PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1985 | 07 |

Tytuł artykułu

Struktura fizycznogeograficzna zlewni jako podstawa oceny dostawy materii biogennej do jezior

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effect of the physical geogaphic environment on the biogenus matter delivery to the lakes

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The author attempts a qualitative estimation of the matter delivery from basins to lakes on the basis of physical geographic parameters of the basin and hydrological features of the reservoirs. The analysis was made for 40 lake basins situated in the Iława, Chełmno-Dobrzyń and Mazurian Lakes Districts that represent an early glacial landscape (Fig. 1). The following features of the physical geographic environment are coinsidered to have an impact on the matter delivery to the basin: size of the lake basin, morphometry of the basin, drainage density, geological structure and soil conditions and methods of land use. The growth of the lake trophism depends on hydrological features of the basin itself, which may be the following: lake index, Shindler's index, type of the lake according to its water balance, and intensity of water exchange in the lake. The estimation of the effect of physical geographic environment on the matter delivery to the lake was based on the evaluation of features, carried out in such a way that the intensity of the analyzed process was evaluated on the scale 1-3 points, where 0 was a limited impact on the releasing of the area discharge, 1 - small influence, 2 - medium influence, 3 - great influence on the matter delivery to the lake. The final estimation consisted of the average of points from the summing of the evaluated features. Land use and lake index were ascribed double value, whereas the remaining features, i.e. morphometry of the basin, lithology of surface formations, Schindler's index, balance type of the lake and intensity of water exchange in the lake, were marked 1. Thus, four groups of lake basins of different degree of effect of physical geogriaphical environment on the releasing of biogenous matter were received (Table 9). Group one consists of the basins of limited capacity of the matter delivery to the lake (below 1.0), Group two consists of the lake basins of small capacity of the matter delivery to the lake (1.0-1.4). The third group includes basins that bear a considerable impact on the lake (1.5-1.9), and the fourth group comprises: baisins of great capacity of the matter delivery to lakes (above 1.9).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

07

Opis fizyczny

s.65-89,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Badowska K., Stefańska L., Szperliński Z. (1975), Możliwość przenikania związków fosforu z nawożonych gleb do wód podziemnych, Gosp. Wodna, z. 4.
 • Bartkowski T. (1974), Zastosowanie geografii fizycznej, PWN, Warszawa - Poznań.
 • Błaszczyk T., Górski J. (1979), Zanieczyszczenia wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na terenie zabudowanym, Gosp. Wodna, z. 2.
 • Borowiec S., Skrzypczyński T. (1977),, Zmiany w stężeniach składników mineralnych w wodzie spływającej i infiltrującej przez poziomy akumulacyjne gleb różnie użytkowanych przed i po nawożeniu, Zesz. Nauk. AR w Szczecinie.
 • Chojnowski S. (1975), Bilans wodny różnych typów jezior i bagien w Polsce. A. Katalog jezior Polski (jeziora ponad 50 ha), maszynopis. IMGW.
 • Dobija A., Dynowska I. (1975), Znaczenie parametrów fizjograficznych zlewni dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego, Folia Geographica, Series Geographica-Physica, vol. IX.
 • Dynowska I. (1963), Metoda określania wpływu środowiska geograficznego na obieg wody na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy, Zesz. Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 7.
 • Dynus-Angiel J. (1979), Wymiana wody w jeziorach przepływowych górnej Słupi, Przegląd Geofizyczny, z. 3-4.
 • Fal B. (1975), Metody określania przepływów charakterystycznych w przypadku niedostatecznie zagęszczonej sieci wodowskazowej, Biuletyn Informacyjny, Gosp. Wodna, z. 5.
 • Fal B. (1978), Podstawy hydrologiczne do regionalnych perspektywicznych planów rozwoju gospodarki wodnej i ochrony wód, maszynopis, IMGW.
 • Florczyk H., Gołowin S., Solski A. (1975), Zasady określania dopuszczalnych zanieczyszczeń wód przeznaczonych do retencjonowania w zbiornikach wodnych i jeziornych, Biuletyn Informacyjny, Gosp. Wodna, z. 5.
 • Jańczak J. (1980), Próba wydzielenia kompleksów hydrotopów w zlewni górnej Obrzycy, Sesja Nauk.-Techn. Słupsk 23-24 X 1980. pt. Stosunki wodne w zlewniach rzek Przymorza i dorzecza dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej jezior, Słupsk.
 • Januszkiewicz T. (1975), Zagadnienie fosforu w eutrofizacji i ochronie wód, Gosp. Wodna, z 2.
 • Kajak Z. (1979). Eutrofizacja jezior, PWN, Warszawa.
 • Kondracki J. (1978), Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
 • Kostecki M. (1976), Spływ powierzchniowy ze zlewni bezpośredniej jako element bilansu biogenów, Gosp. Wodna, z. 2.
 • Kreeb K. (1979), Ekofizjologia roślin, PWN, Warszawa.
 • Mikulski Z. (1967), Wymiana wody w jeziorach (na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich), Ekologia Polska, seria B, t. XIII, z. 3.
 • Mikulski Z. (1970), Kształtowanie się bilansu wodnego jezior w Polsce, Przegląd Geograficzny, t. XLII, z. 3.
 • Mikulski Z. (1975), Przykład obliczania bilansu wodnego jeziora przy niedostatku danych, Gosp. Wodna, z. 10-11.
 • Pasławski z. (1975), Typologia hydrologiczna jezior Pojezierza Wielkopolskiego, Przegląd Geofizyczny, z. 4.
 • Opracowanie prognozy stopnia zagrożenia wód wybranych jezior na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich (1978). Instytut Kształtowania Środowiska, Zakład Użytkowania Wód, maszynopis.
 • Patalas K. (1960), Punktowa ocena pierwotnej produktywności jezior okolic Węgorzewa, Roczn. Nauk Roln., t. 77-B-1.
 • Pieczyńska E., Spodniewska I. (1979), Ekologia a ochrona środowiska człowieka, WSiP, Warszawa.
 • Roczniki Hydrograficzne Wód Powierzchniowych 1965. 1970, 1973, Warszawa.
 • Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. (1978), Hydrobiologia. Limnologia. PWN, Warszawa.
 • Silkrot G. S. (1979), Tipołogiczeskije izmienienija reżima ozier w usłowijach kulturnych łandszaftow, Moskwa.
 • Szymańska H. (1978), Badania nad zawartością związków biogennych w odpływach z pól zmeliorowanych. Gosp. Wodna, z. 10.
 • Tadajewski A. (1980), Antropogenne czynniki degradacji jezior, Sesja Nauk.-Techn., Słupsk 23-24 X 1980 pt. Stosunki wodne w zlewniach rzek Przymorza i dorzecza dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej jezior, Słupsk.
 • Wilamski J . (1978), Erozja chemiczna zlewni Słupi, Materiały Badawcze, Seria: Gosp. Wodna i. Ochrona Wód, IMGW, Warszawa.
 • Wilamski J., Śliwa Z. (1978), Spływ składników nawozowych roślin ze zlewni rzek Przymorza Zachodniego, Materiały Badawcze, Seria: Gosp. Wodna i Ochrona Wód, IMGW, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11e500e6-2c2c-4de8-a06c-e1898a22fa88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.