PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 31 | 1 |

Tytuł artykułu

Herbicide resistance of microorganisms

Warianty tytułu

PL
Oporność drobnoustrojów na herbicydy

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of study was to evaluate the sensitivity of selected microbial groups cultured on solidmedia and soil-dwelling microorganisms to metazachlor (Fuego 500 SC), a mixture of diflufenican+ mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium (Alister Grande 190 OD), and a mixture of terbuthylazine + mesotrione + s-metolachlor (Lumax 537.5 SE). The tested microorganisms were: Azotobacterspp.,Arthrobacterspp.,Bradyrhizobiumspp. (lupini),Rhizobium leguminosa rumbv. viciae, Streptomyces intermedius, Streptomyces viridis, Streptomyces longisporoflavus, Streptomycesodorifer, Fusariumspp., Aspergillusspp., Penicillumspp., Rhizopusspp. The results indicate that fungi were more sensitive to herbicides than bacteria and actinomycetes. The tested microbes were most resistant to increased doses of the mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosul-furon-methyl-sodium. Predicted environmental concentrations (PEC) calculated on day 160 indicate that increased doses of metazachlor posed the greatest threat for soil-dwelling microorganisms. The applied doses of metazachlor resulted in the highest PEC values, which points to a high risk of soilcontamination with this weed control agent
PL
Celem badania była ocena wrażliwości wybranych grup mikroorganizmów hodowanych na podłożach stałych i w środowisku glebowym na metazachlor (Fuego 500 SC), mieszaninę diflufenikanu + mezosulfuroun metylowego + jodosulfuronu metylo-sodowego (Alister Grande 190 OD)i mieszaninę terbutylazyny + mezotrionu + s-metolachloru (Lumax 537.5 SE). Testowanymi drobnoustrojami były: Azotobacterspp., Arthrobacterspp., Bradyrhizobiumspp. (lupini), Rhizobium leguminosa rumbv.viciae, Streptomyces intermedius, Streptomyces viridis,Streptomyces longisporof-lavus, Streptomyces odorifer, Fusariumspp., Aspergillusspp., Penicillumspp., Rhizopusspp. Badania te wykazały, że grzyby charakteryzowały się większą wrażliwością na herbicydy niż bakterie i promieniowce. Badane drobnoustroje najbardziej oporne były na zwiększone dawki mieszaniny diflufenikanu + mezosulfuronu metylowego + jodosulfuron metylo-sodowego. Obliczone przewidywane stężenie preparatów w glebie (PEC) w 160 dniu potwierdza, że metazachlor zastosowany w dawkach zanieczyszczających stanowi największe zagrożenie dla bytujących w niej drobnoustrojów. Wartość PEC dla zastosowanych dawek była najwyższa, co dowodzi o możliwości wystąpienia wysokiego ryzyka zanieczyszczenia gleby tym preparatem

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

31

Numer

1

Opis fizyczny

p.59-74,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Microbiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl.Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Microbiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Microbiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Microbiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • ALEXANDER M. 1973.Microorganisms and chemical pollution. Biosci., 23: 509–515.
 • ALLIEVI L., GIGLIOTTI C. 2001.Response of the bacteria and fungi of two soils to the sulfonylurea herbicide cinosulfuron. J. Environ. Sci. Health B., 36: 161–175.
 • BAĆMAGA M., BOROS E., KUCHARSKI J., WYSZKOWSKA J. 2012.Enzymatic activity in soil contaminated with the Aurora 40 WG herbicide. Environ. Protec. Eng., 38(1): 91–102.
 • BAĆMAGA M., BOROWIK A., KUCHARSKI J., TOMKIEL M., WYSZKOWSKA J. 2015.Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with a mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosul-furon-methyl-sodium. Environ. Sci. Pollut. Res., 22: 643–656.
 • BAĆMAGA M., WYSZKOWSKA J., BOROWIK A., TOMKIEL M., KUCHARSKI J. 2014a.Response of fungi,β-glucosidase and arylsulfatase to soil contamination by Alister Grande 190 OD, Fuego 500 SCand Lumax 357.5 SE herbicides. Pol. J. Environ. Stud., 23(1): 19–25.
 • BAĆMAGA M., KUCHARSKI J., WYSZKOWSKA J., BOROWIK A., TOMKIEL M. 2014b.Responses of microorgan-isms and enzymes to soil contamination with metazachlor. Environ. Earth Sci. 72: 2251–2262.
 • BOROS E., WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J. 2007.Influence of nickel on the growth of microorganisms insolid media. J. Elem., 12(3): 167–180.
 • CASTILLO M.A., FELIS N., ARAGON P., CUESTA G., SABATER C. 2006.Biodegradation of the herbicidediuron by streptomycetes isolated from soil. Int. Biodeterior. Biodegrad., 58: 196–202.
 • CHENNAPPA G., ADKAR-PURUSHOTHAMA C.R., SURAJ U., TAMILVENDAN K., SREENIVASA M.Y. 2014. Pesticidetolerant Azotobacter isolated from paddy growing areas of northern Karnataka, India. World J.Microbiol. Biotechnol., 30(1): 1–7.
 • CHOWDHURY A., PRADHAN S., SAHA M., SANYAL N. 2008.Impact of pesticides on soil microbiological parameters and possible bioremediation strategies. Indian J. Microbiol., 48: 114–127.
 • CROUZET O., BATISSON I., BESSE-HOGGAN P., BONNEMOY F., BARDOT C., POLY F., BOHATIER J., MALLET C.2010.Response of soil microbial communities to the herbicide mesotrione: A dose-effect microcosmapproach. Soil Biol. Biochem., 42: 193–202.
 • CYCOŃ M., PIOTROWSKA-SEGET Z. 2007.Effect of selected pesticides on soil microflora involved inorganic matter and nitrogen transformations: pot experiment. Pol. J. Ecol., 55(2): 207–220.
 • DAS A.C., DEY S. 2013.Effect of systemic herbicides on microbial biomass in relation to availability of some plant nutrients in an alluvial soil of West Bengal. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 90:666–672.
 • FENGLEROWA W. 1965.Simple method for counting Azotobacter in soil samples. Acta Microbiol. Polon.,14: 203–206.
 • GRIFFITHS B.S., PHILIPPOT L. 2013.Insights into the resistance and resilience of the soil microbialcommunity. FEMS Microbiol. Rev., 37: 112–129.
 • JASTRZĘBSKA E., KUCHARSKI J. 2007. Dehydrogenases, urease and phosphatases activities of soilcontaminated with fungicides. Plant Soil Environ., 53(2): 51–57.
 • KODAMA T., DING L., YOSHIDA M., YAJIMA M. 2001.Biodegradation of an s-triazine herbicide, simazine.J. Mol. Catal. B: Enzymatic, 11: 1073–1078.
 • KUCHARSKI J., BAĆMAGA M., WYSZKOWSKA J. 2009.Effect of hericydes of the course of ammonification insoil. J. Elem., 14(3): 477–487.
 • KUCHARSKI J., WYSZKOWSKA J. 2008.Biological properties of soil contaminated with the herbicide Apyros 75 WG. J. Elem., 13(3): 357–371.
 • MARTIN J. 1950.Use of acid rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi.Soil Sci., 69: 215–233.
 • MULDER E.G., ANTHEUMISSE J. 1963.Morphologie, physiologie et ecologie des Arthrobacter. Ann. deInstitut Pasteur, 105: 46–74.
 • ORWIN K.H., WARDLE D.A. 2004.New indices for quantifying the resistance and resilience of soil biotato exogenous disturbance. Soil Biol. Biochem., 36: 1907–1912
 • PAL R., CHAKRABARTI K., CHAKRABORTY A., CHOWDHURY A. 2006.Degradation and effects of pesticides onsoil mocrobiological parameters – a review. Int. J. Agric. Res., 1: 240–258.
 • PARKINSON D., GRAY F.R.G., WILLIAMS S.T. 1971.Methods for studying the ecology of soil microorganism. Blackweel Scientific Publication Oxford and Edinburgh, IBP Handbook 19.
 • SETTE L.D., MENDONÇA ALVES DA COSTA L.A., MARSAIOLI A.J., MANFIO G.P. 2004.Biodegradation of alachlor by soil streptomycetes. Appl. Microbiol. Biotechnol., 64: 712–717.
 • Statsoft, Inc, Statistica. 2011.Data Analysis Software System, version 10.0.,<http://www.stat-soft.com.>.
 • SHARMA J.P., KHANNA V. 2011.In vitro of Rhizobium and phosphate solubilising bacteria of herbicides. Indian J. Microbiol., 51(2): 230–233.
 • VINCENT J.M. 1970.A manual for the practical study of root-nodule bacteria. IBP Handbook, 15Blackweel, Oxford.World Reference Base of Soil Resources. 2014. A framework for international classification, correlation and communication. World Soils Resources Raport. 103, FAO, Rome.
 • WYSZKOWSKA J. 2002.Effect of soil contamination with Treflan 480 EC on biochemical properties of soil. Pol. J. Environ. Stud., 11(1): 71–77.
 • WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J. 2004.Biochemical and physicochemical properties of soil contaminated with herbicide Triflurotox 250 EC. Pol. J. Environ. Stud., 13(2): 223–231.
 • ZABALOY M.C., GARLAND J.L., GOMEZ M.A. 2010.Assessment of the impact of 2,4-dichlorophenoxyaceticacid (2,4-D) on indigenous herbicide-degrading bacteria and microbial community function in an agricultural soil. Appl. Soil Ecol., 46: 240–246.
 • ZHANG Y., MEND D., WANG Z., GUO H., WANG Y., WANG X., DONG X. 2012.Oxidative stress responseatrazine-degrading bacteria exposed to atrazine. J. Hazard. Mater., 229–230: 434–438

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11f9b53d-bc1d-4bdc-b61e-7f7e5d312a66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.