PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 499 |

Tytuł artykułu

Zawartość białka i makroelementów w runi łąk występujących na różnych gatunkach mad Polderu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania przeprowadzono na kompleksie łąkowym położonym na madach rzecznych właściwych Polderu Cedyńskiego wchodzące w obręb Parku Krajobra­zowego. Wyścielają go mady rzeczne właściwe, które charakteryzuje duża zmien­ność gatunkowa. W pracy określono zawartość białka surowego i makroelementów (P, K, Ca, Mg) w runi zbiorowisk trawiastych. Wyróżniono 12 zbiorowisk trawiastych, których występowanie związane było z gatunkami mad. Niezależnie od gatunku mad, na których występowały zbiorowiska, charakteryzowały się optymalną kon­centracją fosforu i wysoką potasu. Występowanie nadmiaru potasu obserwowano we wszystkich badanych zbiorowiskach. Na ogół połowa z badanych zbiorowisk wykazywała niedobory wapnia i magnezu. Niska zasobność w te składniki wystę­puje przeważnie w runi zbiorowisk ukształtowanych na madach ciężkich. Cechą najbardziej różniącą badane zbiorowiska była zawartość sodu (wahania od 0,02 do 1,24 g·kg⁻¹). Także dość duże zróżnicowanie wyników dotyczy zawartości biał­ka surowego w zakresie od 60,7 do 167,5 g·kg⁻¹. Roślinność łąkowa pochodząca z mad ciężkich była bogatsza w białko, a uboższa w wapń i magnez. Uzyskane wyniki wskazują bardzo wyraźnie na rolę składu florystycznego w kształtowaniu wartości pokarmowej runi, który modyfikowany jest warunkami glebowymi i ich zmiennością gatunkową.
EN
The research was done on grassland located upon the river alluvial soil of Cedynia polder, which belongs to the Landscape Park. The soils of that area are classified to river alluvial soil of very differentiated species. The aim of this study was the assessment of the content of crude protein and macroelements (P, K, Ca, Mg, and Na) in the sward of grass communities contained optimal amount of phosphorus and a high of potassium. An excess of potassium was found in all the tested communities. About one half of the com­munities suffered a deficiency of calcium and magnesium. A low content of these compounds can be found mostly in sward of grasses which grow on heavy alluvial soils. The tested plant communities differed to the greatest extent in their so­dium content, which was between 0.02 and 1.24 g·kg⁻¹. The content of crude pro­tein also varied, from 60.7 to 167.5 g·kg⁻¹. Grasses from heavy alluvial soils were richer in protein but poorer in calcium and magnesium. The results obtained clearly indicate that the floristic composition plays a major role in the nutritional value of the sward, which is modified by diversity of species and soil conditions.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

499

Opis fizyczny

s.229-238,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Gleboznastwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Katedra Gleboznastwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
autor
 • Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bibliografia

 • Baryła R. 1975. Zbiorowiska roślinne w dolinie rzeki Tyśmienicy przed i po regulacji stosunków wodnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 169: 104-114.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąko­wych. Wyd. AR w Poznaniu: 5-132.
 • Fisher G.E.J., Baker L.J. 1996. The chemical composition of forb species in grass­land. Proc. of. the 16 EGF Meeting Grado, Italy, 15-19 IX 1996, Grassland and Land Use Systems: 429-431.
 • Fisher G.EJ., Baker L.J., Tilley G.E.D. 1996. Herbage production from swards con­taining a range of grass, forb and clover species and under extensive management. Grass and Forage Science, Vol. 51: 58-72.
 • Frame J. 1992. Soil fertility and grass production: nitrogen, lime and mineral nu­trients. Improved Grassland Management, Farming Press, UK: 101-135.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 133.
 • Klapp. E. 1962. Łąki i pastwiska. Przekład z niemieckiego. PWRiL, Warszawa: 600 ss.
 • Kozłowski S. 1996. Wartość pokarmowa runi łąk trwałych. Rocz. AR w Poznaniu CCLXXXIV: 30-43.
 • Malinowski R. 2004. Skład chemiczny wody gruntowo-glebowej w obrębie użytkowa­nego rolniczo Folderu Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 234(93): 219-226.
 • Malinowski R., Czyż H., Niedźwiecki E., Trzaskoś M. 2003. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych w obrębie polderu - Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie Tom 4, z. 2a(ll): 303-320.
 • Mosek В., Miazga S. 2001. Wartość pokarmowa siana ze zbiorowisk łąkowych doliny rzeki Wyżnicy. Pam Puł. 125: 203-208.
 • Nowak M. 1971. Zawartość składników mineralnych oraz niektórych pierwiastków śladowych w roślinach runi łakęwo-pastwiskowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 114: 29-43.
 • Okruszko H., Liwski S. 1975. Kształtowanie się zawartości składników mineralnych w sianach z różnych gleb toifowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 175: 13-30.
 • Rogalski M. (red.) 2004. Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz, Poznań: 8-272.
 • Stańko B. 1962. Wartość pokarmowa roślin łąkowych w zależności od nawożenia i warunków siedliskowych. Rocz. Nauk Rol. Ser. F 75(2): 261-293.
 • Traba C., Woźniak L., Kaniuczak J., Wolańki P. 2000. The contents of macroelements and microelements in some selected herb species and in meadow swards. Procee­dings of the 18 th General Meeting of the European Grassland Federation, Aal- borg, Denmark, 22-25 V 2000. Grassland Science in Europe, Vol. 5: 204-206.
 • Trąba Cz., Wyłupek Т. 2001. Niektóre elementy oceny wartości rolniczej łąk wyczyńcowych. Pam Pul. 125: 167-174.
 • Trzaskoś M., Czyż H., Jakubowski P., Kitczak T. 2000. Quality of wild flowers on peat soil meadows. Proceedings of the 18 th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 V 2000. Grassland Science in Europe, Vol. 5: 228-230.
 • Walczyna J., Sapek A., Kuczyńska I., Smyjewski K., Sapek В. 1975. Zawartość składni­ków mineralnych w ważniejszych gatunkach traw i innych roślinach łąkowych z gleb torfowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 175: 49-63.
 • Warda M. 1998. The uptake of macrelements by grass-legume pastures on mineral and organie soils. Proceedings of the 17 th. General Meeting of the European Grassland Federation., Debrecen, Hungary, 18-21 V 1998: 965-967.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-12270f5a-c634-48da-b978-a5ac24de8a36
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.