PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 12 | 2 |

Tytuł artykułu

Determinants of self-assessment of physical fitness in persons aged 45-89

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Determinanty samooceny sprawności fizycznej osób w wieku 45-89 lat

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background. Scientific studies on ageing have repeatedly shown positive correlations between physical activity and physical fitness and health. The following study shows that people who were involved in different forms of physical activity had higher self-assessment of own fitness, also in the long term. The aim of the study was to investigate the determinants of the self-assessment of physical fitness in people aged 45-89 years. Material and methods. The study involved 300 persons aged 45-89 years, who were diagnosed with a diagnostic survey using the following research techniques: a questionnaire, interview and observation. The qualitative and quantitative analyses were based on the frequency of traits, chi-square independence tests, and multivariate correspondence analyses. Results. Self-assessment of physical fitness depended on age, family roles and employment status. Higher levels of fitness were reported by (i) respondents engaged in recreational exercise and (ii) former professional athletes. Going on holidays in the previous year, travelling in the past and at present were also correlated with higher self-assessment of physical fitness. Conclusions. Self-assessment of physical fitness seems to be a good indicator of the physical activity in the elderly. Positive self-assessment helps address the challenges of old age and seems to be crucial for successful ageing. Hence, there is a need to create programmes with a broader spectrum of influence to activate the elderly.
PL
Wprowadzenie. W badaniach naukowych, dotyczących procesu starzenia się, wielokrotnie wykazywano pozytywne związki aktywności fizycznej ze sprawnością fizyczną i zdrowiem. Osoby podejmujące różne formy aktywności fizycznej cechowała wyższa samoocena sprawności fizycznej, także w perspektywie długoterminowej. Celem pracy było poznanie uwarunkowań samooceny sprawności fizycznej osób w wieku 45-89 lat. Materiał i metoda. Badaniami objęto 300 osób w wieku 45-89 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem technik badawczych: kwestionariusza ankiety, wywiadu i obserwacji. W analizach jakościowych i ilościowych użyto: frekwencję cech, test niezależności chi-kwadrat oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Wyniki. Samoocena sprawności fizycznej badanych uwarunkowana była ich wiekiem, pełnieniem ról rodzinnych oraz aktywnością zawodową. Wyższą samooceną sprawności fizycznej cechowały się osoby, które obecnie podejmowały rekreacyjnie wysiłek fizyczny, a w przeszłości uprawiały sport wyczynowy. Respondenci wyjeżdżający na wczasy w ostatnim roku, odbywający podróże w przeszłości i obecnie mieli wyższe samooceny sprawności fizycznej. Wnioski. Samoocena sprawności fizycznej wydaje się być dobrym wskaźnikiem zróżnicowanej aktywności fizycznej osób starszych. Pozytywna samoocena sprawności fizycznej wpływa na możliwości podejmowania nowych wyzwań, które mają istotne znaczenie w przebiegu procesu pomyślnego starzenia się. Istnieje zatem potrzeba tworzenia programów aktywizacji seniorów o szerokim spektrum.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

2

Opis fizyczny

p.118-125,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Cukrowa 12, 71-004 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Szczecin, Poland

Bibliografia

 • 1. Milanović Z, Pantelić S, Trajković N, Sporiš G, Kostić R, James N. Age-related decrease in physical activity and funkcional fitness among elderly men and women. Clin. Interv Aging. 2013; 8: 549-556. https://doi.org/10.2147/CIA.S44112
 • 2. Kim M, Lim S K, Shin S, Lee JH. The effects of objectively measured physical activity and fitness on fear of falling among Korean older women. J Exerc Rehabil. 2016; 12(5): 489-493. https://doi.org/10.12965/jer.1632716.358
 • 3. Rizzuto D, Orsini, Qiu C Wang H , Fratiglioni L. Lifestyle, social factors, and survival after age 75: population based study. BMJ. 2012; 345: e5568. https://doi.org/10.1136/bmj.e5568
 • 4. Wieczorowska-Tobis K. Dlaczego mężczyźni żyją krócej? Now Lek. 2012; 81(4): 386–389 (in Polish).
 • 5. Hupin D, Roche F, Oriol M, Garet M, Pichot V, Gremeaux V. et al. Physical activity for older adults: Even a little is good! Ann Phys Rehabil Med. 2016; 59S: e58. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2016.07.135
 • 6. Nowak MA, Troczyńska N, Forjasz J, Nowak L. Chosen aspects of lifestyles of physically active women aged 45-59 and 60-74. Health Problems of Civilization. 2016; 10 (3): 30-37. https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61364
 • 7. Kruk J. Health and Economic Costs of Physical Inactivity. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2014; 15(18): 7499-7503.
 • 8. Łubkowska W, Szark-Eckardt M, Juszczyk A, Zając M, Stępień-Słodkowska M, Mroczek B, et al. Assessment of impact of the computer work station on the risk of musculoskeletal system diseases in banking sector employees. Lase Journal of Sport Science. 2016; 7(2): 93-106.
 • 9. Biernat E. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH; 2011 (in Polish).
 • 10. Musich S, Wang S, Hawkins K, Greame C. The Frequency and Health Benefits of Physical Activity for Older Adults. Popul Health Manag. 2017; 20(3): 199-207. https://doi.org/10.1089/pop.2016.0071
 • 11. Rütten A, Abel T, Kannas S, von Lengerke T, Lüschen G, Rodrigez DJ. Self reported physical activity, public health, and perceived environment: results from a comparative European study. J. Epidemiol. Com. Health. 2001; 55: 139-146. https://doi.org/10.1136/jech.55.2.139
 • 12. Nowak M. Factors determining physical fitness self-evaluation and health self-evaluation in physically active women. New Med. 2006; 9(1): 19-25 (in Polish).
 • 13. Kozdroń E, Kozdroń A. Rekreacja ruchowa a samodzielność w starości. Turystyka i Rekreacja 2005;1:166-169 (in Polish).
 • 14. Kotarska K, Wunsch E, Raszeja-Wyszomirska J, Kempińska-Podhorodecka A, Wójcicki M, Milkiewicz P. Leisure time physical activity and health-related behaviours after liver transplantation: a prospective, single centre study. Gastroenterology Review 2015; 2: 100-104. https://doi.org/10.5114/pg.2015.49002
 • 15. Opdenacker J, Delecluse C, Boen F. The longitudinal effects of a lifestyle physical activity intervention on physical self-perceptions and self-esteem in older adults. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2009; 31: 743-760.
 • 16. Ferreira JP, Teixeira AM, Massart AG, Filaire E. Assesing self-esteem and perceived physical competence in elderly using the physical self-perception profile. European Journal of Adapted Physical Activity (EUJAPA). 2013; 6(2): 7-18.
 • 17. Frołowicz T. Od oceny do samooceny sprawności fizycznej – propozycja modelu. In: Czyż S., editor. Wychowanie fizyczne w polskich i niemieckich szkołach. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 2005. p. 61-65 (in Polish).
 • 18. Van Buuren J, de Leeuw JV. Equality Constraints in Multiple Correspondence Analysis. Multivar. Behav. Res. 1992; 27 (4): 567-583.
 • 19. Kotarska K, Wunsch E, Kempińska-Podhorodecka A, Raszeja-Wyszomirska J, Bogdanos D., Wójcicki M, et al. Factors affecting health-related quality of life and physical activity after liver transplantation for autoimmune and nonautoimmune liver diseases: a prospective, single centre study. Journal of Immunology Research. 2014; 1-9. https://doi.org/10.1155/2014/738297
 • 20. Sygit K. Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2015; 12(4): 53–59. https://doi.org/10.18276/cej.2015.4-06
 • 21. Kantanista A, Król-Zielińska M, Szeklicki R. Aktywność fizyczna osób starszych z W ielkopolski w świetle ogólnopolskich badań PolSenior. Gerontologia Polska. 2013; 4: 113-118 (in Polish).
 • 22. Ham SA, Yore MM, Fulton JE, Kohl HW. Prevalence of no leisure-time physical activity – 35 states and District of Columbia. Morbidity and Mortality Weekly Reports. 2004; 51(4): 82–86.
 • 23. Katzmarzyk P. Physical activity and fitness with age among sex and ethnic groups. In: Bouchard C, Blair SN, Haskell W, editors. Physical activity and health. Champaign, Human Kinetics; 2007. p. 37-49.
 • 24. Kaczmarczyk M, Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska. 2007; 15(4): 116–118 (in Polish).
 • 25. Grzegorczyk J, Kwolek A, Bazarnik K, Szeliga E, Wolan A. Jakość życia osób mieszkających w domach pomocy społecznej i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Prz Med Uniw Rzesz. 2007; 3: 225–233 (in Polish).
 • 26. Bałandynowicz-Panfil K. Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych. In: Kałuża D, Szukalski P, editors. Jakość życia seniorów w XXI wieku: ku aktywności. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka w Ł odzi; 2010. p. 112-121 (in Polish).
 • 27. Górna J. Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Kultura Fizyczna 2015; 15(1): 153–166 (in Polish). https://doi.org/10.16926/kf.2015.14.11
 • 28. Kruk J. Physical activity and health. Asian Pacific J Cancer Prev. 2009, 10: 721-728.
 • 29. Niedzielska E, Guszkowska M, Kozdroń E, Leś A, Krynicki B, Piotrowska J. Quality of life and its correlates in students of a U niversity of the Third Age. Pol. J. Sport Tourism 2017, 24: 35-48. https://doi.org/10.1515/pjst-2017-0005
 • 30. Piech K. Promocja rodzinnej aktywności ruchowej. Biała Podlaska: Wydawnictwo AW F JP ZWW F; 2004 (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11cdc1de-176d-44ca-a669-abf086ecb88b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.