innowacje produktowe w świetle preferencji konsumentów w segmencie czekolady na przykładzie rynku FMCG, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 38, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J. (2009), Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4(65).
 • Gutkowska K. (2011), Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Janasz W., Leśkiewicz I. (1995), Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Jeznach M., Jeżewska-Zychowicz M. (2012), Segmentacja i typologia konsumentów na rynku żywności, (w:) Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kita A., Popiela-Kuku K. (2010), Wpływ dodatku wytłoków lnianych na wybrane właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych, „Acta Agrophysica”, nr 16(1).
 • Kotler Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Kotler Ph., Trias de Bes F. (2004), Marketing literalny, PWE, Warszawa.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K (2005), Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw, wydanie III rozszerzone i uaktualnione, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Licznik kalorii (2016). Kalkulatory, http://www.poradnikzdrowie.pl [dostęp 12.04.2016].
 • Lusas E.W., Rooney L.W. (2002), Snack food processing, Ed. CRC Press Boca Raton, London, New York, Washington D.C.
 • Nawirska-Olczańska A., Kita A., Biesiada A., Sokół-Łętowska A. (2013), Charactristic of antioxidant activity and consumption of pumpkim seed oils in 12 cultivars, “Food Chemistry”, No. 139.
 • Nieć M., Klembowska D. (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw branży spożywczej na tle ogólnych tendencji w latach 2002-2008, „EIOGZ”, nr 90.
 • Nowak M.M. (2015), General expenditures for industrial innovation in the Łódź province in the light of expenditures for innovations in Poland’s food industry, “Roczniki Naukowe”, t. VII, z. 5, Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • OECD – Eurostat (2005), Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition Bruksela.
 • Olejniczuk-Merta A. (2015), Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju, (w:) Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja i innowacje, IBRKK, „Marketing i Rynek”, Warszawa.
 • Pastor-Cavada E., Drago S.R., González R.J., Juan R., Pastor J.E., Alaiz M., Vioque J. (2011), Effects of the addition of wild legumes (Latyhyrus annuus and Lathyrus clymenum) on the physical and nutritional properties of extruded products based on whole corn and brownrice. “Food Chem.”,No. 128.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pęksa A., Kita A., Carbonell-Barrachina A.A., Miedzianka J., Kolniak-Otek J., Tajner-Czopek A., Rytel E., SiwekA., Miarka D., Dróżdż W. (2016), Sensory arrtibutes and physiochemical feature of corn snacks as affected by different flour and extrusion conditions. “LWT – Food Science and Technology”, No. 72.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2009), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
 • Rogers, E. (1995), Diffusion of Innovations, 4th.ed., The Free Press, New York.
 • Romijn H., Albaladejo M. (2002), Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England, “Research Policy, Elsevier”, Vol. 31(7).
 • Rudnicki L. (2012), Konsument w polityce rozwoju nowego produktu, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 20, nr 1.
 • Rytel E., Kita A., Pęksa A., Tajner-Czopek A., Miedzianka J. (2015), Wpływ zastosowania soli w produkcji chrupek kukurydzianych wzbogaconych dodatkiem niekonwencjonalnych surowców na wybrane cechy jakościowe, „Bromat. Chem. Toksykol.”, tom XLVIII, nr 3.
 • Rytel E., Pęksa A., Tajner-Czopek A., Kita A., Zięba T., Gryszkin A. (2013), Effect of addition of protein preparations on the quality of extruded maize extrudates, “Journal Microb. Biotechnol. Food Sci.”, No. 2 (Special issue on BQRMF).
 • Rytel E., Tajner-Czopek A., Pęksa A., Kita A., Miedzianka J. (2012), Wpływ rodzaju dodatku i temperatury ekstruzji na zawartość akrylamidu w chrupkach kukurydzianych, „Bromat. Chem. Toksykol.”, No. 45.
 • Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A. (2006), Innovation orientation outcomes: The good and the Bad, “Journal of Business Research”, No. 59.
 • Stojceska V., Ainsworth P., Plunkett A., Ĭbanoğlu A. (2008), The recycling of brewer’s processing byproduct into ready-to-eat snacks using extrusion technology, “Journal of Cereal Science”, No. 47.
 • Szwejkowska B., Bielski S. (2012). Wartość prozdrowotna nasion szarłatu (Amaranthus cruentus L.), „Postępy Fitoterapii”, nr 4.
 • Śmiechowska M., Pawlaczyk E. (2012), Ocena zawartoci chlorku sodowego w wybranych koncentratach spożywczych, „Bromat. Chem. Toksykol.”, nr 45.
 • Zhou C. L., Liu W., Zhao J., Yuan C., Song Y., Chen D., Ni Y.-Y., Li, Q.-H. (2014), The effect of high hydrostatic pressure on the microbiological quality and physical–chemical characteristics of pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during refrigerated storage. Innov. „Food Sci. Emerg.”, No. 21.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-122bb367-0051-4297-b63d-cb08c7fc674d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.