PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4(11) |

Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów na rynku mięsa

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Consumer behaviour on the meat market

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem opracowania było przedstawienie zachowań konsumentów wobec oferowanego na rynku mięsa zwierząt rzeźnych, dziczyzny i drobiu. W badaniach zastosowano wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariusza zawierającego pytania zamknięte i otwarte dotyczące kryteriów wyboru mięsa, atrybutów jego jakości oraz zwyczajów zakupowych i konsumpcyjnych. Badania wskazały, iż konsumenci włączają mięso do swojej diety najczęściej 2-3 razy w tygodniu, ze względu na jego smak, przyzwyczajenia oraz wartość odżywczą. Poszukują produktów o wysokiej jakości i bezpiecznych, czego wyznacznikiem jest marka lub producent mięsa. Z analizy uzyskanych danych można wnioskować, że zdecydowana większość konsumentów najczęściej w swoich decyzjach zakupowych wybiera mięsa drobiu, przy czym wiek i miejsce zamieszkania nie mają wpływu na wybór poszczególnych gatunków mięs.
EN
The objective of this study is to present consumer behavior to meat, venison and poultry offered on the market. In the survey there were used direct interviews using questionnaire containing closed and open questions about meat selection criteria, meat quality attributes and purchasing and consumption habits. The research has indicated that consumers include the meat to their diet most often 2-3 times a week, due to taste, habits and nutritional value. For many consumers brand/manufacturer of meat is the major determinant of its high quality an safety. From the analysis of the obtained data, it can be concluded that the poultry meat was selected by vast majority of consumers in purchasing decisions, and the age and place of residence did not affect the selection of different meat.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.94-110,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

Bibliografia

 • Adamczyk G., Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2002, CCCXLIII, s. 31-41.
 • Bukała J., Świda J., Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich, Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, SGGW, Warszawa 2000, s. 274-278.
 • Daczkowska-Kozon E., Zwierzęta rzeźne – źródło i nośnik Campylobacter, Mag. Przem. Mięs., 2005, 8-9, s. 100-102.
 • Dolatowski Z.J., Prowadzenie badań w przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi. Streszczenia wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2009 roku, Warszawa 2010, s. 175-186.
 • Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gębski J., Kosicka-Gębska M., Przeździecka N., Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, 10(25), s. 49-59.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, LXXII, 2012, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Wybrane aspekty zachowania konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, s. 21-25.
 • Jimenez-Colomero F., Carballo S., Cofrades S., Healthier meat and meat products: their role as functional foods, “Meat Science” 2001, 59, 5-13.
 • Kapusta F., Przemysł mięsny w Polsce-wybrane problemy, „Nauki Inżynierskie i Technologie” 2009, 57, s. 21-33.
 • Karczewska M., Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków 23-25.09.2010, s. 475-485.
 • Kowalczuk I., Zachowania nabywcze na rynku żywności osób w średnim i starszym wieku, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 2007, 6(2), s. 61-70.
 • Koreleska E., Cena produktów rolnictwa ekologicznego w opinii rolników i przetwórców ekologicznych oraz konsumentów, „Journal of Research and Applicationss in Agricultural Engineering” 2009, 54(3), s. 141-145.
 • Makała H., Konsumenci na rynku żywności, Przem. Spoż., 2004, 7, s. 14-16.
 • Matysik-Pejas R., Żmuda J., Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, 13, 4, s. 124-128.
 • Nowak M., Trziszka T., Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość„ 2010, 1(68), s. 114-120.
 • Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2004, 4(41)S, s. 100-111.
 • Połom A., Baryłko-Pikielna N., Analiza czynników decydujących o preferencjach polskich konsumentów mięsa wieprzowego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2004, 3(40), s. 7-23.
 • Rycombel D., Perspektywy wzrostu spożycia i eksportu wołowiny w Polsce, „Przemysł Mięsny” 2011, 65(11), s. 8-11.
 • Salejda A.M., Krasnowska G., Przetwory mięsne produkcji ekologicznej – ocena wybranych wyróżników jakości, praca przygotowana do druku.
 • Stańko S., Lewandowski R., Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990--2006, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 2007, 6(2), s. 71-80.
 • Steinka I., Bezpieczeństwo żywności pakowanej hermetycznie, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2010, 65, s. 61-72.
 • Świetlik K., Ceny detaliczne i spożycie mięsa, Analizy rynkowe. Rynek Mięsa Stan i Perspektywy,Dz. Wyd. IERiGŻ-PIB, 2010, 38, s. 34-37.
 • Wądołowska K., Komunikat badań, Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków, CBOS, Warszawa, listopad 2010, dostępny: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_150_10.PDF.
 • Żakowska-Biemans S., Bezpieczeństwo żywności w opinii polskich konsumentów, Bromat. Chem. Toksykol. XLII, 2009, 3, s. 1000-1005.
 • Żakowska-Biemans S., Polish consumer food choices and beliefs about organic food, “British Food Journal”, 2011a, 1, 13, s. 122-137.
 • Żakowska-Biemans S., Raport z badań: Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy, 2011b, dostępny: http://koek.sggw.pl/Rraport_MINROL.pdf.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1208e109-b78a-42e7-aa85-eca56597474b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.