PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 39 | 2 |

Tytuł artykułu

Drzewa w mieście - zielony kapitał wartości i usług ekosystemowych

Warianty tytułu

EN
Trees in the city - the green capital value and ecosystem services

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The article presents a significance of the evaluation of urban trees and benefits of ecosystem services gained from the presence of trees in cities. There was discussed a historical outline of implementing new methods of trees evaluation from cities of each continent and Poland, the country where already 40 years ago has been used a term „infrastructure” with a reference to the natural environment. It underlines also the importance of know-how development in monetary value of multiple utilities generated by trees when it comes to temperature regulation, carbon dioxide absorption, atmospheric air purification, reducing the flow of rain water and other benefits from shaping ecological education and stimulating grassroots initiatives in protecting and growing trees in urban areas. In the article were analyzed the differences between polish term „to make a charge” for removing trees and the term „trees evaluation” which is a tool used abroad to protect urban trees.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

39

Numer

2

Opis fizyczny

s.5-28,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul.Targowa 45, 03-728 Warszawa

Bibliografia

 • Balder H., Ehlebraht K., Mahler E. (1997), Strassen Baume – Plannen – Pflanzen – Pflegen am Beispiel Berlin, Berlin – Hanover, Patzer Verlag.
 • Chojnacka I. (2008), Prawne uwarunkowania ochrony drzew, krzewów i innych roślin w aspekcie określania opłat i kar. Referat wygłoszony na ogólnokrajowej konferencji pt. Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych, 8.03, Warszawa, IGPiM.
 • Constanza R., d’Arge R., Groot R.S. de, Faber S. i in. (1997), The value of the world’s ekosystem services and natural capital, Nature, 387(6630), 253–260.
 • Council of Tree & Landscape Appraisers (2000), Guide for Plant Appraisal, 9th Edition, Champain, ISA.
 • Daily G. (red.) (1997), Nature’s Services. Societal Dependence on Natural Ecosystems, Washington, Island Press.
 • Dmuchowski W. i in. (2007), Porównanie zmian stanu drzew na wybranych głównych ulicach Centrum Warszawy w latach 1973–2007, Warszawa, IGPiM (maszynopis).
 • Dziembowski Z. (1985), Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, 5–6, 725–739.
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 23 października 2012 r., poz. 768, obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2013, Tabela G, poz. 23.
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 23 października 2012 r., poz. 768, obwieszczenie ministra środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2013, Tabela G, poz. 50 i 59.
 • Europejska Agencja Środowiska (2011), Technical report No. 18/2011. Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of green infrastructure and its integration into policies using monitoring systems. Sprawozdanie techniczne nr 18, Zielona infrastruktura i spójność terytorialna, Kopenhaga, AEE (19/12/2011); http://www.eea.-europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territorial-cohesion
 • Ginsbert-Gebert A. (red.) (1976), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska: praca zbiorowa, Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, Arkady, 125–141.
 • Grande-Ortiz M.A., Ayuga-Téllez E., Contato-Carol M.I. (2012), Methods of Tree Appraisal: A Review of Their Features and Application Possibilities, Arboriculture & Urban Forestry, 38(4), 130–148.
 • Jeleński T. (2012), Usługi miejskich ekosystemów. Relacje z formą architektoniczną, Czasopismo Techniczne. A, Architektura, z. 1–A/1(109R), 338–342.
 • Kiełbaso J. (1975), Ekonomic Value of Trees in the Urban Lokale, Trees Magazine, 1, Jan.–Mar., 9–13, 16.
 • Komisja Europejska (2013), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zielona infrastruktura – naturalny kapitał Europy, COM/2013/0249 final, Bruksela (6/05/2013).
 • Kronenberg J. (2012), Bariery dla utrzymywania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier, Zrównoważony Rozwój: zastosowania [Fundacja Sendzimira]. Z. 3, Przyroda w mieście, 29–47.
 • Li Ch., Wilson J.P., Longhore T. (2004), Applicability of Citygreen Urban Ekosystem Analysis Software to a Densely Built Urban Neighborhood, Urban Geography, 25(2), 173–186.
 • McPherson E.G. i in. (2003), Benefit-Cost Analysis of Modesto’s Municipal Urban Forest, Journal of Arboriculture, 25(5), 235–248.
 • Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business and Industry, Washington, DC, World Resources Institute.
 • Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis Report, Washington, DC, Island Press.
 • Nowak D.J., Crane D.E., Dwyer J.F. (2002), Compensatory Value of Urban Trees in the United States, Journal of Arboriculture, 28(4), 194–199.
 • Olaczek R. (1976), Cennik drzew jako narzędzia ochrony drzewostanów miejskich, Łódź, Zakład Botaniki Instytutu Biologii Środowiska, Uniwersytet Łódzki, s. 1–8 (maszynopis).
 • Peper P.J., McPherson E.G., Simpson J.R., Gardner S.L., Vargas K.E., Xiao Q. (2007), New York City, New York Municipal Forest Resource Analysis. Technical report to: Adrian Benepe, Commissioner, Department of Parks & Recreation New York City, New York, Davis, Pacific Southwest Research Station, USDA Forest Service, Center for Urban Forest Research – Department of Land, Air, and Water Resources, University of California (March).
 • Pohorille M. (red.) (1962), Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Radecki W. (1998), Problemy ochrony prawnej zieleni w znowelizowanych przepisach, Kraków, PDCD/NOT.
 • Sitarski M., Pstrągowska M. (2013), Tereny i obiekty zieleni na wybranym obszarze Pragi, Dzielnicy Warszawy, Człowiek i Środowisko, 1.
 • Sobol E. (red.) (1995), Mały słownik języka polskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.Stone O. (2000), Tree Valuation, Readers Forum, Arborist News, 9(3), 55.
 • Szczepanowska H.B. (1972), Wycena wartości drzew na terenach miejskich, Warszawa, IKŚ.
 • Szczepanowska H.B. (1976), System odszkodowań w zakresie ochrony drzewostanu, [w:] A. Ginsbert-Gebert (red.), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska: praca zbiorowa, Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, Arkady.
 • Szczepanowska H.B. (red.) (2009), Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, Warszawa, IGPiM.
 • Szczepanowska H.B., Latos A. (2009), Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny wartości drzew dla warunków polskich, IGPiM.
 • Szczepanowska H.B., Sitarski M. (2015), Drzewa zielony kapitał miast. Jak zwiększyć efektywność drzew, Warszawa, IGPiM.
 • Szymczak M. (red.) (1995), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tyrväinen L., Miettinen A. (2000), Property Prices and Urban Forest Amenities, Journal of Environmental Economics and Management, 39, 205–223.
 • Urban J. (2005), Up by Roots, Healthy Soil Land, Trees in the Built Environment, Champain, ISA, s. 95–96.
 • Wolf K.L. (2013), Why Do We Need Trees? Let’s Talk About Ecosystem Services, Arborist News, 22, 33.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11dcc64d-744c-4d35-bb5f-29d64f220bc5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.